Распоред предавања за трећу годину

СЕМЕСТАР V (од 8. 10. 2018. до 25. 1. 2019. године)

Студијски програм: ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
8.15   ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПОМОЋУ РАЧУНАРА II
П – С11
Неконвенционални
поступци обраде
В – Л-ТОП
Пројектовање помоћу
рачунара II
В – РЦМФ

Технологија обраде
деформисањем
В – Л-ТОП

9.15

НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ
ПОСТУПЦИ ОБРАДЕ
П – Л-ТОП

Трибологија
В – Л-ТОР

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПОМОЋУ РАЧУНАРА II
П – С11
Неконвенционални
поступци обраде
В – Л-ТОП

Пројектовање помоћу
рачунара II
В – РЦМФ

Технологија обраде
деформисањем
В – Л-ТОП
10.15

НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ
ПОСТУПЦИ ОБРАДЕ
П – Л-ТОП

Трибологија
В – Л-ТОР

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПОМОЋУ РАЧУНАРА II
П – С11
ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ
РЕЗАЊЕМ
П – Л-ТОР
ТРИБОЛОГИЈА
П – Л-ТОР

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ
ДЕФОРМИСАЊЕМ
П – Л-ТОП

19. 10. 2018.
2. 11. 2018.
23. 12. 2018.
7. 12. 2018.
21. 12. 2018.
18. 01. 2019.

11.15 Технологија обраде
резањем
В – Л-ТОР
Основи конструисања
В – С21
ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ
РЕЗАЊЕМ
П – Л-ТОР
ТРИБОЛОГИЈА
П – Л-ТОР
12.15 Технологија обраде
резањем
В – Л-ТОР
Основи конструисања
В – С21
ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ
РЕЗАЊЕМ
П – Л-ТОР

САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ
П – Л-МЗ

ОСНОВИ КОНСТРУИСАЊА
П – РЦМФ

13.15  

Технички енглeски jeзик I
В – С21 

 

САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ
П – Л-МЗ

ОСНОВИ КОНСТРУИСАЊА
П – РЦМФ

14.15   Технички енглeски jeзик I
В – С21
  Савремени материјали
В – Л-МЗ 
 
15.15       Савремени материјали
В – Л-МЗ
 
16.15          

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С21 – сала на другом спрату Блок А
Л-ТОР – Лабораторија за технологију обраде резањем и обрадне системе
Л-ТОП – Лабораторија за технологију пластичности и обрадне системе
Л-МТ – Лабораторија за мјерну технику
РЦМФ – Рачунарски центар Машинског факултета

Напомена:

У првој седмици наставе одржавају се само ПРЕДАВАЊА, вјежбе се реализују од друге седмице, од 15. 10. 2018. године према утврђеном распореду.

Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 12. 10. 2018. године.
Изборни предмет I (Основи конструисања/Савремени материјали); Изборни предмет II (Трибологија/Неконвенционални поступци обраде)
Термини за предмет Неконвенционални поступци обраде биће накнадно објављени.

 

Студијски програм: ЕНЕРГЕТСКО И САОБРАЋАЈНО МАШИНСТВО

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
8.15 ТЕРМОДИНАМИКА II
П – С21

ОСНОВИ КОТЛОВА
П – С29 (ХиТЕ, ТТ)

ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА
П – Л-ЕЕ (ХиТЕ, ТТ)

МОТОРИ СУС
П – С29
МОТОРНА ВОЗИЛА I
П – Л-МВ (СМ)
9.15 ТЕРМОДИНАМИКА II
П – С21

ОСНОВИ КОТЛОВА
П – С29 (ХиТЕ, ТТ)
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ (СМ)
П ‒ Л -МВ

ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА
П – Л-ЕЕ (ХиТЕ, ТТ)
 
МОТОРИ СУС
П – С29
ОСНОВИ ТЕОРИЈЕ ОДРЖАВАЊА
П – Л-ЕЕ (ХиТЕ, ТТ)
МОТОРНА ВОЗИЛА I
П – Л-МВ (СМ)
10.15 ТЕРМОДИНАМИКА II
П – С21
ОСНОВИ КОТЛОВА
П – С29 (ХиТЕ, ТТ)
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ
П ‒ Л -МВ (СМ)
ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА
П – Л-ЕЕ (ХиТЕ, ТТ)

МОТОРИ СУС
П – С29
ОСНОВИ ТЕОРИЈЕ ОДРЖАВАЊА
П – Л-ЕЕ (ХиТЕ, ТТ)
МОТОРНА ВОЗИЛА I
П – Л-МВ (СМ)
11.15 БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
П – Л-МВ (СМ)
Основи котлова 
В – С29 (ХиТЕ, ТТ)
Изборни предмет
В ‒ Л -МВ (СМ)

Хидраулика и пнеуматика
В – Л-ЕЕ (ХиТЕ, ТТ)

Мотори СУС
В - С29
Основи теорије одржавања
В – Л-ЕЕ (ХиТЕ, ТТ)

12.15 БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
П – Л-МВ (СМ)
Основи котлова 
В – С29 (ХиТЕ, ТТ)
Изборни предмет
В ‒ Л -МВ (СМ)
Хидраулика и пнеуматика
В – Л-ЕЕ (ХиТЕ, ТТ)

Мотори СУС
В - С29

Основи теорије одржавања
В – Л-ЕЕ (ХиТЕ, ТТ)

13.15 БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
П – Л-МВ (СМ) 
Технички енглeски jeзик I
В – С21
     
14.15 Термодинамика II
В – С21 
Технички енглeски jeзик I
В – С21 
Безбједност саобраћаја
В – Л-МВ (СМ) 
  Моторна возила I
В – Л-МВ (СМ)
15.15

Термодинамика II
В – С21

 

  Безбједност саобраћаја
В – Л-МВ (СМ) 
  Моторна возила I
В – Л-МВ (СМ) 
16.15

 

       

 

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С21 – салa на другом спрату Блок А
Л-ЕЕ – Лабораторија за енергетику
Л-МВ – Лабораторија за моторе и возила

Напомена:

У првој седмици наставе одржавају се само ПРЕДАВАЊА, вјежбе се реализују од друге седмице, од 15. 10. 2018. године према утврђеном распореду.

Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 12. 10. 2018. године.
Изборни предмет I (Хидраулика и пнеуматика мобилних машина/Технички прописи за возила)

 

Студијски програм: МЕХАТРОНИКА

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
8.15   КОНСТРУИСАЊЕ ПОМОЋУ РАЧУНАРА II
П – С11
    ЕЛЕКТРОНИКА I
П – С21
9.15 Мјерења у  мехатроници
В ‒ С29
КОНСТРУИСАЊЕ ПОМОЋУ РАЧУНАРА II
П – С11
  ЕНЕРГЕТСКА
ПОСТРОЈЕЊА
П – С21

 

ЕЛЕКТРОНИКА I
П – С21

10.15

Мјерења у
 мехатроници

В ‒ С29

  МОДЕЛИРАЊЕ И
СИМУЛАЦИЈА
П – С29
ЕНЕРГЕТСКА
ПОСТРОЈЕЊА
П – С21 
ЕЛЕКТРОНИКА I
П – С21
11.15 МЈЕРЕЊА У МЕХАТРОНИЦИ
П ‒ С29
Конструисање помоћу
рачунара II
В – РЦМФ
МОДЕЛИРАЊЕ И
СИМУЛАЦИЈА
П – С29
Енергетска постројења
В – С21
Електроника I
В – С21
12.15 МЈЕРЕЊА У МЕХАТРОНИЦИ
П ‒ С29
Конструисање помоћу
рачунара II
В – РЦМФ 
 МОДЕЛИРАЊЕ И
СИМУЛАЦИЈА
П – С29
Енергетска постројења
В – С21
Електроника I
В – С21
13.15  МЈЕРЕЊА У МЕХАТРОНИЦИ
П ‒ С29
Технички енглeски jeзик I
В – С21 
 Моделирање и симулација
В – РЦМФ
 
 
14.15   Технички енглeски jeзик I
В – С21 
Моделирање и симулација
В – РЦМФ 
   
15.15      
   

Легенда:

П – предавања, В – вјежбе;  С21 и С29 – сала на другом спрату Блок А
Л-АМ – Лабораторија за аутоматизацију

Напомена:

У првој седмици наставе одржавају се само ПРЕДАВАЊА, вјежбе се реализују од друге седмице, од 15. 10. 2018. године према утврђеном распореду.

Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 12. 10. 2018. године.
Изборни предмет I (Транспортни системи у индустрији/Конструисање помоћу рачунара II)
Изборни предмет II (Основи мотора и возила/Енергетска постројења)

 

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
8.15   ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ II
П – РЦМФ
ИНДУСТРИЈСКИ
МЕНАЏМЕНТ
П – Л-ИМС
Изборни предмет II
В – РЦМФ
Технологије обраде
производа
П – Л-ТОР
9.15 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ I
П – Л-ИМС
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ II
П – РЦМФ
ИНДУСТРИЈСКИ
МЕНАЏМЕНТ
П – Л-ИМС
Изборни предмет II
В – РЦМФ
Технологије обраде
производа
П – Л-ТОР
10.15 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ I
П – Л-ИМС
ТЕХНОЛОГИЈЕ ОБРАДЕ
ПРОИЗВОДА
П – Л-ТОР
Инжењерска статистика
В – РЦМФ
Изборни предмет II
В – РЦМФ 
Технологије обраде
производа
П – Л-ТОР
11.15 Изборни предмет I
В – Л-ИМС
ТЕХНОЛОГИЈЕ ОБРАДЕ
ПРОИЗВОДА
П – Л-ТОР 
Инжењерска статистика
В – РЦМФ
ИНЖЕЊЕРСКА СТАТИСТИКА
П – Л-ИМС 
Индустријски менаџмент
В – Л-ИМС
12.15 Изборни предмет I
В – Л-ИМС
ТЕХНОЛОГИЈЕ ОБРАДЕ
ПРОИЗВОДА
П – Л-ТОР 
  ИНЖЕЊЕРСКА СТАТИСТИКА
П – Л-ИМС

Индустријски менаџмент
В – Л-ИМС 

13.15    Технички енглeски jeзик I
В – С21
     
14.15   Технички енглeски jeзик I
В – С21
     

Легенда:

П – предавања, В – вјежбе; С21 – сала на првом и другом спрату Блок А
Л-ИМС – Лабораторија за интегрисане менаџмент системе
Л-ТОР – Лабораторија за технологију обраде резањем и обрадне системе
РЦМФ – Рачунарски центар Машинског факултета

Напомена:

У првој седмици наставе одржавају се само ПРЕДАВАЊА, вјежбе се реализују од друге седмице, од 15. 10. 2018. године према утврђеном распореду.

Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 12. 10. 2018. године.
Изборни предмет I (Процесна организација/Технологија организације индустријских система)
Изборни предмет II (Пројектовање помоћу рачунара II/Обновљиви извори енергије)

 

Студијски програм: ЗАШТИТА НА РАДУ

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
8.15 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ I
П – Л-ЕЕ
Изборни предмет I
В – Л-ЕЕ
ЗАШТИТА ОД ОПАСНОГ
ДЕЈСТВА ЕЛЕК. СТРУЈЕ
П – РЦМФ 
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ II
П – С21
ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА
И ЕКСПЛОЗИЈЕ
П – С21 
9.15

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ I
П – Л-ЕЕ

Изборни предмет I
В – Л-ЕЕ
ЗАШТИТА ОД ОПАСНОГ
ДЕЈСТВА 
ЕЛЕК. СТРУЈЕ
П – РЦМФ
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ II
П – С21
ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈЕ
П – С21
10.15 Системи и уређаји заштите
В – С29
  ЗАШТИТА ОД ОПАСНОГ
ДЕЈСТВА 
ЕЛЕК. СТРУЈЕ
П – РЦМФ
Изборни предмет II
В – С21
Зaштитa oд пoжaрa и
eксплoзиjе
В – С21
11.15 Системи и уређаји заштите
В – С29
  Зaштитa oд oпaснoг дejствa eлeк. струje
В – РЦМФ
Изборни предмет II
В – С21
Зaштитa oд пoжaрa и
eксплoзиjе
В – С21
12.15  СИСТЕМИ И УРЕЂАЈИ
ЗАШТИТЕ
П – С29
  Зaштитa oд oпaснoг дejствa
eлeк. 
струje
В – РЦМФ
                                                                                                  
13.15 СИСТЕМИ И УРЕЂАЈИ
ЗАШТИТЕ
П – С29
Технички енглeски jeзик I
В – С21
     
14.15   Технички енглeски jeзик I
В – С21 
     

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С21 и С29 – сале на другом спрату Блок А
Л-ИМС – Лабораторија за интегрисане менаџмент системе
Л-МТ
– Лабораторија за мјерну технику

Напомена:

У првој седмици наставе одржавају се само ПРЕДАВАЊА, вјежбе се реализују од друге седмице, од 15. 10. 2018. године према утврђеном распореду.

Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 12. 10. 2018. године.
Изборни предмет I и Изборни предмет II (Микроклима и радна средина/ Индустријски објекти и урбанизација/Управљање отпадом/ Информационе технологије)

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама