Распоред предавања за прву годину - други семестар - други циклус

СЕМЕСТАР II  (од 9. 10. 2017. до 26. 1. 2018. године)

Студијски програм: ЕНЕРГЕТСКО И САОБРАЋАЈНО МАШИНСТВО

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
13.15   ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА
ПОСТРОЈЕЊА II
П – Кабинет (ТЕ)
    ЕКОНОМИЈА ЕНЕРГИЈЕ
П – Л-ЕЕ
14.15

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1, 2, 3
САСТАНАК
П - Л-МВ (СМ)

ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА
ПОСТРОЈЕЊА II
П – Кабинет (ТЕ)
    ЕКОНОМИЈА ЕНЕРГИЈЕ
П – Л-ЕЕ
15.15

ТЕРМОДИНАМИЧКЕ
МЕТОДЕ ВРЕДНОВАЊА
П – С11 (ТТ, ТЕ)

ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА
ПОСТРОЈЕЊА II
П –Кабинет (ТЕ)
СИСТЕМИ
КЛИМАТИЗАЦИЈЕ
П – С29 (ТТ)
МЕХАНИКА ФЛУИДА II
П – С21
ГЕНЕРАТОРИ ПАРЕ II
П – С29 (ТЕ)
ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
П – Л-МР (ТТ)
ЕКОНОМИЈА ЕНЕРГИЈЕ
П – Л-ЕЕ 
16.15 ТЕРМОДИНАМИЧКЕ
МЕТОДЕ ВРЕДНОВАЊА
П – С11 (ТТ, ТЕ)
Термоенергетска
постројења II
П – Кабинет (ТЕ)
СИСТЕМИ
КЛИМАТИЗАЦИЈЕ
П – С29 (ТТ)
МЕХАНИКА ФЛУИДА II
П – С21
ГЕНЕРАТОРИ ПАРЕ II
П – С29 (ТЕ)
ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
П – Л-МР (ТТ)
Економија енергије
П – Л-ЕЕ
17.15 ТЕРМОДИНАМИЧКЕ
МЕТОДЕ ВРЕДНОВАЊА
П – С11 (ТТ, ТЕ)
Термоенергетска
постројења II
П – Кабинет (ТЕ)
СИСТЕМИ
КЛИМАТИЗАЦИЈЕ
П – С29 (ТТ)
МЕХАНИКА ФЛУИДА II
П – С21
ГЕНЕРАТОРИ ПАРЕ II
П – С29 (ТЕ)
ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
П – Л-МР (ТТ)
Економија енергије
П – Л-ЕЕ 
18.15 Термодинамичке методе
вредновања
В – С11 (ТТ, ТЕ)
Системи климатизације
П – С29 (ТТ)
Механика флуида II
П – 21
Генератори паре II
П – С29 (ТЕ)
Транспортна техника
П – Л-МР (ТТ)
 
19.15 Термодинамичке методе
вредновања
В – С11 (ТТ, ТЕ)
Системи климатизације
П – С29 (ТТ)
Механика флуида II
П – 21
Генератори паре II
П – С29 (ТЕ)
Транспортна техника
П – Л-МР (ТТ)
 

Легенда: 

П – предавања, В – вјежбе; С21 и С29 – сале на другом спрату Блок А
Л-МВ – Лабораторија за моторе и возила
Л-МP – Лабораторија за мехатронику и роботику
Л-ЕЕ – Лабораторија за енергетику

Напомена:

Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И МАНАЏМЕНТ

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
15.15

                                       

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ
1, 2
САСТАНАК
Л-ИМС 
ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ИНФОРМАЦИОНИХ
СИСТЕМА
П – РЦМФ
РАЗВОЈ ПРОИЗВОДА И
ПРОЦЕСА
П – Л-ИМС
ОПЕРАЦИОНА
ИСТРАЖИВАЊА
П – С-21
16.15  

 

ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ИНФОРМАЦИОНИХ
СИСТЕМА
П – РЦМФ

РАЗВОЈ ПРОИЗВОДА И
ПРОЦЕСА
П – Л-ИМС

ОПЕРАЦИОНА
ИСТРАЖИВАЊА
П – С-21
17.15    
Пројектовање
информационих система
П – РЦМФ
РАЗВОЈ ПРОИЗВОДА И
ПРОЦЕСА
П – Л-ИМС
ОПЕРАЦИОНА
ИСТРАЖИВАЊА
П – С-21 
18.15    
Пројектовање
информационих система
П – РЦМФ
Развој производа и процеса
В – Л-ИМС
Операциона истраживања
В – С-21
19.15    
Пројектовање
информационих система
П – РЦМФ
Развој производа и процеса
В – Л-ИМС
Операциона истраживања
В – С-21 

Легенда: 

П – предавања; В – вјежбе; С21 – сала на другом спрату Блок А
Л-ИМС – Лабораторија за интегрисане менаџмент системе

Напомена:

Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима

Студијски програм: ЗАШТИТА НА РАДУ

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
15.15     ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1, 2, 3
САСТАНАК
С21
   
16.15                               БЕЗБЈЕДНОСТ ПРИ
ГРАЂЕВИНСКИМ
РАДОВИМА
П – С-29
ЗАШТИТА ПРИ
УНУТРАШЊЕМ
ТРАНСПОРТУ
П – С -29
                             БЕЗБЈЕДНОСТ У
ТЕХНОЛОШКИМ
ПРОЦЕСИМА
П – С-19
17.15   БЕЗБЈЕДНОСТ ПРИ
ГРАЂЕВИНСКИМ
РАДОВИМА
П – С-29
ЗАШТИТА ПРИ
УНУТРАШЊЕМ
ТРАНСПОРТУ
П – С -29
  БЕЗБЈЕДНОСТ У
ТЕХНОЛОШКИМ
ПРОЦЕСИМА
П – С-19
18.15   Безбједност при
грађевинским радовима
П – С-29
ЗАШТИТА ПРИ
УНУТРАШЊЕМ
ТРАНСПОРТУ
П – С -29
  Безбједност у технолошким
процесима
В – С-19
19.15   Безбједност при
грађевинским радовима
П – С-29
Заштита при унутрашњем
транспорту
П – С -29
  Безбједност у технолошким
процесима
В – С-19

Легенда: 

П – предавања; В – вјежбе; С21 и С21 – сала на другом спрату Блок А
Л-МВ – Лабораторија за моторе и возила

Напомена:

Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама