Распоред предавања за другу годину

СЕМЕСТАР IV (од 25. 2. 2019. до 14. 6. 2019. године)

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
8.15 ПОГОНСКИ МАТЕРИЈАЛИ
П - С19 (ЕиСМ)
Пројектовање помоћу рачунара
В – Г1 (ПМ) – РЦМФ
ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПОМОЋУ РАЧУНАРА
П – С19

МЕХАНИКА ФЛУИДА I
П – С19

МАШИНСКИ
ЕЛЕМЕНТИ II

П – С19
ОСНОВИ ТЕОРИЈЕ МЈЕРЕЊА
П – С19 (ПМ, ИИ, ЗнР)
Пројектовање помоћу рачунара
В – Г3 (Мех.) – РЦМФ
9.15  ПОГОНСКИ МАТЕРИЈАЛИ
П - С19 (ЕиСМ) Пројектовање помоћу рачунара
В – Г1 (ПМ) – РЦМФ
ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПОМОЋУ РАЧУНАРА
П – С19
МЕХАНИКА ФЛУИДА I
П – С19
МАШИНСКИ
ЕЛЕМЕНТИ II

П – С19
ОСНОВИ ТЕОРИЈЕ МЈЕРЕЊА
П – С19 (ПМ, ИИ, ЗнР)
Пројектовање помоћу рачунара
В – Г3 (Мех.) – РЦМФ
10.15 ТЕРМОДИНАМИКА I
П – С19
ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПОМОЋУ РАЧУНАРА
П – С19
МЕХАНИКА ФЛУИДА I
П – С19
МАШИНСКИ
ЕЛЕМЕНТИ II

П – С19
  Основи теорије мјерења
В – С19 (ПМ, ИИ, ЗнР)
Пројектовање помоћу рачунара
В – Г4 (Мех.) – РЦМФ
11.15 ТЕРМОДИНАМИКА I
П – С19
Машински елементи II
В – С19
 ОСНОВИ МЕХАТРОНИКЕ
П – С19 (М)
Основи теорије мјерења
В – Л-МТ (ПМ, ИИ, ЗнР)
Механика флуида I
В – С19
  Основи теорије мјерења
В – С19 (ПМ, ИИ, ЗнР)
Пројектовање помоћу рачунара
В – Г4 (Мех.) – РЦМФ
12.15 ТЕРМОДИНАМИКА I
П – С19
Машински елементи II
В – С19
 ОСНОВИ МЕХАТРОНИКЕ
П – С19 (М)
Основи теорије мјерења
В – Л-МТ (ПМ, ИИ, ЗнР)
Механика флуида
I В – С19
 
13.15  

Eнглeски jeзик II
(виши средњи ниво)
В – С19

 Eнглeски jeзик II
(средњи ниво)
В – С19
 
14.15 Основи мехатронике
В - С19 (М)

Eнглeски jeзик II
(виши средњи ниво)
В – С19

Eнглeски jeзик II
(средњи ниво)
В – С19
   
15.15 Основи мехатронике
В - С19 (М)
    Погонски материјали
В - С19 (ЕиСМ)
 
16.15  
Термодинамика I
В – С19
 Пројектовање помоћу рачунара
В – Г2 (ЕиСМ, ИИ, ЗнР) – РЦМФ
Погонски материјали
В - С19 (ЕиСМ)
 
 
17.15   Термодинамика I
В – С19
 Пројектовање помоћу рачунара
В – Г2 (ЕиСМ, ИИ, ЗнР) – РЦМФ
   

Легенда:

П – ПРЕДАВАЊА, В – вјежбе; С11С19 и С21 – сала на првом спрату Блок А; Г1–Г4 – групе за вјежбе
РЦМФ – Рачунарски центар Машинског факултета
ПМ – Производно машинство, ЕиСМ – Енергетско и саобраћајно машинство, Мех – Мехатроника,
ИИ – Индустријско инжењерство, ЗнР – Заштита на раду

У првој седмици наставе одржавају се само ПРЕДАВАЊА, вјежбе се реализују од друге седмице, 4. 3. 2019. године према распореду.

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама