Распоред предавања за трећу годину

СЕМЕСТАР VI (од 26. 2. 2018. до 8. 6. 2018. године)

Студијски програм: ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
8.15   Обрадни системи за
обраду резањем
В – Л-ТОР 
ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ТЕХНОЛОШКИХ
ПРОЦЕСА
П – Л-CAD
ОБРАДНИ СИСТЕМИ ЗА
ОБРАДУ
ДЕФОРМИСАЊЕМ
П – Л-ТОП

Алати за обраду
деформисањем
В – Л-ТОП

9.15 ОБРАДНИ СИСТЕМИ ЗА
ОБРАДУ РЕЗАЊЕМ
П – Л-ТОР
Обрадни системи за
обраду резањем
В – Л-ТОР
ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ТЕХНОЛОШКИХ
ПРОЦЕСА
П – Л-CAD

ОБРАДНИ СИСТЕМИ ЗА
ОБРАДУ
ДЕФОРМИСАЊЕМ
П – Л-ТОП

Алати за обраду
деформисањем
В – Л-ТОП
10.15 ОБРАДНИ СИСТЕМИ ЗА
ОБРАДУ РЕЗАЊЕМ
П – Л-ТОР
Пројектовање
технолошких процеса
В – Л-ПТП
АЛАТИ И ПРИБОРИ I
П – Л-ТОР
ОБРАДНИ СИСТЕМИ ЗА
ОБРАДУ
ДЕФОРМИСАЊЕМ
П – Л-ТОП

АЛАТИ ЗА ОБРАДУ
ДЕФОРМИСАЊЕМ
П – Л-ТОП

???. 2. 2018.
???. 3. 2018.
???. 3. 2018.
???. 4. 2018.
???. 4. 2018.
???. 5. 2018.
???. 5. 2018.

11.15 ЗАВАРИВАЊЕ И
ТЕРМИЧКА ОБРАДА
П – Л-МЗ
Пројектовање
технолошких процеса
В – Л-ПТП
АЛАТИ И ПРИБОРИ I
П – Л-ТОР
 
12.15 ЗАВАРИВАЊЕ И
ТЕРМИЧКА ОБРАДА
П – Л-МЗ
РАЧУНАРОМ
ИНТЕГРИСАНА
ПРОИЗВОДЊА
(CAD, CAPP, BP, CIM)
П - РЦМФ
Алати и прибори I
В – Л-ТОР
Технички енглeски
jeзик II

В – С21
13.15  

РАЧУНАРОМ
ИНТЕГРИСАНА
ПРОИЗВОДЊА
(CAD, CAPP, BP, CIM)
П - РЦМФ

Алати и прибори I
В – Л-ТОР 
Технички енглeски
jeзик II

В – С21
14.15 Заваривање и термичка
обрада
В – Л-МЗ 
       
15.15 Заваривање и термичка
обрада
В – Л-МЗ
  Обрадни системи за
обраду деформисањем
В – Л-ТОП
Рачунаром интегрисана
производња
(CAD, CAPP, BP, CIM)
В – РЦМФ
 
16.15     Обрадни системи за
обраду деформисањем
В – Л-ТОП
Рачунаром интегрисана
производња
(CAD, CAPP, BP, CIM)
В – РЦМФ
 

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С21 – сала на другом спрату Блок А
Л-ТОР – Лабораторија за технологију обраде резањем и обрадне системе
Л-ТОП – Лабораторија за технологију пластичности и обрадне системе
Л-МЗ – Лабораторија за материјале и заваривање,
Л-МТ – Лабораторија за мјерну технику
Л-CAD – Лабораторија за CAD и PLM системе
РЦМФ – Рачунарски центар Машинског факултета

Напомена: Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 2. 3. 2018. године. Приједлог термина за Изборне предмете је дат на основу претходне школске године.

У првој седмици наставе одржавају се само ПРЕДАВАЊА из обавезних предмета, а предавања из изборних предмета и вјежбе се реализују од друге седмице, 5. 3. 2018. године према утврђеном распореду.

 

Студијски програм: ЕНЕРГЕТСКО И САОБРАЋАЈНО МАШИНСТВО

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
8.15 Климатизација
В – Л-ЕЕ (ТТ)
ОСНОВЕ ТЕОРИЈЕ
ОДРЖАВАЊА
П – С21
ТЕХНОЛОГИЈА ОДРЖАВАЊА
МОТОРА И ВОЗИЛА
П – Л-МВ (СМ)
ТОПЛОТНИ АПАРАТИ
П – Л-ЕЕ (ТЕ)
ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА
ПОСТРОЈЕЊА
П – С21 (ТЕ)
ПУМПЕ, КОМПРЕСОРИ И
ВЕНТИЛАТОРИ
П– Л-ЕЕ (ТТ, ТЕ)
ОПРЕМА МОТОРА
П – Л-МВ (СМ)
9.15 Климатизација
В – Л-ЕЕ (ТТ)
ОСНОВЕ ТЕОРИЈЕ
ОДРЖАВАЊА
П – С21
ТЕХНОЛОГИЈА ОДРЖАВАЊА
МОТОРА И ВОЗИЛА
П – Л-МВ (СМ)
ТОПЛОТНИ АПАРАТИ
П – Л-ЕЕ (ТЕ)
ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА
ПОСТРОЈЕЊА
П – С21 (ТЕ)
ПУМПЕ, КОМПРЕСОРИ И ВЕНТИЛАТОРИ
П– Л-ЕЕ (ТТ, ТЕ)
ОПРЕМА МОТОРА
П – Л-МВ (СМ)
10.15 УПРАВЉАЊЕ И
РЕГУЛАЦИЈА
П – С21 
ОСНОВЕ ТЕОРИЈЕ
ОДРЖАВАЊА
П – С21
ТЕХНОЛОГИЈА ОДРЖАВАЊА
МОТОРА И ВОЗИЛА
П – Л-МВ (СМ)
ТОПЛОТНИ АПАРАТИ
П – Л-ЕЕ (ТЕ)
ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА
ПОСТРОЈЕЊА
П – С21 (ТЕ)
ПУМПЕ, КОМПРЕСОРИ
И 
ВЕНТИЛАТОРИ

П– Л-ЕЕ (ТТ, ТЕ)
ОПРЕМА МОТОРА
П – Л-МВ (СМ)
11.15 УПРАВЉАЊЕ И
РЕГУЛАЦИЈА
П – С21
КЛИМАТИЗАЦИЈА
П – С21 (ТТ)
УВОД У СИСТЕМЕ ВОЗИЛА
П – Л-МВ (СМ)
Топлотни апарати
В – Л-ЕЕ (ТЕ)

РАСХЛАДНА ПОСТРОЈЕЊА
П – Л-ЕЕ (ТТ)
Увод у системе возила
П – Л-МВ (СМ)

  Расхладна постројења
В – Л-ЕЕ (ТТ)
Опрема мотора
В – Л-МВ (СМ)
Термоенергетска постројења
В – С21 (ТЕ)
12.15 УПРАВЉАЊЕ И
РЕГУЛАЦИЈА
П – С21
КЛИМАТИЗАЦИЈА
П – С21 (ТТ)
УВОД У СИСТЕМЕ ВОЗИЛА
П – Л-МВ (СМ)
Топлотни апарати
В – Л-ЕЕ (ТЕ)
РАСХЛАДНА ПОСТРОЈЕЊА
П – Л-ЕЕ (ТТ)
Увод у системе возила
П – Л-МВ (СМ)
Технички енглeски jeзик II
В – С21 
Расхладна постројења
В – Л-ЕЕ (ТТ)
Опрема мотора
В – Л-МВ (СМ)
Термоенергетска постројења
В – С21 (ТЕ)
13.15 Пумпе, компресори и вентилатори
В– Л-ЕЕ (ТТ, ТЕ)
КЛИМАТИЗАЦИЈА
П – С21 (ТТ)
УВОД У СИСТЕМЕ ВОЗИЛА
П – Л-МВ (СМ)
Топлотни апарати
В – Л-ЕЕ (ТЕ)
РАСХЛАДНА ПОСТРОЈЕЊА
П – Л-ЕЕ (ТТ)
Технички енглeски jeзик II
В – С21 
 
14.15 Пумпе, компресори и
вентилатори
В– Л-ЕЕ (ТТ, ТЕ) 
       
15.15   Основе теорије одржавања
В – С21 
Технологија одржавања
мотора и возила
В – Л-МВ (СМ) 
Управљање и регулација
В – С21
 
16.15    Основе теорије одржавања
В – С21 
Технологија одржавања
мотора и возила
В – Л-МВ (СМ) 
Управљање и регулација
В – С21 
 

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С21 – салa на другом спрату Блок А
Л-ЕЕ – Лабораторија за енергетику
Л-МВ – Лабораторија за моторе и возила

Напомена: Студенти студијске групе Саобраћајно машинство треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 2. 3. 2018. године.

У првој седмици наставе одржавају се само ПРЕДАВАЊА, вјежбе се реализују од друге седмице, 5. 3. 2018. године према утврђеном распореду.

 

Студијски програм: МЕХАТРОНИКА

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
8.15 АУТОМАТИЗАЦИЈА И
ВИЗУАЛИЗАЦИЈА ПРОЦЕСА
П – Л-АМ
Основе роботике
В –Л-АМ
3D-CAD МАШИНСКО
КОНСТРУИСАЊЕ
П – Л-CAD
ОСНОВЕ РОБОТИКЕ
П –Л-АМ
                      
9.15  АУТОМАТИЗАЦИЈА И
ВИЗУАЛИЗАЦИЈА ПРОЦЕСА
П – Л-АМ
Основе роботике
В –Л-АМ
3D-CAD МАШИНСКО
КОНСТРУИСАЊЕ
П – Л-CAD
ОСНОВЕ РОБОТИКЕ
П –Л-АМ

МЈЕРНА ТЕХНИКА
П – Л-МТ

9. 3. 2018.
???. 3. 2018.
???. 3. 2018.
???. 4. 2018.
???. 4. 2018.
???. 5. 2018.
???. 5. 2018.


10.15 Аутоматизација и
визуализација процеса
В – Л-АМ
СКЛАДИШНА ТЕХНИКА
И ЛОГИСТИКА
П – Л-АМ
3D-CAD МАШИНСКО
КОНСТРУИСАЊЕ
П – Л-CAD
ОСНОВЕ РОБОТИКЕ
П –Л-АМ
11.15 Аутоматизација и
визуализација процеса
В – Л-АМ
СКЛАДИШНА ТЕХНИКА
И 
ЛОГИСТИКА
П – Л-АМ
Мјерна техника
В – Л-МТ
 
12.15   СКЛАДИШНА ТЕХНИКА И ЛОГИСТИКА
П – Л-АМ
Мјерна техника
В – Л-МТ
Технички енглeски
jeзик II
В – С21
13.15        Технички енглeски jeзик II
В – С21
 
14.15     Складишна техника и логистика
В – Л-АМ
   
15.15      Складишна техника
и логистика
В – Л-АМ
   
16.15          
17.15        3D-CAD машинско
конструисање
В – Л-CAD
 
18.15       3D-CAD машинско
конструисање
В – Л-CAD
 

Легенда:

П – предавања, В – вјежбе;  С21 – сала на другом спрату Блок А
Л-АМ – Лабораторија за аутоматизацију
Л-CAD – Лабораторија за CAD и PLM системе

Напомена: Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 2. 3. 2018. године. Приједлог термина за Изборне предмете је дат на основу претходне школске године.

У првој седмици наставе одржавају се само ПРЕДАВАЊА, вјежбе се реализују од друге седмице, 5. 3. 2018. године према распореду.

 

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И МЕНАЏМЕНТ

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
8.15 МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИМ
РЕСУРСИМА
П – Л-ИМС 
ОДРЖАВАЊЕ
П – С21
МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТОМ
П – Л-ИМС
Менаџмент квалитетом
В – РЦМФ
КОМЕРЦИЈАЛНО
ПОСЛОВАЊЕ
П – Л-ИМС 
9.15 МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИМ
РЕСУРСИМА
П – Л-ИМС
ОДРЖАВАЊЕ
П – С21
МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТОМ
П – Л-ИМС
Менаџмент квалитетом
В – РЦМФ
КОМЕРЦИЈАЛНО
ПОСЛОВАЊЕ
П – Л-ИМС
10.15 Менаџмент људским
ресурсима
П – Л-ИМС
ОДРЖАВАЊЕ
П – С21
МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТОМ
П – Л-ИМС
  Комерцијално пословање
В – Л-ИМС
11.15 Менаџмент људским
ресурсима
П – Л-ИМС
  УПРАВЉАЊЕ ПРОИЗВОДНИМ
СИСТЕМИМА
П – ТФ (Сала 5)
  Комерцијално пословање
В – Л-ИМС
12.15 Управљање производним
системима
В – Л-ИМС
  УПРАВЉАЊЕ ПРОИЗВОДНИМ
СИСТЕМИМА
П – ТФ (Сала 5)
Технички енглeски jeзик II
В – С21 

 

13.15  Управљање производним
системима
В – Л-ИМС
   УПРАВЉАЊЕ ПРОИЗВОДНИМ
СИСТЕМИМА
П – ТФ (Сала 5)
Технички енглeски jeзик II
В – С21 
 
14.15   Одржавање
В – С21
     
15.15   Одржавање
В – С21
     

Легенда:

П – предавања, В – вјежбе; С21 – сала на првом и другом спрату Блок А
Л-ИМС – Лабораторија за интегрисане менаџмент системе
РЦМФ – Рачунарски центар Машинског факултета

Напомена: Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 2.3. 2018. године. Приједлог термина за Изборне предмете је дат на основу претходне школске године.

У првој седмици наставе одржавају се само ПРЕДАВАЊА, вјежбе се реализују од друге седмице, 5. 3. 2018. године према утврђеном распореду.

 

Студијски програм: ЗАШТИТА НА РАДУ

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
8.15 СИГУРНОСНА ТЕХНИКА
П – С29
ПРОЈЕКТОВАЊЕ СИСТЕМА
И 
УРЕЂАЈА ЗАШТИТЕ
П – С29
  ЕКОНОМИКА ЗАШТИТЕ
НА 
РАДУ
П – Л-ИМС
 
9.15

СИГУРНОСНА ТЕХНИКА
П – С29

ПРОЈЕКТОВАЊЕ СИСТЕМА
И 
УРЕЂАЈА ЗАШТИТЕ
П – С29
Бука и вибрације
В – Л-МТ
ЕКОНОМИКА ЗАШТИТЕ
НА РАДУ
П – Л-ИМС
МЕДИЦИНА РАДА
П – Мед. фак.
10.15 Сигурносна техника
В – С29
Пројектовање система
и 
уређаја заштите
В – С29 
Бука и вибрације
В – Л-МТ
Економика заштите
на раду

В – Л-ИМС
МЕДИЦИНА РАДА
П – Мед. фак.
11.15 Сигурносна техника
В – С29
Пројектовање система
и 
уређаја заштите
В – С29 
Процјена и симулација
ризика

В – С29
Економика заштите
на раду

В – Л-ИМС
Медицина рада
В – Мед. фак.
12.15   ПРОЦЈЕНА И СИМУЛАЦИЈА
РИЗИКА
П – С29 
Процјена и симулација
ризика

В – С29
Технички енглeски
jeзик I
В – С21 
Медицина рада
В – Мед. фак. 
13.15 БУКА И ВИБРАЦИЈЕ
П – Л-МТ
ПРОЦЈЕНА И СИМУЛАЦИЈА
РИЗИКА
П – С29
   Технички енглeски
jeзик I
В – С21
 
14.15 БУКА И ВИБРАЦИЈЕ
П – Л-МТ 
       

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С21 и С29 – сале на другом спрату Блок А
Л-ИМС – Лабораторија за интегрисане менаџмент системе
Л-МТ
– Лабораторија за мјерну технику

Напомена: Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 2. 3. 2018. године. Приједлог термина за Изборне предмете је дат на основу претходне школске године.

У првој седмици наставе одржавају се само ПРЕДАВАЊА, вјежбе се реализују од друге седмице, 5. 3. 2018. године према утврђеном распореду.

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама