Распоред предавања за трећу годину

СЕМЕСТАР VI

Студијски програм: ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
8.15 ОБРАДНИ СИСТЕМИ ЗА
ОБРАДУ ДЕФОРМИСАЊЕМ
П – Л-ТОП
Заваривање и термичка
обрада
В – Л-МЗ
Пројектовање технолошких
процеса
В – Л-ПТП
Обрадни системи за обраду резањем
В – Л-ТОР

Алати за обраду
деформисањем
В – Л-ТОП

9.15 ОБРАДНИ СИСТЕМИ ЗА
ОБРАДУ ДЕФОРМИСАЊЕМ
П – Л-ТОП
Заваривање и термичка
обрада
В – Л-МЗ
Пројектовање технолошких
процеса
В – Л-ПТП

Обрадни системи за
обраду
резањем
В – Л-ТОР

Алати за обраду
деформисањем
В – Л-ТОП
10.15 ОБРАДНИ СИСТЕМИ ЗА
ОБРАДУ ДЕФОРМИСАЊЕМ
П – Л-ТОП
ОБРАДНИ СИСТЕМИ ЗА
ОБРАДУ РЕЗАЊЕМ
П – Л-ТОР 
АЛАТИ И ПРИБОРИ 1
П – Л-ТОР
Обрадни системи за обраду
деформисањем
В – Л-ТОП 
АЛАТИ ЗА ОБРАДУ
ДЕФОРМИСАЊЕМ
П – Л-ТОП

3. 3. 2017.

17. 3. 2016.
31. 3. 2016.
7. 4. 2016.
28. 4. 2016.
12. 5. 2016.
26. 5. 2017.
11.15 ЗАВАРИВАЊЕ И ТЕРМИЧКА
ОБРАДА
П – Л-МЗ
ОБРАДНИ СИСТЕМИ ЗА
ОБРАДУ РЕЗАЊЕМ
П – Л-ТОР 
АЛАТИ И ПРИБОРИ 1
П – Л-ТОР
Обрадни системи за обраду
деформисањем
В – Л-ТОП 
12.15 ЗАВАРИВАЊЕ И ТЕРМИЧКА
ОБРАДА
П – Л-МЗ
РАЧУНАРОМ ИНТЕГРИСАНА
ПРОИЗВОДЊА
(CAD, CAPP, BP, CIM)
П - РЦМФ 
ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ТЕХНОЛОШКИХ ПРОЦЕСА
П – Л-CAD
Рачунаром интегрисана
производња
(CAD, CAPP, BP, CIM)
В - РЦМФ 
13.15  

РАЧУНАРОМ ИНТЕГРИСАНА
ПРОИЗВОДЊА
(CAD, CAPP, BP, CIM)
П - РЦМФ

ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ТЕХНОЛОШКИХ ПРОЦЕСА
П – Л-CAD
Рачунаром интегрисана
производња
(CAD, CAPP, BP, CIM)
В - РЦМФ 
14.15   Технички енглeски
jeзик II

В – С21
  Алати и прибори 1
В – Л-ТОР  
 
15.15   Технички енглeски
jeзик II
В – С21
  Алати и прибори 1
В – Л-ТОР  
 

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С21 – сала на другом спрату Блок А
Л-ТОР – Лабораторија за технологију обраде резањем и обрадне системе
Л-ПТП – Лабораторија за пројектовање технолошких процеса примјеном рачунара
Л-ТОП – Лабораторија за технологију пластичности и обрадне системе
Л-МЗ – Лабораторија за материјале и заваривање
Л-CAD – Лабораторија за CAD и PLM системе

 

Студијски програм: ЕНЕРГЕТСКО И САОБРАЋАЈНО МАШИНСТВО

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
8.15 Климатизација
В – Л-ЕЕ (ТТ) 
ОСНОВЕ ТЕОРИЈЕ
ОДРЖАВАЊА
П – С21
ТЕХНОЛОГИЈА ОДРЖАВАЊА
МОТОРА И ВОЗИЛА
П – Л-МВ (СМ)
ТОПЛОТНИ АПАРАТИ
П – Л-ЕЕ (ТЕ) 
Управљање и регулација
В – С21
ПУМПЕ, КОМПРЕСОРИ И
ВЕНТИЛАТОРИ
П– Л-ЕЕ (ТТ, ТЕ)
ОПРЕМА МОТОРА
П – Л-МВ (СМ)
9.15 Климатизација
В – Л-ЕЕ (ТТ)
ОСНОВЕ ТЕОРИЈЕ
ОДРЖАВАЊА
П – С21
ТЕХНОЛОГИЈА ОДРЖАВАЊА
МОТОРА И ВОЗИЛА
П – Л-МВ (СМ)
ТОПЛОТНИ АПАРАТИ
П – Л-ЕЕ (ТЕ)
Управљање и регулација
В – С21
ПУМПЕ, КОМПРЕСОРИ И
ВЕНТИЛАТОРИ
П– Л-ЕЕ (ТТ, ТЕ)
ОПРЕМА МОТОРА
П – Л-МВ (СМ)
10.15 УПРАВЉАЊЕ И
РЕГУЛАЦИЈА
П – С21
ОСНОВЕ ТЕОРИЈЕ
ОДРЖАВАЊА
П – С21
ТЕХНОЛОГИЈА ОДРЖАВАЊА
МОТОРА И ВОЗИЛА
П – Л-МВ (СМ)
ТОПЛОТНИ АПАРАТИ
П – Л-ЕЕ (ТЕ)
Расхладна постројења
В – Л-ЕЕ (ТТ)
Опрема мотора
В – Л-МВ (СМ)
Термоенергетска постројења
В – С21 (ТЕ)
ПУМПЕ, КОМПРЕСОРИ И
ВЕНТИЛАТОРИ
П– Л-ЕЕ (ТТ, ТЕ)
ОПРЕМА МОТОРА
П – Л-МВ (СМ)
11.15 УПРАВЉАЊЕ И
РЕГУЛАЦИЈА
П – С21
КЛИМАТИЗАЦИЈА
П – С21 (ТТ)
УВОД У СИСТЕМЕ ВОЗИЛА
П – Л-МВ (СМ)
Топлотни апарати
В – Л-ЕЕ (ТЕ)

РАСХЛАДНА ПОСТРОЈЕЊА
П – Л-ЕЕ (ТТ)
ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА
ПОСТРОЈЕЊА
П – С21 (ТЕ)
Увод у системе возила
П – Л-МВ (СМ)

Расхладна постројења
В – Л-ЕЕ (ТТ)
Опрема мотора
В – Л-МВ (СМ)
Термоенергетска постројења
В – С21 (ТЕ)
Основе теорије одржавања
В – С21
12.15 УПРАВЉАЊЕ И
РЕГУЛАЦИЈА
П – С21
КЛИМАТИЗАЦИЈА
П – С21 (ТТ)
УВОД У СИСТЕМЕ ВОЗИЛА
П – Л-МВ (СМ)
Топлотни апарати
В – Л-ЕЕ (ТЕ)
РАСХЛАДНА ПОСТРОЈЕЊА
П – Л-ЕЕ (ТТ)
ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА
ПОСТРОЈЕЊА
П – С21 (ТЕ)
Увод у системе возила
П – Л-МВ (СМ)
  Основе теорије одржавања
В – С21
13.15 Пумпе, компресори и
вентилатори
В– Л-ЕЕ (ТТ, ТЕ) 
КЛИМАТИЗАЦИЈА
П – С21 (ТТ)
УВОД У СИСТЕМЕ ВОЗИЛА
П – Л-МВ (СМ)
Топлотни апарати
В – Л-ЕЕ (ТЕ)
ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА
ПОСТРОЈЕЊА
П – С21 (ТЕ)
   
14.15 Пумпе, компресори и
вентилатори
В– Л-ЕЕ (ТТ, ТЕ) 
Технички енглeски jeзик II
В – С21
     
15.15   Технички енглeски jeзик II
В – С2
Технологија одржавања
мотора и возила

В – Л-МВ (СМ)
Термоенергетска постројења
В – Л-ЕЕ (ТЕ) 
   
16.15     Технологија одржавања
мотора и возила

В – Л-МВ (СМ)
Термоенергетска постројења
В – Л-ЕЕ (ТЕ) 
   

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С21 и С29 – сале на другом спрату Блок А
Л-ЕЕ – Лабораторија за енергетику
Л-МВ – Лабораторија за моторе и возила

 

Студијски програм: МЕХАТРОНИКА

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
8.15   Основе роботике
В –Л-АМ
3D-CAD МАШИНСКО
КОНСТРУИСАЊЕ
П – Л-CAD (РЦМФ)
ОСНОВЕ РОБОТИКЕ
П –Л-АМ
                      
9.15   Основе роботике
В –Л-АМ
3D-CAD МАШИНСКО
КОНСТРУИСАЊЕ
П – Л-CAD (РЦМФ)
ОСНОВЕ РОБОТИКЕ
П –Л-АМ
МЈЕРНА ТЕХНИКА
П – Л-МТ
???. 2. 2017.
???. 3. 2016.
???. 3. 2016.
???. 4. 2016.
???. 4. 2016.
???. 5. 2016.
???. 5. 2017.
 
10.15 АУТОМАТИЗАЦИЈА И
ВИЗУАЛИЗАЦИЈА ПРОЦЕСА
П – Л-МР
СКЛАДИШНА ТЕХНИКА И
ЛОГИСТИКА
П – Л-МР
3D-CAD МАШИНСКО
КОНСТРУИСАЊЕ
П – Л-CAD (РЦМФ)
ОСНОВЕ РОБОТИКЕ
П –Л-АМ
11.15 АУТОМАТИЗАЦИЈА И
ВИЗУАЛИЗАЦИЈА ПРОЦЕСА
П – Л-МР
СКЛАДИШНА ТЕХНИКА И
ЛОГИСТИКА
П – Л-МР
Аутоматизација и
визуализација процеса
В – Л-МР
Мјерна техника
В – Л-МТ
12.15 АУТОМАТИЗАЦИЈА И
ВИЗУАЛИЗАЦИЈА ПРОЦЕСА
П – Л-МР
СКЛАДИШНА ТЕХНИКА И
ЛОГИСТИКА
П – Л-МР
Аутоматизација и
визуализација процеса
В – Л-МР
Мјерна техника
В – Л-МТ
13.15          
14.15   Технички енглeски jeзик II
В – С21
Складишна техника и
логистика
В – Л-МР
3D-CAD машинско
конструисање
В – Л-CAD (РЦМФ)
 
15.15   Технички енглeски jeзик II
В – С21
Складишна техника и
логистика
В – Л-МР
3D-CAD машинско
конструисање
В – Л-CAD (РЦМФ)
 

Легенда:

П – предавања, В – вјежбе; С11 – сала на првом спрату Блок А, С21 и С29 – сала на другом спрату Блок А
Л-АМ – Лабораторија за аутоматизацију
Л-МР – Лабораторија за мехатронику и роботику
Л-CAD – Лабораторија за CAD и PLM системе
РЦМФ – Рачунарски центар Машинског факултета

 

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И МЕНАЏМЕНТ

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
8.15   ОДРЖАВАЊЕ
П – С21
УПРАВЉАЊЕ ПРОИЗВОДНИМ
СИСТЕМИМА
П – Л-ИМС 
КОМЕРЦИЈАЛНО
ПОСЛОВАЊЕ
П – Л-ИМС
МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТОМ
П – Л-ИМС
9.15 МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИМ
РЕСУРСИМА
П – Л-ИМС
ОДРЖАВАЊЕ
П – С21
УПРАВЉАЊЕ ПРОИЗВОДНИМ
СИСТЕМИМА
П – Л-ИМС
КОМЕРЦИЈАЛНО
ПОСЛОВАЊЕ
П – Л-ИМС
МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТОМ
П – Л-ИМС
10.15 МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИМ
РЕСУРСИМА
П – Л-ИМС
ОДРЖАВАЊЕ
П – С21
УПРАВЉАЊЕ ПРОИЗВОДНИМ
СИСТЕМИМА
П – Л-ИМС
КОМЕРЦИЈАЛНО
ПОСЛОВАЊЕ
П – Л-ИМС
МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТОМ
П – Л-ИМС 
11.15 Менаџмент људским
ресурсима
В – Л-ИМС
Управљање производним
системима
В – Л-ИМС
Менаџмент квалитетом
В – РЦМФ
Комерцијално пословање
В – Л-ИМС
Одржавање
В – С21
12.15 Менаџмент људским
ресурсима
В – Л-ИМС
Управљање производним
системима
В – Л-ИМС
Менаџмент квалитетом
В – РЦМФ
Комерцијално пословање
В – Л-ИМС
Одржавање
В – С21
13.15          
14.15   Технички енглeски jeзик II
В – С21
     
15.15   Технички енглeски jeзик II
В – С21
     

Легенда:

П – предавања, В – вјежбе; С11 и С21 – сале на првом и другом спрату Блок А
Л-ИМС – Лабораторија за интегрисане менаџмент системе
РЦМФ – Рачунарски центар Машинског факултета

 

Студијски програм: ЗАШТИТА НА РАДУ

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
8.15 СИГУРНОСНА ТЕХНИКА
П – С29 
ПРОЈЕКТОВАЊЕ СИСТЕМА
И УРЕЂАЈА ЗАШТИТЕ
П – С29 (Кабинет) 
     
9.15 СИГУРНОСНА ТЕХНИКА
П – С29 
ПРОЈЕКТОВАЊЕ СИСТЕМА
И УРЕЂАЈА ЗАШТИТЕ
П – С29 (Кабинет) 
Бука и вибрације
В – Л-МТ
ЕКОНОМИКА ЗАШТИТЕ
НА РАДУ

П – Л-ИМС
МЈЕРНА ТЕХНИКА
П – Л-МТ
10.15 Сигурносна техника
В – С29
Пројектовање система и
уређаја заштите
В – С29 (Кабинет) 
Бука и вибрације
В – Л-МТ
ЕКОНОМИКА ЗАШТИТЕ
НА РАДУ

П – Л-ИМС
МЈЕРНА ТЕХНИКА
П – Л-МТ
11.15 Сигурносна техника
В – С29
Пројектовање система и
уређаја заштите
В – С29 (Кабинет) 
Мјерна техника
В – Л-МТ
Економика заштите
на раду

В – Л-ИМС
МЕДИЦИНА РАДА
П – Мед. фак.
12.15   ПРОЦЈЕНА И СИМУЛАЦИЈА
РИЗИКА
П – С29 
Мјерна техника
В – Л-МТ
Економика заштите
на раду

В – Л-ИМС 
МЕДИЦИНА РАДА
П – Мед. фак. 
13.15 БУКА И ВИБРАЦИЈЕ
П – Л-МТ
ПРОЦЈЕНА И СИМУЛАЦИЈА
РИЗИКА
П – С29
Процјена и симулација
ризика
В – С29
  Медицина рада
В – Мед. фак. 
14.15 БУКА И ВИБРАЦИЈЕ
П – Л-МТ 
 Технички енглeски jeзик II
В – С21
Процјена и симулација
ризика
В – С29
   Медицина рада
В – Мед. фак.
15.15   Технички енглeски jeзик II
В – С21
     

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С21 и С29 – сале на другом спрату Блок А
Л-ИМС – Лабораторија за интегрисане менаџмент системе
Л-МТ
– Лабораторија за мјерну технику

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама