Распоред предавања за трећу годину

СЕМЕСТАР V

Студијски програм: ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
8.15 Tрибологија
В – Л-ТОР
  ХИДРАУЛИКА И
ПНЕУМАТИКА
П – С21
Хидраулика и пнеуматика
В – С21

Технологија обраде
деформисањем
В – Л-ТОП

9.15 Tрибологија
В – Л-ТОР
Мјерна техника
В – МТ1 -Л-МТ
ХИДРАУЛИКА И
ПНЕУМАТИКА
П – С21

Хидраулика и пнеуматика
В – С21

Технологија обраде
деформисањем
В – Л-ТОП
10.15 TРИБОЛОГИЈА
П – Л-ТОР
Мјерна техника
В – МТ1 -Л-МТ
ХИДРАУЛИКА И
ПНЕУМАТИКА
П – С21
Мјерна техника
В – МТ3 -Л-МТ

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ
ДЕФОРМИСАЊЕМ
П – Л-ТОП

13. 10. 2017.
27. 10. 2017.
10. 11. 2017.
24. 12. 2017.
8. 12. 2017.
22. 12. 2017.
19. 01. 2018.

11.15 TРИБОЛОГИЈА
П – Л-ТОР
ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
П – Л-МР
ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ
РЕЗАЊЕМ
П – Л-ТОР
Мјерна техника
В – МТ3 -Л-МТ
12.15 Транспортна техника
В – Л-МР
ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
П – Л-МР
ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ
РЕЗАЊЕМ
П – Л-ТОР
Технологија обраде
резањем
В – Л-ТОР
13.15 Транспортна техника
В – Л-МР 

Мјерна техника
В – МТ2 -Л-МТ
Технички енглeски jeзик I
В – С21

МЈЕРНА ТЕХНИКА
П – Л-МТ 
Технологија обраде
резањем
В – Л-ТОР
14.15   Мјерна техника
В – МТ2 -Л-МТ
Технички енглeски jeзик I

В – С21
МЈЕРНА ТЕХНИКА
П – Л-МТ 
   

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С21 – сала на другом спрату Блок А
Л-ТОР – Лабораторија за технологију обраде резањем и обрадне системе
Л-ТОП – Лабораторија за технологију пластичности и обрадне системе
Л-МР – Лабораторија за мехатронику и роботику
Л-МТ – Лабораторија за мјерну технику

 

Студијски програм: ЕНЕРГЕТСКО И САОБРАЋАЈНО МАШИНСТВО

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
8.15 Транспорт цијевима
В – РЦМФ (ТТ, ТЕ)
МОТОРИ СУС
П – С29
БЕЗБЈЕДНОСТ
САОБРАЋАЈА
П – Л-МВ (СМ) 
КОТЛОВИ
П – С29
ТОПЛОТНЕ ТУРБО МАШИНЕ
П – Л-ЕЕ (ТЕ)
МОТОРНА ВОЗИЛА -
теорија кретања

П - Л-МВ (СМ)
9.15 Транспорт цијевима
В – РЦМФ (ТТ, ТЕ)
МОТОРИ СУС
П – С29
БЕЗБЈЕДНОСТ
САОБРАЋАЈА
П – Л-МВ (СМ)
ГРИЈАЊЕ

П – Л-ЕЕ (ТТ)
КОТЛОВИ
П – С29
ТОПЛОТНЕ ТУРБО МАШИНЕ
П – Л-ЕЕ (ТЕ)
МОТОРНА ВОЗИЛА -
теорија кретања
П - Л-МВ (СМ)
10.15   МОТОРИ СУС
П – С29
БЕЗБЈЕДНОСТ
САОБРАЋАЈА
П - Л-МВ (СМ)

ГРИЈАЊЕ

П – Л-ЕЕ (ТТ)
КОТЛОВИ
П – С29
ТОПЛОТНЕ ТУРБО МАШИНЕ
П – Л-ЕЕ (ТЕ)
МОТОРНА ВОЗИЛА -
теорија кретања
П - Л-МВ (СМ)
11.15 ТЕРМОДИНАМИКА II
П – С21
Мотори СУС
В – С29

ГРИЈАЊЕ
П – Л-ЕЕ (ТТ)
Безбједност саобраћаја
В – Л-МВ (СМ)

Котлови
В – С29
ТРАНСПОРТ ЦИЈЕВИМА
П – С21 (ТТ, ТЕ)
Моторна возила - теорија
кретања В - Л-МВ (СМ)
12.15 ТЕРМОДИНАМИКА II
П – С21
Мотори СУС
В – С29
Гријање
В – Л-ЕЕ (ТТ)
Безбједност саобраћаја
В – Л-МВ (СМ)
Котлови
В – С29 
ТРАНСПОРТ ЦИЈЕВИМА
П – С21 (ТТ, ТЕ)
Моторна возила - теорија
кретања В - Л-МВ (СМ)
13.15 ТЕРМОДИНАМИКА II
П – С21
Технички енглeски jeзик II
В – С21
Гријање
В – Л-ЕЕ (ТТ)
  ТРАНСПОРТ ЦИЈЕВИМА
П – С21 (ТТ, ТЕ) 
14.15   Технички енглeски jeзик II
В – С21
  Термодинамика II
В – С21 
 
15.15 Топлотне турбо машине
В – Л-ЕЕ (ТЕ) 
    Термодинамика II
В – С21 
 
16.15 Топлотне турбо машине
В – Л-ЕЕ (ТЕ)  
       

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С21 и С29 – сале на другом спрату Блок А
Л-ЕЕ – Лабораторија за енергетику

 

Студијски програм: МЕХАТРОНИКА

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
8.15 ЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА
П – С21 
МОТОРИ СУС – основе
П – С29
ХИДРАУЛИКА И
ПНЕУМАТИКА
П – С21
Хидраулика и пнеуматика
В – С21
                      
9.15  ЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА
П – С21
МОТОРИ СУС – основе
П – С29
ХИДРАУЛИКА И
ПНЕУМАТИКА
П – С21
Хидраулика и пнеуматика
В – С21
Технологија машиноградње
В ‒ Л-ТОП 
10.15 ЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА
П – С21
МОТОРИ СУС – основе
П – С29
ХИДРАУЛИКА И
ПНЕУМАТИКА
П – С21
ЕЛЕКТРОНИКА
П – С21
Технологија машиноградње
В ‒ Л-ТОП
11.15 РЕГУЛАЦИОНА И
УПРАВЉАЧКА ТЕХНИКА
П – Л-АМ
Мотори СУС – основе
В – С29
Регулациона и управљачка
техника
В – С21
ЕЛЕКТРОНИКА
П – С21
ТЕХНОЛОГИЈА
МАШИНОГРАДЊЕ
В ‒ С11
12.15 РЕГУЛАЦИОНА И
УПРАВЉАЧКА ТЕХНИКА
П – Л-АМ
Мотори СУС – основе
В – С29
Регулациона и управљачка
техника
В – С21
ЕЛЕКТРОНИКА
П – С21
ТЕХНОЛОГИЈА
МАШИНОГРАДЊЕ
В ‒ С11
13.15 РЕГУЛАЦИОНА И
УПРАВЉАЧКА ТЕХНИКА
П – Л-АМ 
Технички енглeски jeзик I
В – С21
Енергетска постројења
В – С21 
 Електроника
В – С21
ТЕХНОЛОГИЈА
МАШИНОГРАДЊЕ
В ‒ С11 
14.15   Технички енглeски jeзик I
В – С21
Енергетска постројења
В – С21
   
15.15   ОБРАДНИ СИСТЕМИ
П – Л-ТОР
  Обрадни системи
В – Л-ТОР
 
16.15   ОБРАДНИ СИСТЕМИ
П – Л-ТОР
  Обрадни системи
В – Л-ТОР
 
17.15   ОБРАДНИ СИСТЕМИ
П – Л-ТОР
     

Легенда:

П – предавања, В – вјежбе; С11 – сала на првом спрату Блок А, С21 и С29 – сала на другом спрату Блок А
Л-АМ – Лабораторија за аутоматизацију
Л-ТОП – Лабораторија за технологију пластичности и обрадне системе
Л-ТОР – Лабораторија за технологију обраде резањем и обрадне системе

 

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И МЕНАЏМЕНТ

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
8.15 ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА
П – Л-ИМС 
ТЕХНОЛОГИЈА ОРГ.
ИНДУСТРИЈСКИХ СИСТЕМА
П – Л-ИМС
ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ТЕХНОЛОШКИХ ПРОЦЕСА
П – Л-ПТП
Пројектовање технолошких
процеса
В – Л-ПТП
 
9.15 ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА
П – Л-ИМС
ТЕХНОЛОГИЈА ОРГ.
ИНДУСТРИЈСКИХ СИСТЕМА
П – Л-ИМС
ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ТЕХНОЛОШКИХ ПРОЦЕСА
П – Л-ПТП
Пројектовање технолошких
процеса
В – Л-ПТП
Технологија машиноградње
В ‒ Л-ТОП
10.15 ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА
П – Л-ИМС
ТЕХНОЛОГИЈА ОРГ.
ИНДУСТРИЈСКИХ СИСТЕМА
П – Л-ИМС
ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ТЕХНОЛОШКИХ ПРОЦЕСА
П – Л-ПТП
Технологија организације
индустријских система
В – Л-ИМС
Технологија машиноградње
В ‒ Л-ТОП
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
В – ПМФ
11.15 СИСТЕМИ АУТОМАТСКОГ
УПРАВЉАЊА
П – Л-АМ
Економика предузећа
П – Л-ИМС
Системи аутоматског
управљања
В – С21
Технологија организације
индустријских система
В – Л-ИМС 
ТЕХНОЛОГИЈА
МАШИНОГРАДЊЕ
П – С11
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
В – ПМФ
12.15 СИСТЕМИ АУТОМАТСКОГ
УПРАВЉАЊА
П – Л-АМ
Економика предузећа
П – Л-ИМС
Системи аутоматског
управљања
В – С21
 

ТЕХНОЛОГИЈА
МАШИНОГРАДЊЕ
П – С11
Заштита животне средине и одрживи развој
В – ПМФ

13.15  СИСТЕМИ АУТОМАТСКОГ
УПРАВЉАЊА
П – Л-АМ
Технички енглeски jeзик I
В – С21 
    ТЕХНОЛОГИЈА
МАШИНОГРАДЊЕ
П – С11
Заштита животне средине и одрживи развој
В – ПМФ
14.15   Технички енглeски jeзик I
В – С21
     

Легенда:

П – предавања, В – вјежбе; С11 и С21 – сале на првом и другом спрату Блок А
Л-ИМС – Лабораторија за интегрисане менаџмент системе;
Л-АМ – Лабораторија за аутоматизацију;
Л-ЕЕ – Лабораторија за енергетику;
Л-ТОП – Лабораторија за технологију пластичности и обрадне системе;
ПМФ – Природно-математички факултет

 

Студијски програм: ЗАШТИТА НА РАДУ

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
8.15 ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
П – РЦМФ
Информационе технологије 
В – РЦМФ 
 ЗАШТИТА ОД ОПАСНОГ
ДЕЈСТВА ЕЛЕК. СТРУЈЕ
П – РЦМФ
Микроклима и радна
околина
В – С29 
ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА И
ЕКСПЛОЗИЈА
П – РЦМФ 
9.15

ИНФОРМАЦИОНЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ
П – РЦМФ

Информационе
технологије
 

В – РЦМФ
ЗАШТИТА ОД ОПАСНОГ
ДЕЈСТВА ЕЛЕК. СТРУЈЕ
П – РЦМФ
Микроклима и радна
околина
В – С29
ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА И
ЕКСПЛОЗИЈА
П – РЦМФ
10.15 Системи и уређаји заштите
В – С29
  ЗАШТИТА ОД ОПАСНОГ
ДЕЈСТВА ЕЛЕК. СТРУЈЕ
П – РЦМФ
МИКРОКЛИМА И РАДНА
ОКОЛИНА
П – С29
Зaштитa oд пoжaрa и
eксплoзиja
В – РЦМФ
11.15 Системи и уређаји заштите
В – С29
  Зaштитa oд oпaснoг дejствa
eлeк. струje
В – РЦМФ
МИКРОКЛИМА И РАДНА
ОКОЛИНА
П – С29
Зaштитa oд пoжaрa и
eксплoзиja
В – РЦМФ
12.15 СИСТЕМИ И УРЕЂАЈИ
ЗАШТИТЕ
П – С29 
  Зaштитa oд oпaснoг дejствa
eлeк. струje
В – РЦМФ
   
13.15 СИСТЕМИ И УРЕЂАЈИ
ЗАШТИТЕ
П – С29
Технички енглeски jeзик I
В – С21
     
14.15    Технички енглeски jeзик I
В – С21
     

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С21 и С29 – сале на другом спрату Блок А
Л-ИМС – Лабораторија за интегрисане менаџмент системе
РЦМФ
– Рачунарски центар Машинског факултета

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама