Распоред предавања за другу годину

СЕМЕСТАР IV (од 26. 2. 2018. до 8. 6. 2018. године)

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
8.15 ПОГОНСКИ
МАТЕРИЈАЛИ
П - С11 (ЕиСМ)
Пројектовање помоћу
рачунара
В – Г1 – РЦМФ
 ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ПОМОЋУ РАЧУНАРА
П – С19
МЕХАНИКА ФЛУИДА I
П – С19
МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ II
П – С19
Пројектовање помоћу
рачунара
В – Г3 – РЦМФ
9.15 ПОГОНСКИ
МАТЕРИЈАЛИ
П - С11 (ЕиСМ)
Пројектовање помоћу
рачунара
В – Г1 – РЦМФ
ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ПОМОЋУ РАЧУНАРА
П – С19
МЕХАНИКА ФЛУИДА I
П – С19
МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ II
П – С19
Пројектовање помоћу
рачунара
В – Г3 – РЦМФ
10.15 ТЕРМОДИНАМИКА I
П – С19
ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ПОМОЋУ РАЧУНАРА
П – С19
МЕХАНИКА ФЛУИДА I
П – С19
МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ II
П – С19
Машински елементи II
В - С19
11.15 ТЕРМОДИНАМИКА I
П – С19
Термодинамика I
В – С19
ОСНОВИ
МЕХАТРОНИКЕ
П - С21 (М)
Основи теорије мјерења
В – С19 (ПМ, ИИ, ЗнР)
Механика флуида I
В – С19
Машински елементи II
В - С19
12.15 ТЕРМОДИНАМИКА I
П – С19
Термодинамика I
В – С19
ОСНОВИ
МЕХАТРОНИКЕ
П - С21 (М)
Основи теорије мјерења
В – С19 (ПМ, ИИ, ЗнР)
Механика флуида I
В – С19
ОСНОВИ ТЕОРИЈЕ
МЈЕРЕЊА
П – С19 (ПМ, ИИ, ЗнР)
???. 2. 2018.
???. 3. 2018.
???. 3. 2018.
???. 4. 2018.
???. 4. 2018.
???. 5. 2018.
???. 5. 2018.

13.15   Eнглeски jeзик II
(виши средњи ниво)
В – С19
Eнглeски jeзик II
(средњи ниво)
В – С19
 
14.15 Основи теорије мјерења
В – С19 (ПМ, ИИ, ЗнР) 
 Eнглeски jeзик II
(виши средњи ниво)
В – С19
Eнглeски jeзик II
(средњи ниво)
В – С19
   
15.15 Основи теорије мјерења
В – С19 (ПМ, ИИ, ЗнР)  
Основи мехатронике
В - С19 (М)
Пројектовање помоћу
рачунара
В - Г2 – РЦМФ 
Погонски материјали
В - С19 (ЕиСМ) 
 
16.15   Основи мехатронике
В - С19 (М)
Пројектовање помоћу
рачунара
В - Г2 – РЦМФ 
Погонски материјали
В - С19 (ЕиСМ) 
 

Легенда:

П – ПРЕДАВАЊА, В – вјежбе; С19 и С21 – сала на првом спрату Блок А; Г1–Г3 – групе за вјежбе
РЦМФ – Рачунарски центар Машинског факултета
ПМ – Производно машинство, ЕиСМ – Енергетско и саобраћајно машинство, М – Мехатроника,
ИИ – Индустријско инжењерство, ЗнР – Заштита на раду

Напомена: Термини предавања из Основа теорије мјерења (ПМ, ИИ, ЗнР) биће накнадно објављени.

У првој седмици наставе одржавају се само ПРЕДАВАЊА, вјежбе се реализују од друге седмице, 5. 3. 2018. године према распореду.

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама