Распоред предавања за трећу годину

СЕМЕСТАР VI (од 25. 2. 2019. до 14. 6. 2019. године)

Студијски програм: ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
8.15 МАШИНЕ АЛАТКЕ
П – Л-ТОР

  Алати и прибори
В – Л-ТОР
МАШИНЕ ЗА ОБРАДУ ДЕФОРМИСАЊЕМ
П – Л-ТОП

Алати за обраду деформисањем
В – Л-ТОП

9.15

МАШИНЕ АЛАТКЕ
П – Л-ТОР

  Алати и прибори
В – Л-ТОР

МАШИНЕ ЗА ОБРАДУ ДЕФОРМИСАЊЕМ
П – Л-ТОП

Алати за обраду деформисањем
В – Л-ТОП
10.15

МАШИНЕ АЛАТКЕ
П – Л-ТОР

Машине алатке
П – Л-ТОР
АЛАТИ И ПРИБОРИ
П – Л-ТОР
МАШИНЕ ЗА ОБРАДУ ДЕФОРМИСАЊЕМ
П – Л-ТОП

АЛАТИ ЗА ОБРАДУ ДЕФОРМИСАЊЕМ
П – Л-ТОП
??. 2. 2019.

11.15 ЗАВАРИВАЊЕ И ТЕРМИЧКА ОБРАДА
П – Л-МЗ
Машине алатке
П – Л-ТОР
АЛАТИ И ПРИБОРИ
П – Л-ТОР
Машине за обраду деформисањем
В – Л-ТОП
АЛАТИ ЗА ОБРАДУ ДЕФОРМИСАЊЕМ
П – Л-ТОП
??. 2. 2019.
12.15 ЗАВАРИВАЊЕ И ТЕРМИЧКА ОБРАДА
П – Л-МЗ
Заваривање и термичка обрада
В – Л-МЗ
 

Машине за обраду деформисањем
В – Л-ТОП

 
13.15 ЗАВАРИВАЊЕ И ТЕРМИЧКА ОБРАДА
П – Л-МЗ

Заваривање и термичка обрада
В – Л-МЗ

Заваривање и термичка обрада
В – Л-МЗ
 

Технички енглeски jeзик II
В – С21

ПРОИЗВОДНА МЈЕРНА ТЕХНИКА
П – С19

14.15     Заваривање и термичка обрада
В – Л-МЗ
Технички енглeски jeзик II
В – С21
ПРОИЗВОДНА МЈЕРНА ТЕХНИКА
П – С19
15.15         Производна мјерна техника
П – Л-МТ
 
16.15         Производна мјерна техника
П – Л-МТ

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С21 и С29 – сала на другом спрату Блок А
Л-ТОР – Лабораторија за технологију обраде резањем и обрадне системе
Л-ТОП – Лабораторија за технологију пластичности и обрадне системе
Л-АМ – Лабораторија за аутоматизацију
Л-МТ – Лабораторија за мјерну технику
Л-МЗ – Лабораторија за материјале и заваривање

Напомена:

У првој седмици наставе одржавају се само ПРЕДАВАЊА, вјежбе се реализују од друге седмице, 4. 3. 2019. године према утврђеном распореду.

 

 

Студијски програм: ЕНЕРГЕТСКО И САОБРАЋАЈНО МАШИНСТВО

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
8.15 МЈЕРЕЊА У ЕНЕРГЕТИЦИ
П – С11

ОСНОВИ ТЕОРИЈЕ ТУРБОМАШИНА
П – Л-ЕЕ

ТЕХНОЛОГИЈА ОДРЖАВАЊА МОТОРА И ВОЗИЛА
П – Л-МВ (СМ)
ТОПЛОТНИ АПАРАТИ 
П – С29 (ХиТЕ)
ОСНОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ЕКОНОМИКЕ
П – Л-ИМС (ХиТЕ, СМ)
Расхладна постројења
В – Л-ЕЕ (ТТ)
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 (СМ)*
П – Л-МВ (СМ) ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА 
П – Л-ЕЕ (ХиТЕ)
9.15 МЈЕРЕЊА У ЕНЕРГЕТИЦИ
П – С11

ОСНОВИ ТЕОРИЈЕ ТУРБОМАШИНА
П – Л-ЕЕ

Гријање
В – Л-ЕЕ (ТТ) ТЕХНОЛОГИЈА ОДРЖАВАЊА МОТОРА И ВОЗИЛА
П – Л-МВ (СМ)
ТОПЛОТНИ АПАРАТИ 
П – С29 (ХиТЕ)
ОСНОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ЕКОНОМИКЕ
П – Л-ИМС (ХиТЕ, СМ)
Расхладна постројења
В – Л-ЕЕ (ТТ)
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 (СМ)*
П – Л-МВ (СМ) ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА 
П – Л-ЕЕ (ХиТЕ)
10.15 МЈЕРЕЊА У ЕНЕРГЕТИЦИ
П – С11
ОСНОВИ ТЕОРИЈЕ ТУРБОМАШИНА
П – Л-ЕЕ
Гријање
В – Л-ЕЕ (ТТ)
ТЕХНОЛОГИЈА ОДРЖАВАЊА МОТОРА И ВОЗИЛА

П – Л-МВ (СМ)
ТОПЛОТНИ АПАРАТИ 
П – С29 (ХиТЕ)

ТРАНСПОРТ ЦИЈЕВИМА
П – С29 (ТТ)
Основи организације и економике
B – Л-ИМС (ХиТЕ, СМ)


Изборни предмет 3 (СМ)*
В – Л-МВ (СМ) Термоенергетска постројења  
В – Л-ЕЕ (ХиТЕ)
11.15 Мјерења у енергетици
В – Г1 - Л-МТ
РАСХЛАДНА ПОСТРОЈЕЊА
П –  Л-ЕЕ (ТТ)
ОПРЕМА МОТОРА
П – Л-МВ (СМ)
Топлотни апарати
В – С11 (ХиТЕ)

ГРИЈАЊЕ
П – Л-ЕЕ (ТТ)
Опрема мотора
В – Л-МВ (СМ)

ТРАНСПОРТ ЦИЈЕВИМА
П – С29 (ТТ)
Основи организације и економике
B – Л-ИМС (ХиТЕ, СМ)

Изборни предмет 3 (СМ)*
В – Л-МВ (СМ) Термоенергетска постројења 
В – Л-ЕЕ (ХиТЕ)
12.15 Мјерења у енергетици
В – Г1 - Л-МТ
РАСХЛАДНА ПОСТРОЈЕЊА
П – Л-ЕЕ (ТТ)
ОПРЕМА МОТОРА
П – Л-МВ (СМ)
Топлотни апарати
В – С11 (ХиТЕ)

ГРИЈАЊЕ
П – Л-ЕЕ (ТТ)
Опрема мотора
В – Л-МВ (СМ)

 

 
13.15   РАСХЛАДНА ПОСТРОЈЕЊА
П – Л-ЕЕ (ТТ)
ОПРЕМА МОТОРА
П – Л-МВ (СМ)
   Технички енглeски jeзик II
В – С21
 
14.15    

Технологија одржавања мотора и возила
В – Л-МВ (СМ)
Транспорт цијевима
В – Л-ХП (ТТ)

Технички енглeски jeзик II
В – С21 
 
15.15

 

Основи теорије турбомашина
В – Л-ЕЕ 

Технологија одржавања мотора и возила
В – Л-МВ (СМ)
Транспорт цијевима
В – Л-ХП (ТТ)

   
16.15

 

Основи теорије турбомашина
В – Л-ЕЕ 
     

 

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С21 и С29 – сале на другом спрату Блок А
Л-ЕЕ – Лабораторија за енергетику
Л-МВ – Лабораторија за моторе и возила
Л-ХП – Лабораторија за хидраулику и пнеуматику

Напомена:

* Изборни предмет 3 (СМ) – Моторна возила II / Основи транспортне технике / Основи организације и економике 

У првој седмици наставе одржавају се само ПРЕДАВАЊА, вјежбе се реализују од друге седмице, 4. 3. 2019. године према утврђеном распореду.

 

Студијски програм: МЕХАТРОНИКА

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
8.15 АКТУАТОРИ И СЕНЗОРИ
П – СММ 
ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА
П – Л-ХП
УПРАВЉАЧКА И КОМУНИКАЦИОНА ТЕХНИКА
П – Л-МР
 
АУТОМАТСКО УПРАВЉАЊЕ I
П – С21
 
Управљачка и комуникациона техника
В – Л-АМ
9.15 АКТУАТОРИ И СЕНЗОРИ
П – СММ
ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА
П – Л-ХП
УПРАВЉАЧКА И КОМУНИКАЦИОНА ТЕХНИКА
П – Л-МР
АУТОМАТСКО УПРАВЉАЊЕ I
П – С21

Управљачка и комуникациона техника
В – Л-АМ

10.15

АКТУАТОРИ И СЕНЗОРИ
П – СММ

 ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА
П – Л-ХП
ОБЈЕКТНО ОРИЈЕНТИСАНО ПРОГРАМИРАЊЕ
П – РЦМФ
АУТОМАТСКО УПРАВЉАЊЕ I
П – С21
 
11.15 Актуатори и сензори
В – СММ
Хидраулика и пнеуматика
В – Л-ХП
ОБЈЕКТНО ОРИЈЕНТИСАНО ПРОГРАМИРАЊЕ
П – РЦМФ
Аутоматско
управљање I

В – С21
 
12.15 Актуатори и сензори
В – СММ
Хидраулика и пнеуматика
В – Л-ХП
Објектно оријентисано програмирање
В – РЦМФ
Аутоматско
управљање I

В – С21
 
13.15     Објектно оријентисано програмирање
В – РЦМФ 
Технички енглeски jeзик II
В – С21
 
14.15       Технички енглeски jeзик II
В – С21
 

Легенда:

П – предавања, В – вјежбе;  С21 и С29 – сала на другом спрату Блок А
Л-АМ – Лабораторија за аутоматизацију
Л-МР – Лабораторија за мехатронику и роботику

Напомена:

У првој седмици наставе одржавају се само ПРЕДАВАЊА, вјежбе се реализују од друге седмице, 4. 3. 2019. године према распореду.

 

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
8.15   УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ
П – Л-ИМС
  СИСТЕМИ АУТОМАТСКОГ УПРВЉАЊА
П – С21
 
9.15   УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ
П – Л-ИМС
  СИСТЕМИ АУТОМАТСКОГ УПРВЉАЊА
П – С21
 
10.15   УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ
П – Л-ИМС
  СИСТЕМИ АУТОМАТСКОГ УПРВЉАЊА
П – С21
 
11.15     Управљање квалитетом
В – Л-ИМС
Системи аутоматског управљања
В – С21
 
12.15     Управљање квалитетом
В – Л-ИМС 
Системи аутоматског управљања
В – С21

                      

13.15    
  Технички енглeски jeзик II
В – С21
 
14.15        Технички енглeски jeзик II
В – С21
 

Легенда:

П – предавања, В – вјежбе; С21 – сала на првом и другом спрату Блок А
Л-ИМС – Лабораторија за интегрисане менаџмент системе
Л-АМ – Лабораторија за аутоматизацију
РЦМФ – Рачунарски центар Машинског факултета

Напомена:

У првој седмици наставе одржавају се само ПРЕДАВАЊА, вјежбе се реализују од друге седмице, 4. 3. 2019. године према распореду.

 

 

Студијски програм: ЗАШТИТА НА РАДУ

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
8.15 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ I
П – Л-ЕЕ
Изборни предмет I
В – Л-ЕЕ
ЗАШТИТА ОД ОПАСНОГ
ДЕЈСТВА ЕЛЕК. СТРУЈЕ
П – РЦМФ 
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ II
П – С21
ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА
И ЕКСПЛОЗИЈЕ
П – С21 
9.15

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ I
П – Л-ЕЕ

Изборни предмет I
В – Л-ЕЕ
ЗАШТИТА ОД ОПАСНОГ
ДЕЈСТВА 
ЕЛЕК. СТРУЈЕ
П – РЦМФ
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ II
П – С21
ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈЕ
П – С21
10.15 Системи и уређаји заштите
В – С29
  ЗАШТИТА ОД ОПАСНОГ
ДЕЈСТВА 
ЕЛЕК. СТРУЈЕ
П – РЦМФ
Изборни предмет II
В – С21
Зaштитa oд пoжaрa и
eксплoзиjе
В – С21
11.15 Системи и уређаји заштите
В – С29
  Зaштитa oд oпaснoг дejствa eлeк. струje
В – РЦМФ
Изборни предмет II
В – С21
Зaштитa oд пoжaрa и
eксплoзиjе
В – С21
12.15  СИСТЕМИ И УРЕЂАЈИ
ЗАШТИТЕ
П – С29
  Зaштитa oд oпaснoг дejствa
eлeк. 
струje
В – РЦМФ
                                                                                                  
13.15 СИСТЕМИ И УРЕЂАЈИ
ЗАШТИТЕ
П – С29
Технички енглeски jeзик I
В – С21
     
14.15   Технички енглeски jeзик I
В – С21 
     

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С21 и С29 – сале на другом спрату Блок А
Л-ИМС – Лабораторија за интегрисане менаџмент системе
Л-МТ
– Лабораторија за мјерну технику

Напомена:

У првој седмици наставе одржавају се само ПРЕДАВАЊА, вјежбе се реализују од друге седмице, од 15. 10. 2018. године према утврђеном распореду.

Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 12. 10. 2018. године.
Изборни предмет I и Изборни предмет II (Микроклима и радна средина/ Индустријски објекти и урбанизација/Управљање отпадом/ Информационе технологије)

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама