Распоред предавања за другу годину - други циклус

СЕМЕСТАР III (од 22. 10. 2018. до 25. 1. 2019. године)

Студијски програм: ЕНЕРГЕТСКО И САОБРАЋАЈНО МАШИНСТВО

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
13.15  

 

  ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊА
ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ
ПОСТРОЈЕЊА
П – Кабинет (ТЕ) 
 
14.15

 

    ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊА
ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ
ПОСТРОЈЕЊА
П – Кабинет (ТЕ)
 
15.15 КОНСТРУИСАЊЕ
ПОМОЋУ РАЧУНАРА
П – РЦМФ
СИСТЕМИ УПРАВЉАЊА
И РЕГУЛАЦИЈЕ
П – Л-АМ
ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ
ЕНЕРГИЈЕ
П – Л-ЕЕ

ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊА
ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ
ПОСТРОЈЕЊА
П – Кабинет (ТЕ) 

ЕНЕРГЕТСКА
ЕФИКАСНОСТ
П – Л-ЕЕ
16.15 КОНСТРУИСАЊЕ
ПОМОЋУ РАЧУНАРА
П – РЦМФ
СИСТЕМИ УПРАВЉАЊА
И РЕГУЛАЦИЈЕ
П – Л-АМ
ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ
ЕНЕРГИЈЕ
П – Л-ЕЕ
Пројектовање и изградња
термоенергетских постројења
В – Кабинет (ТЕ) 
ЕНЕРГЕТСКА
ЕФИКАСНОСТ
П – Л-ЕЕ
17.15 Конструисање помоћу
рачунара
В – РЦМФ
СИСТЕМИ УПРАВЉАЊА
И РЕГУЛАЦИЈЕ
П – Л-АМ
ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ
ЕНЕРГИЈЕ
П – Л-ЕЕ

Пројектовање и изградња
термоенергетских постројења
В – Кабинет (ТЕ) 

ЕНЕРГЕТСКА
ЕФИКАСНОСТ
П – Л-ЕЕ
18.15  Конструисање помоћу
рачунара
В – РЦМФ
Системи управљања
и регулације
В – Л-АМ
Обновљиви извори
енергије
В – Л-ЕЕ
  Енергетска ефикасност
П – Л-ЕЕ 
19.15   Системи управљања
и регулације
В – Л-АМ 
Обновљиви извори
енергије
В – Л-ЕЕ 
  Енергетска ефикасност
П – Л-ЕЕ 

Легенда: 

П – предавања; В – вјежбе; С19 и С29 – сала на другом спрату Блок А
Л-AМ – Лабораторија за аутоматизацију
Л-ЕЕ – Лабораторија за енергетику
РЦМФ – Рачунарски центар Машинског факултета

Напомена:

Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 26. 10. 2018.

 Студијски програм: ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
14.15  

 

     
15.15

АУТОМАТИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДНИХ ПРОЦЕСА
П – Л-АМ

    СИСТЕМИ И УРЕЂАЈИ ЗАШТИТЕ
П – С29
 
16.15 АУТОМАТИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДНИХ ПРОЦЕСА
П – Л-АМ
ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ
П – Л-ИМС
НАНОТЕХНОЛОГИЈЕ
П – С21

СИСТЕМИ И УРЕЂАЈИ ЗАШТИТЕ
П – С29 

ПРОГРАМИРАЊЕ НУМЕРИЧКИХ МАШИНА
П – Л-ТОР
17.15  АУТОМАТИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДНИХ ПРОЦЕСА
П – Л-АМ
ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ
П – Л-ИМС
НАНОТЕХНОЛОГИЈЕ
П – С21
Системи и уређаји заштите
П – С29
ПРОГРАМИРАЊЕ НУМЕРИЧКИХ МАШИНА
П – Л-ТОР
18.15 Аутоматизација производних процеса
П – Л-АМ
Организација производње
П – Л-ИМС
Нанотехнологије
П – С21

 Системи и уређаји заштите
П – С29

Програмирање нумеричких машина
П – Л-ТОР
19.15 Аутоматизација производних процеса
П – Л-АМ
Организација производње
П – Л-ИМС
Нанотехнологије
П – С21
Предузетнички менаџмент
В – Л-ИМС
Програмирање нумеричких машина
П – Л-ТОР

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С21 и С29 – сале на другом спрату Блок А
Л-ИМС - Лабораторија за интегрисане менаџмент системе

Напомена:

Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 26. 10. 2018.

 
Студијски програм: ЗАШТИТА НА РАДУ

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
15.15

 

       
16.15  МЕТОДОЛОГИЈА НИР-а
П – Л-ТОР
БИОМЕХАНИКА
П – С-29
ОПРЕМА ЗА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
И СПАШАВАЊЕ
П – С-29
ПРОЈЕКТОВАЊЕ СИСТЕМА
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
И 
ЕКСПЛОЗИЈЕ
П – С -29

БЕЗБЈЕДНОСТ ОПРЕМЕ
И ПРОИЗВОДА
П – С-29 

ТЕХНИЧКА ЕКСПЕРТИЗА
П – С-19 
17.15 МЕТОДОЛОГИЈА НИР-а
П – Л-ТОР
БИОМЕХАНИКА
П – С-29
ОПРЕМА ЗА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
И СПАШАВАЊЕ
П – С-29
ПРОЈЕКТОВАЊЕ СИСТЕМА
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
И 
ЕКСПЛОЗИЈЕ
П – С -29
БЕЗБЈЕДНОСТ ОПРЕМЕ
И ПРОИЗВОДА
П – С-29 
ТЕХНИЧКА ЕКСПЕРТИЗА
П – С-19 
18.15 Методологија НИР-а
П – Л-ТОР
БИОМЕХАНИКА
П – С-29
Опрема за интервенције и спашавање
В – С-29
Пројектовање система
заштите од пожара и
експлозије
В – С -29

 Безбједност опреме
и производа
В – С-29

Техничка експертиза
В – С-19
19.15 Методологија НИР-а
П – Л-ТОР
БИОМЕХАНИКА
П – С-29
Опрема за интервенције и спашавање
В – С-29
Пројектовање система
заштите од пожара и
експлозије
В – С -29
Безбједност опреме
и 
производа
В – С-29
Техничка експертиза
В – С-19

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С21 и С29 – сале на другом спрату Блок А
Л-ТОР – Лабораторија за технологију обраде резањем и обрадне системе

Напомена:

Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 5. 3. 2018.

Термини за одржавање наставе из предмета Токсикологија биће накнадно објављени.

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама