Распоред предавања за другу годину

СЕМЕСТАР IV (од 26. 2. 2018. до 8. 6. 2018. године)

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
8.15 ПОГОНСКИ
МАТЕРИЈАЛИ
П - С11 (ЕиСМ)
Пројектовање помоћу
рачунара
В – Г1 – РЦМФ
 ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ПОМОЋУ РАЧУНАРА
П – С19
МЕХАНИКА ФЛУИДА I
П – С19
МАШИНСКИ
ЕЛЕМЕНТИ II

П – С19
Пројектовање помоћу
рачунара
В – Г3 – РЦМФ
9.15 ПОГОНСКИ
МАТЕРИЈАЛИ
П - С11 (ЕиСМ)
Пројектовање помоћу
рачунара
В – Г1 – РЦМФ
ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ПОМОЋУ РАЧУНАРА
П – С19
МЕХАНИКА ФЛУИДА I
П – С19
МАШИНСКИ
ЕЛЕМЕНТИ II

П – С19
Пројектовање помоћу
рачунара
В – Г3 – РЦМФ
10.15 ТЕРМОДИНАМИКА I
П – С19
ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ПОМОЋУ РАЧУНАРА
П – С19
МЕХАНИКА ФЛУИДА I
П – С19
МАШИНСКИ
ЕЛЕМЕНТИ II

П – С19
Машински елементи II
В - С19
11.15 ТЕРМОДИНАМИКА I
П – С19
Термодинамика I
В – С19
ОСНОВИ
МЕХАТРОНИКЕ
П - С21 (М)
Основи теорије мјерења
В – С19 (ПМ, ИИ, ЗнР)
Погонски материјали
В - С29 (ЕиСМ)
Механика флуида I
В – С19
Машински елементи II
В - С19
12.15 ТЕРМОДИНАМИКА I
П – С19
Термодинамика I
В – С19
ОСНОВИ
МЕХАТРОНИКЕ
П - С21 (М)
Основи теорије мјерења
В – С19 (ПМ, ИИ, ЗнР)
Погонски материјали
В - С29 (ЕиСМ)
Механика флуида I
В – С19
ОСНОВИ ТЕОРИЈЕ
МЈЕРЕЊА
П – С19 (ПМ, ИИ, ЗнР)
???. 2. 2018.
???. 3. 2018.
???. 3. 2018.
???. 4. 2018.
???. 4. 2018.
???. 5. 2018.
???. 5. 2018.

13.15  

Основи теорије мјерења
В – С19 (ПМ, ИИ, ЗнР)

Eнглeски jeзик II
(средњи ниво)
В – С19
 
14.15  

Основи теорије мјерења
В – С19 (ПМ, ИИ, ЗнР)

Eнглeски jeзик II
(средњи ниво)
В – С19
   Eнглeски jeзик II
(виши средњи ниво)
В – С19
15.15 Основи мехатронике
В - С19 (М) 
  Пројектовање помоћу
рачунара
В - Г2 – РЦМФ 
  Eнглeски jeзик II
(виши средњи ниво)
В – С19 
16.15  Основи мехатронике
В - С19 (М)
  Пројектовање помоћу
рачунара
В - Г2 – РЦМФ 
   

Легенда:

П – ПРЕДАВАЊА, В – вјежбе; С19 и С21 – сала на првом спрату Блок А; Г1–Г3 – групе за вјежбе
РЦМФ – Рачунарски центар Машинског факултета
ПМ – Производно машинство, ЕиСМ – Енергетско и саобраћајно машинство, М – Мехатроника,
ИИ – Индустријско инжењерство, ЗнР – Заштита на раду

Напомена: Термини предавања из Основа теорије мјерења (ПМ, ИИ, ЗнР) биће накнадно објављени.

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама