Распоред предавања за четврту годину

СЕМЕСТАР VII (од 30. 9. 2019. до 17. 1. 2020. године)

Студијски програм: ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
8.15    Изборни предмет II
В – Л-ТОР
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ I
П - С21
ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ТЕХНОЛОШКИХ ПРОЦЕСА
П - Л-ТОР

Пројектовање
технолошких процеса
В - Л-ТОР

9.15

ПРОИЗВОДЊА ПОДРЖАНА
РАЧУНАРОМ
П – РЦМФ

Изборни предмет II
В – Л-ТОР
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ I
П - С21

ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ТЕХНОЛОШКИХ ПРОЦЕСА
П - Л-ТОР

Пројектовање
технолошких процеса
В - Л-ТОР
10.15

ПРОИЗВОДЊА ПОДРЖАНА
РАЧУНАРОМ
П – РЦМФ

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ II
П – Л-ТОП
  ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ТЕХНОЛОШКИХ ПРОЦЕСА
П - Л-ТОР

 

11.15 ПРОИЗВОДЊА ПОДРЖАНА
РАЧУНАРОМ
П – РЦМФ
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ II
П – Л-ТОП
Изборни предмет I
В – Л-ХП
   
12.15 Производња подржана
рачунаром
В – ЛТОР
   Изборни предмет I
В – Л-ХП

 

 
13.15 Производња подржана
рачунаром
В – ЛТОР

 

 

 

 
14.15     ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМА
АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА
П – Л-АМ
   
15.15     ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМА
АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА
П – Л-АМ
 
 
16.15     ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМА
АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА
П – Л-АМ
   
17.15    Елементи система
аутоматског управљања
В –Л-АМ
     
18.15    Елементи система
аутоматског управљања
В –Л-АМ
     

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С21 – сала на другом спрату Блок А
Л-ТОР – Лабораторија за технологију обраде резањем и обрадне системе
Л-ТОП – Лабораторија за технологију пластичности и обрадне системе
Л-ХП – Лабораторија за хидраулику и пнеуматику

Напомена:

Изборни предмет I (Хидраулика и пнеуматика /Дијагностика и одржавање); Изборни предмет II (Савремене методе обраде/Микрообрада)
Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 11. 10. 2019. године.

 

Студијски програм: ЕНЕРГЕТСКО И САОБРАЋАЈНО МАШИНСТВО

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
8.15 КЛИМАТИЗАЦИЈА
П – Л-ЕЕ
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕT (СМ)
П – Л-МВ

СИСТЕМИ ГРИЈАЊА
П – Л-ЕЕ
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ I (ХиТЕ)
П – С11

ПУМПЕ КОМПРЕСОРИ И
ВЕНТИЛАТОРИ
П – Л-ЕЕ
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ II (ХиТЕ)
П – Л-ЕЕ
 
9.15 КЛИМАТИЗАЦИЈА
П – Л-ЕЕ
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕT (СМ)
П – Л-МВ

СИСТЕМИ ГРИЈАЊА
П – Л-ЕЕ
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ I (ХиТЕ)
П – С11

ПУМПЕ КОМПРЕСОРИ И
ВЕНТИЛАТОРИ
П – Л-ЕЕ
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ II (ХиТЕ)
П – Л-ЕЕ
Изборни предмет II (ХиТЕ)
В – Л-ЕЕ
10.15 КЛИМАТИЗАЦИЈА
П – Л-ЕЕ
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕT (СМ)
П – Л-МВ
СИСТЕМИ ГРИЈАЊА
П – Л-ЕЕ
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ I (ХиТЕ)
П – С11
ПУМПЕ КОМПРЕСОРИ И
ВЕНТИЛАТОРИ
П – Л-ЕЕ

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ II (ХиТЕ)
П – Л-ЕЕ


Изборни предмет II (ХиТЕ)
В – Л-ЕЕ
11.15 КЛИМАТИЗАЦИЈА
П – Л-ЕЕ
Изборни предмет (СМ)
В – Л-МВ
Системи гријања
В – Л-ЕЕ
Изборни предмет I (ХиТЕ)
В – С11

Пумпе, компресори и
вентилатори
В – Л-ЕЕ

ЕКСПЕРТИ У ТИМСКОМ
РАДУ
П – МДТрон.

 
12.15 КЛИМАТИЗАЦИЈА
П – Л-ЕЕ
Изборни предмет (СМ)
В – Л-МВ
Системи гријања
В – Л-ЕЕ
Изборни предмет I (ХиТЕ)
В – С11

Пумпе, компресори и
вентилатори
В – Л-ЕЕ

ЕКСПЕРТИ У ТИМСКОМ
РАДУ
П – МДТрон.

 
13.15        
 
14.15    

ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМА
АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА
П – Л-АМ 

   
15.15    

ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМА
АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА
П – Л-АМ

   
16.15     ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМА
АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА
П – Л-АМ
   
17.15   Елементи система
аутоматског управљања
В – Л-АМ
     
18.15   Елементи система
аутоматског управљања
В – Л-АМ
     

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С11 – сала на другом спрату Блок А
Л-ЕЕ – Лабораторија за енергетику
Л-МВ – Лабораторија за моторе и возила
Л-АМ – Лабораторија за аутоматизацију

Напомена:

Мехатроника мотора и возила (СМ) – термини за одржавање наставе биће накнадно објављени
Изборни предмет (СМ) – (Хидраулика и пнеуматика мобилних машина/Технички прописи за возила)

 

Студијски програм: МЕХАТРОНИКА

Вријеме Понедјељак Уторак Сриједа Четвртак Петак
8.15      
 
 
9.15 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ II
П – Л-ТОР (Л-ХП)
ПРОГРАМАБИЛНИ ЛОГИЧКИ
КОНТРОЛЕРИ
П – Л-МР
РОБОРИКА
П – Л-МР
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ I
П – Л-МР (Л-ТОР)

Програмабилни логички
контролери
П – Л-МР

10.15

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ II
П – Л-ТОР (Л-ХП)

ПРОГРАМАБИЛНИ ЛОГИЧКИ
КОНТРОЛЕРИ
П – Л-МР 
РОБОРИКА
П – Л-МР
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ I
П – Л-МР (Л-ТОР)
Програмабилни логички
контролери
П – Л-МР
11.15 Изборни предмет II
В – Л-ТОР (Л-ХП)
ПРОГРАМАБИЛНИ ЛОГИЧКИ
КОНТРОЛЕРИ
П – Л-МР
РОБОРИКА
П – Л-МР
ЕКСПЕРТИ У ТИМСКОМ
РАДУ
П – МДТрон.
Изборни предмет I
В – Л-МР (Л-ТОР)
12.15 Изборни предмет II
В – Л-ТОР (Л-ХП)
  Роботика
В – Л-МР
ЕКСПЕРТИ У ТИМСКОМ
РАДУ
П – МДТрон. 
Изборни предмет I
В – Л-МР (Л-ТОР)
13.15   АУТОМАТСКО УПРАВЉАЊЕ
II
П – Л-АМ
Роботика
В – Л-МР
   
14.15   АУТОМАТСКО УПРАВЉАЊЕ
II
П – Л-АМ
     
15.15   АУТОМАТСКО УПРАВЉАЊЕ
II
П – Л-АМ
     
16.15          
17.15 Аутоматско управљање II
В – Л-АМ
       
18.15 Аутоматско управљање II
В – Л-АМ
       

Легенда:

П – предавања, В – вјежбе; 
Л-АМ – Лабораторија за аутоматизацију
Л-МР – Лабораторија за мехатронику и роботику
Л-ТОР – Лабораторија за технологију обраде резањем и обрадне системе
Л-ХП – Лабораторија за хидраулику и пнеуматику

Напомена:

Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 11. 10. 2019. године.

Изборни предмет I (Аутоматизација и визуализација процеса/NC – програмирање и флексибилна аутоматизација)
Изборни предмет II (Обрадни системи/Пропорционална и серво техника) 

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама