Распоред предавања за прву годину - други семестар - други циклус

СЕМЕСТАР II  (од 5. 3. 2018. до 8. 6. 2018. године)

Студијски програм: ЕНЕРГЕТСКО И САОБРАЋАЈНО МАШИНСТВО

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
13.15   ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА
ПОСТРОЈЕЊА II
П – Кабинет (ТЕ)
    ЕКОНОМИЈА ЕНЕРГИЈЕ
П – Л-ЕЕ
14.15

САСТАНАК
(Саобраћајно машинство)

ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА
ПОСТРОЈЕЊА II
П – Кабинет (ТЕ)
 ТЕРМОДИНАМИЧКЕ МЕТОДЕ
ВРЕДНОВАЊА
П – С21 (ТТ, ТЕ)
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1
П – Л-МВ (СМ)
  ЕКОНОМИЈА ЕНЕРГИЈЕ
П – Л-ЕЕ
15.15

МЕХАНИКА ФЛУИДА II
П – С11

ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА II
П –Кабинет (ТЕ)
СИСТЕМИ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ
П – С29 (ТТ)
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3
П – Л-МВ (СМ)
ТЕРМОДИНАМИЧКЕ МЕТОДЕ
ВРЕДНОВАЊА
П – С21 (ТТ, ТЕ)
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1
П – Л-МВ (СМ)
ГЕНЕРАТОРИ ПАРЕ II
П – С29 (ТЕ)
ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
П – Л-МР (ТТ)
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2
П – Л-МВ (СМ)
ЕКОНОМИЈА ЕНЕРГИЈЕ
П – Л-ЕЕ 
16.15 МЕХАНИКА ФЛУИДА II
П – С11
Термоенергетска постројења II
П –Кабинет (ТЕ)
СИСТЕМИ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ
П – С29 (ТТ)
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3
П – Л-МВ (СМ)
ТЕРМОДИНАМИЧКЕ МЕТОДЕ
ВРЕДНОВАЊА
П – С21 (ТТ, ТЕ)
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1
П – Л-МВ (СМ)
ГЕНЕРАТОРИ ПАРЕ II
П – С29 (ТЕ)
ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
П – Л-МР (ТТ)
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2
П – Л-МВ (СМ)
Економија енергије
П – Л-ЕЕ
17.15 МЕХАНИКА ФЛУИДА II
П – С11
ТТермоенергетска постројења II
П –Кабинет (ТЕ)
СИСТЕМИ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ
П – С29 (ТТ)
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3
П – Л-МВ (СМ)
Изборни предмет 1
В – Л-МВ (СМ)
ГЕНЕРАТОРИ ПАРЕ II
В – С29 (ТЕ)
ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
П – Л-МР (ТТ)
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2
П – Л-МВ (СМ)
Економија енергије
П – Л-ЕЕ 
18.15 Механика флуида II
В – С11
Системи климатизације
В – С29 (ТТ)
Изборни предмет 3
В – Л-МВ (СМ)
Изборни предмет 1
В – Л-МВ (СМ)
Генератори паре II
В – С29 (ТЕ)
Транспортна техника
П – Л-МР (ТТ)
Изборни програм 2
В – Л-МВ (СМ)
 Термодинамичке методе вредновања
В – Л-ЕЕ (ТТ, ТЕ)
19.15 Механика флуида II
В – С11
Системи климатизације
В – С29 (ТТ)
Изборни предмет 3
В – Л-МВ (СМ)
  Генератори паре II
П – С29 (ТЕ)
Транспортна техника
П – Л-МР (ТТ)
Изборни програм 2
В – Л-МВ (СМ)
Термодинамичке методе вредновања
В – Л-ЕЕ (ТТ, ТЕ) 

Легенда: 

П – предавања, В – вјежбе; С11С19 и С29 – сале на другом спрату Блок А
Л-МВ – Лабораторија за моторе и возила
Л-МP – Лабораторија за мехатронику и роботику
Л-ЕЕ – Лабораторија за енергетику

Напомена:

Студенти (усмјерење: Саобраћајно машинство) треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима, САСТАНАК у понедјељак, 5. 3. 2018. у 14.30, Л-МВ.


Студијски програм: ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
15.15

ИНДУСТРИЈСКА РОБОТИКА
П – Л-МР

ФЛЕКСИБИЛНИ ТЕХНОЛОШКИ
СИСТЕМИ
П – Л-ПТП
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3
16.15 ИНДУСТРИЈСКА РОБОТИКА
П – Л-МР

ФЛЕКСИБИЛНИ ТЕХНОЛОШКИ
СИСТЕМИ
П – Л-ПТП 

17.15 ИНДУСТРИЈСКА РОБОТИКА
П – Л-МР
ФЛЕКСИБИЛНИ ТЕХНОЛОШКИ
СИСТЕМИ
П – Л-ПТП 
18.15 Индустријска роботика
В – Л-МР 
Флексибилни технолошки системи
В – Л-ПТП 
19.15 Индустријска роботика
В – Л-МР 
 Флексибилни технолошки системи
В – Л-ПТП

Легенда: 

П – предавања; В – вјежбе;
Л-ПТП – Лабораторија за пројектовање технолошких процеса примјеном рачунара;
Л-МP – Лабораторија за мехатронику и роботику;

Напомена:

Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама