Распоред предавања за другу годину - други циклус

СЕМЕСТАР III (од 26. 2. 2018. до 8. 6. 2018. године)

Студијски програм: ЕНЕРГЕТСКО И САОБРАЋАЈНО МАШИНСТВО

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
13.15  

 

  ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊА
ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ
ПОСТРОЈЕЊА
П – Кабинет (ТЕ) 
ДВОФАЗНО СТРУЈАЊЕ
П – РЦМФ 
14.15

 

    ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊА
ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ
ПОСТРОЈЕЊА
П – Кабинет (ТЕ)
ДВОФАЗНО СТРУЈАЊЕ
П – РЦМФ
15.15 КОНСТРУИСАЊЕ
ПОМОЋУ РАЧУНАРА
П – РЦМФ
СИСТЕМИ УПРАВЉАЊА
И РЕГУЛАЦИЈЕ
П – Л-АМ
ЕНЕРГЕТСКА
ЕФИКАСНОСТ
П – Л-ЕЕ

ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊА
ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ
ПОСТРОЈЕЊА
П – Кабинет (ТЕ) 

ДВОФАЗНО СТРУЈАЊЕ
П – РЦМФ 
16.15 КОНСТРУИСАЊЕ
ПОМОЋУ РАЧУНАРА
П – РЦМФ
СИСТЕМИ УПРАВЉАЊА
И РЕГУЛАЦИЈЕ
П – Л-АМ
ЕНЕРГЕТСКА
ЕФИКАСНОСТ
П – Л-ЕЕ
Пројектовање и изградња
термоенергетских постројења
В – Кабинет (ТЕ) 
Двофазно струјање
В – РЦМФ 
17.15 Конструисање помоћу
рачунара
В – РЦМФ
СИСТЕМИ УПРАВЉАЊА
И РЕГУЛАЦИЈЕ
П – Л-АМ
ЕНЕРГЕТСКА
ЕФИКАСНОСТ
П – Л-ЕЕ

Пројектовање и изградња
термоенергетских постројења
В – Кабинет (ТЕ) 

Двофазно струјање
В – РЦМФ 
18.15  Конструисање помоћу
рачунара
В – РЦМФ
Системи управљања
и регулације
В – Л-АМ
Енергетска ефикасност
П – Л-ЕЕ
ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ
ЕНЕРГИЈЕ
П – Л-ЕЕ 
 
19.15 Обновљиви извори
енергије
В – Л-ЕЕ
Системи управљања
и регулације
В – Л-АМ 
Енергетска ефикасност
П – Л-ЕЕ 
ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ
ЕНЕРГИЈЕ
П – Л-ЕЕ 
 

Легенда: 

П – предавања; В – вјежбе; С19 и С29 – сала на другом спрату Блок А
Л-AМ – Лабораторија за аутоматизацију
Л-ЕЕ – Лабораторија за енергетику
РЦМФ – Рачунарски центар Машинског факултета

Напомена:

Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 5. 3. 2018.

 Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И МЕНАЏМЕНТ

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
14.15  

 

     
15.15

УПРАВЉАЊЕ
ПРОЈЕКТИМА
П – С-21

САВРЕМЕНИ
КОМУНИКАЦИОНИ СИСТЕМИ
П – Л-ИМС 
УПРАВЉАЊЕ ЗНАЊЕМ
П – Л-ИМС
ПРЕДУЗЕТНИЧКИ
МЕНАЏМЕНТ
П – Л-ИМС
ИНТЕГРИСАНИ МЕНАЏМЕНТ
СИСТЕМИ И ПОСЛОВНА
ИЗВРСНОСТ
П – Л-ИМС
16.15 УПРАВЉАЊЕ
ПРОЈЕКТИМА
П – С-21
САВРЕМЕНИ
КОМУНИКАЦИОНИ СИСТЕМИ
П – Л-ИМС
УПРАВЉАЊЕ ЗНАЊЕМ
П – Л-ИМС

ПРЕДУЗЕТНИЧКИ
МЕНАЏМЕНТ
П – Л-ИМС 

ИНТЕГРИСАНИ МЕНАЏМЕНТ
СИСТЕМИ И ПОСЛОВНА
ИЗВРСНОСТ
П – Л-ИМС
17.15  Управљање пројектима
П – С-21
САВРЕМЕНИ
КОМУНИКАЦИОНИ СИСТЕМИ
П – Л-ИМС
УПРАВЉАЊЕ ЗНАЊЕМ
П – Л-ИМС 
ПРЕДУЗЕТНИЧКИ
МЕНАЏМЕНТ
П – Л-ИМС 
ИНТЕГРИСАНИ МЕНАЏМЕНТ
СИСТЕМИ И ПОСЛОВНА
ИЗВРСНОСТ
П – Л-ИМС 
18.15 Управљање пројектима
П – С-21 
Савремени комуникациони
системи
В – Л-ИМС
Управљање знањем
В – Л-ИМС 

 Предузетнички менаџмент
В – Л-ИМС

Интегрисани менаџмент
системи и пословна
изврсност
В – Л-ИМС 
19.15 Управљање пројектима
П – С-21 
Савремени комуникациони
системи
В – Л-ИМС
Управљање знањем
В – Л-ИМС 
Предузетнички менаџмент
В – Л-ИМС
Интегрисани менаџмент
системи и пословна
изврсност
В – Л-ИМС 

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С21 и С29 – сале на другом спрату Блок А
Л-ИМС - Лабораторија за интегрисане менаџмент системе

Напомена:

Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 5. 3. 2018.

 
Студијски програм: ЗАШТИТА НА РАДУ

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
15.15

 

       
16.15  МЕТОДОЛОГИЈА НИР-а
П – Л-ТОР
БИОМЕХАНИКА
П – С-29
ОПРЕМА ЗА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
И СПАШАВАЊЕ
П – С-29
ПРОЈЕКТОВАЊЕ СИСТЕМА
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
И 
ЕКСПЛОЗИЈЕ
П – С -29

БЕЗБЈЕДНОСТ ОПРЕМЕ
И ПРОИЗВОДА
П – С-29 

ТЕХНИЧКА ЕКСПЕРТИЗА
П – С-19 
17.15 МЕТОДОЛОГИЈА НИР-а
П – Л-ТОР
БИОМЕХАНИКА
П – С-29
ОПРЕМА ЗА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
И СПАШАВАЊЕ
П – С-29
ПРОЈЕКТОВАЊЕ СИСТЕМА
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
И 
ЕКСПЛОЗИЈЕ
П – С -29
БЕЗБЈЕДНОСТ ОПРЕМЕ
И ПРОИЗВОДА
П – С-29 
ТЕХНИЧКА ЕКСПЕРТИЗА
П – С-19 
18.15 Методологија НИР-а
П – Л-ТОР
БИОМЕХАНИКА
П – С-29
Опрема за интервенције и спашавање
В – С-29
Пројектовање система
заштите од пожара и
експлозије
В – С -29

 Безбједност опреме
и производа
В – С-29

Техничка експертиза
В – С-19
19.15 Методологија НИР-а
П – Л-ТОР
БИОМЕХАНИКА
П – С-29
Опрема за интервенције и спашавање
В – С-29
Пројектовање система
заштите од пожара и
експлозије
В – С -29
Безбједност опреме
и 
производа
В – С-29
Техничка експертиза
В – С-19

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С21 и С29 – сале на другом спрату Блок А
Л-ТОР – Лабораторија за технологију обраде резањем и обрадне системе

Напомена:

Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 5. 3. 2018.

Термини за одржавање наставе из предмета Токсикологија биће накнадно објављени.

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама