Септембарски испитни рок - III година

Септембарски исптни рок у школској 2016/17. години

Студијски програм: ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО

Први рок

Дан  Предмет Вријеме Сала
Понедјељак 21. 8.  Хидраулика и пнеуматика 9.00 19
Уторак 22. 8.  Обрадни системи за обраду деформисањем 9.00 19
Сриједа 23. 8.  Основи конструисања 9.00 19
 Развој производа
Четвртак 24. 8.  Обрадни системи за обраду резањем 9.00 19
Петак 25. 8.  Трибологија 9.00 Л-ТОР
 Технолoгија обраде резањем 12.00

 

Дан  Предмет Вријеме Сала
Понедјељак 28. 8.  Технологија обраде деформисањем 12.00 11
Уторак 29. 8.  Мјерна техника 9.00 11
Сриједа 30. 8.  Алати и прибори 1 10.00 Л-ТОР
 Заваривање и термичка обрада 10.00 Л-МЗ
Четвртак 31. 8.  Алати за обраду деформисањем 9.00 19
 Пројектовање технолошких процеса 9.00 Л-ПТП
Петак 1. 9.  Рачунаром интегрисана производња 9.00 19

Л-ТОР – Лабораторија за технологију обраде резањем и обрадне системе
Л-МЗ – Лабораторија за материјале и заваривање
Л-ПТП – Лабораторија за пројектовање технолошких процеса примјеном рачунара – CAPP 

 

Други рок

Дан  Предмет Вријеме Сала
Понедјељак 4. 9.  Хидраулика и пнеуматика 9.00 11
Уторак 5. 9.  Обрадни системи за обраду деформисањем 9.00 19
Сриједа 6. 9.  Основи конструисања 9.00 19
 Развој производа 12.00
Четвртак 7. 9.  Обрадни системи за обраду резањем 10.00 Л-ТОР
Петак 8. 9.  Трибологија 9.00 Л-ТОР
 Технолигија обраде резањем 12.00

 

Дан  Предмет Вријеме Сала
Понедјељак 11. 9.  Технологија обраде деформисањем 12.00 11
Уторак 12. 9.  Мјерна техника 9.00 11
Сриједа 13. 9.  Алати и прибори 1 10.00 Л-ТОР
   Заваривање и термичка обрада 10.00 Л-МЗ
Четвртак 14. 9.  Алати за обраду деформисањем 9.00 19
 Пројектовање технолошких процеса 9.00 Л-ПТП
Петак 15. 9.  Рачунаром интегрисана производња 9.00 19

Л-ТОР – Лабораторија за технологију обраде резањем и обрадне системе
ЛМЗ – Лабораторија за материјале и заваривање
Л-ПТП – Лабораторија за пројектовање технолошких процеса примјеном рачунара – CAPP

 

Студијски програм: ЕНЕРГЕТСКО И САОБРАЋАЈНО МАШИНСТВО

Први рок

Дан  Предмет Вријеме Сала
Понедјељак 21. 8.  Топлотне турбо-машине (ТЕ) 12.00 Л-ЕЕ
Уторак 22. 8.  Котлови  9.00 11
 Топлотни апарати
 Енергетска/термоенергетска постројења
Сриједа 23. 8.  Пумпе, компресори и вентилатори 9.00 11
Четвртак 24. 8.  Гријање 12.00 Амфитеатар
 Климатизација
 Термодинамика 2
Петак 25. 8.  Мотори СУС – основе 11.00 Л-МВ
 Транспорт цијевима (ТТ, ТЕ) 11.00 11

 

Дан  Предмет Вријеме Сала
Понедјељак  28. 8.  Опрема мотора 10.00 Л-МВ
 Расхладна постројења 11.00 19
Уторак 29. 8.  Увод у системе возила 10.00 Л-МВ
 Основи теорије одржавања 11.00 11
Сриједа 30. 8.  Технологија одржавања мотора и возила 10.00 Л-МВ
Четвртак 31. 8.  Безбједност саобраћаја (СМ) 10.00 Л-МВ
 Управљање и регулација 12.00 19
Петак 1. 9.  Моторна возила – теорија кретања (СМ)  10.00 Л-МВ

Л-МВ – Лабораторија за моторе и возила
Л-ЕЕ – Лабораторија за енергетику

Други рок

Дан  Предмет Вријеме Сала
Понедјељак 4. 9.   12.00 19
 Топлотне турбо-машине (ТЕ) 12.00 Л-ЕЕ
Уторак 5. 9.  Котлови 9.00 11
 Топлотни апарати
 Енергетска/термоенергетска постројења
Сриједа 6. 9.  Пумпе, компресори и вентилатори 9.00 11
Четвртак 7. 9.  Гријање 12.00 Амфитеатар
 Климатизација
 Термодинамика 2
Петак 8. 9.  Мотори СУС – основе 11.00 Л-МВ
 Транспорт цијевима (ТТ, ТЕ) 11.00 11

 

Дан  Предмет Вријеме Сала
Понедјељак  11. 9.  Опрема мотора 10.00 Л-МВ
 Расхладна постројења 11.00 19
Уторак 12. 9.  Увод у системе возила 10.00 Л-МВ
 Основи теорије одржавања 11.00 11
Сриједа 13. 9.  Технологија одржавања мотора и возила 10.00 Л-МВ
  9.00 11
Четвртак 14. 9.  Безбједност саобраћаја (СМ) 10.00 Л-МВ
 Управљање и регулација 12.00 19
Петак 15. 9.  Моторна возила – теорија кретања (СМ)  10.00 Л-МВ

Л-МВ – Лабораторија за моторе и возила
Л-ЕЕ – Лабораторија за енергетику

 

Студијски програм: МЕХАТРОНИКА

Први рок

Дан  Предмет Вријеме Сала
Понедјељак 21. 8.  Хидраулика и пнеуматика 9.00 19
Уторак 22. 8.  Електроника 12.00 11
Сриједа 23. 8.  Основи роботике 11.00 11
Четвртак 24. 8.  Енергетска постројења 11.00 Л-ЕЕ
 Обрадни системи 11.00 Л-ТОР
Петак 25. 8.  Мотори СУС 11.00 Л-МВ
 Аутоматизација и визуелизација процеса 11.00 19

 

Дан  Предмет Вријеме Сала
Понедјељак 28. 8.  Мјерна техника 12.00 11
Уторак 29. 8.  Основи транспортне технике 11.00 21
 Складишна техника и логистика
Сриједа 30. 8.  Технологија машиноградње 11.00 11
Четвртак 31. 8.  Регулациона и управљачка техника 12.00 19
Петак 1. 9.  3D-CAD Машинско конструисање 12.00 19
 NC програмирање и флексибилна аутоматизација

Л-ЕE – Лабораторија за технологију обраде резањем и обрадне системе
Л-ТОР – Лабораторија за технологију обраде резањем и обрадне системе
Л-MB – Лабораторија за моторе и возила

 

Други рок

Дан  Предмет Вријеме Сала
Понедјељак 4. 9.  Хидраулика и пнеуматика 9.00 19
Уторак 5. 9.  Електроника 11.00 11
Сриједа 6. 9.  Основи роботике 11.00 11
Четвртак 7. 9.  Енергетска постројења 11.00 Л-ЕЕ
 Обрадни системи 11.00 Л-ТОР
Петак 8. 9.  Мотори СУС 11.00 Л-МВ
 Аутоматизација и визуелизација процеса 11.00 19

 

Дан  Предмет Вријеме Сала
Понедјељак 11. 9.  Мјерна техника 12.00 11
Уторак 12. 9.  Основи транспортне технике 11.00 21
 Складишна техника и логистика
Сриједа 13. 9.  Технологија машиноградње 11.00 11
Четвртак 14. 9.  Регулациона и управљачка техника 12.00 19
Петак 15. 9.  3D-CAD Машинско конструисање 12.00 19
 NC програмирање и флексибилна аутоматизација

Л-ЕE – Лабораторија за технологију обраде резањем и обрадне системе
Л-ТОР – Лабораторија за технологију обраде резањем и обрадне системе
Л-MB – Лабораторија за моторе и возила

 

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И МЕНАЏМЕНТ

Први рок

Дан  Предмет Вријеме Сала
Понедјељак 21. 8.  Технологија организације индустријских система  12.00 11
Уторак 22. 8.  Менаџмент квалитетом 12.00 19
Сриједа 23. 8.  Менаџмент људских ресурса 13.00 11
Четвртак 24. 8.  Економика предузећа 12.00 Л-ИМС
Петак 25. 8.  Комерцијално пословање 13.00 19

 

Дан  Предмет Вријеме Сала
Понедјељак 28. 8.  Заштита животне средине и одрживи развој 13.00 19
Уторак 29. 8.  Одржавање 11.00 11
Сриједа 30. 8.  Технологија машиноградње 12.00 11
 Енергетски системи 12.00 21
Четвртак 31. 8.  Пројектовање технолошких процеса 13.00 Л-ПТП
 Системи аутоматског управљања 12.00 19
Петак 1. 9.  Управљање производним системима 12.00 11

Л-ИМС – Лабораторија за интегрисане менаџмент системе
Л-ПТП – Лабораторија за пројектовање технолошких процеса примјеном рачунара – CAPP


Други рок

Дан  Предмет Вријеме Сала
Понедјељак 4. 9.  Технологија организације индустријских система 12.00 19
Уторак 5. 9.  Менаџмент квалитетом 13.00 11
Сриједа 6. 9.  Менаџмент људских ресурс 13.00 11
Четвртак 7. 9.  Економика предузећа 12.00 Л-ИМС
Петак 8. 9.  Комерцијално пословање 13.00 19

 

Дан  Предмет Вријеме Сала
Понедјељак 11. 9.  Заштита животне средине и одрживи развој 13.00 19
Уторак 12. 9.  Одржавање 11.00 11
Сриједа 13. 9.  Технологија машиноградње 12.00 11
 Енергетски системи 12.00 21
Четвртак 14. 9.  Пројектовање технолошких процеса 9.00 Л-ПТП
 Системи аутоматског управљања 12.00 19
Петак 15. 9.  Управљање производним системима 12.00 11

Л-ИМС – Лабораторија за интегрисане менаџмент системе
Л-ПТП – Лабораторија за пројектовање технолошких процеса примјеном рачунара – CAPP

 

Студијски програм: ЗАШТИТА НА РАДУ

Први рок

Дан  Предмет Вријеме Сала
Понедјељак 21. 8.  Пројектовање система и уређаја заштите 12.00 29
 Системи и уређаји заштите
Уторак 22. 8.  Заштита од пожара и експлозија 11.00 21
Сриједа 23. 8.  Заштита од опасног дејства електричне струје 11.00 29
Четвртак 24. 8.  Процјена и симулација ризика 11.00 21
 Информационе технологије 13.00 21
Петак 25. 8.  Бука и вибрације 10.00 21

 

Дан  Предмет Вријеме Сала
Понедјељак 28. 8.  Управљање отпадом 11.00 21
Уторак 29. 8.  Економика заштите на раду 11.00 Л-ИМС
Сриједа 30. 8.  Сигурносна техника 11.00 29
Четвртак 31. 8.  Медицина рада 15.00 29
Петак 1. 9.  Микро клима и радна средина 15.00 29

Л-ИМС – Лабораторија за интегрисане менаџмент системе
 

Други рок

Дан  Предмет Вријеме Сала
Понедјељак 4. 9.  Пројектовање система и уређаја заштите 12.00 29
 Системи и уређаји заштите
Уторак 5. 9.  Заштита од пожара и експлозија 11.00 21
Сриједа 6. 9.  Заштита од опасног дејства електричне струје 11.00 29
Четвртак 7. 9.  Процјена и симулација ризика 11.00 21
 Информационе технологије 13.00 21
Петак 8. 9.  Бука и вибрације 10.00 21

 

Дан  Предмет Вријеме Сала
Понедјељак 11. 9.  Управљање отпадом 11.00 21
Уторак 12. 9.  Економика заштите на раду 11.00 Л-ИМС
Сриједа 13. 9.  Сигурносна техника 11.00 29
Четвртак 14. 9.  Медицина рада 15.00 29
Петак 15. 9.  Микро клима и радна средина 13.00 29

Л-ИМС – Лабораторија за интегрисане менаџмент системе

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама