Јануарско-фебруарски - III година

Јануарско-фебруарски – исптни рокови у школској 2016/17. години

Студијски програм: ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО

Први рок

 Дан  Предмет Вријеме Сала
 Понедјељак 23. 1.  Хидраулика и пнеуматика 9.00 19
 Уторак 24. 1.  Обрадни системи за обраду деформисањем 9.00 19
 Сриједа 25. 1.  Основи конструисања 9.00 19
 Развој производа 9.00
 Четвртак 26. 1.  Обрадни системи за обраду резањем 10.00 Л-ТОР
 Алати и прибори 1
 Петак 27. 1.  Рачунаром интегрисана производња 9.00 19

 

 Дан  Предмет Вријеме Сала
 Понедјељак 30. 1.  Мјерна техника 12.00 11
 Уторак 31. 1.  Технологија обраде деформисањем 9.00 19
 Сриједа 1. 2.  Заваривање и термичка обрада 10.00 Л-МЗ
 Четвртак 2. 2.  Алати за обраду деформисањем 9.00 19
 Пројектовање технолошких процеса 12.00 Л-ПТП
 Петак 3. 2.  Трибологија 12.00 Л-ТОР
 Технолигија обраде резањем

Л-ТОР – Лабораторија за технологију обраде резањем и обрадне системе
Л-МЗ – Лабораторија за материјале и заваривање
Л-ПТП – Лабораторија за пројектовање технолошких процеса примјеном рачунара – CAPP 

 

Други рок

 Дан  Предмет Вријеме Сала
 Понедјељак 6. 2.  Хидраулика и пнеуматика 9.00 19
 Уторак 7. 2.  Обрадни системи за обраду деформисањем 9.00 19
 Сриједа 8. 2.  Основи конструисања 9.00 19
 Развој производа 9.00
 Четвртак 9. 2.  Обрадни системи за обраду резањем 10.00 Л-ТОР
 Алати и прибори 1
 Петак 10. 2.  Рачунаром интегрисана производња 9.00 19

 

 Дан  Предмет Вријеме Сала
 Понедјељак 13. 2.  Мјерна техника 12.00 11
 Уторак 14. 2.  Технологија обраде деформисањем 9.00 19
 Сриједа 15. 2.  Заваривање и термичка обрада 10.00 Л-МЗ
 Четвртак 16. 2.  Алати за обраду деформисањем 9.00 19
 Пројектовање технолошких процеса 12.00 Л-ПТП
 Петак 17. 2.  Трибологија 12.00 Л-ТОР
 Технолигија обраде резањем

Л-ТОР – Лабораторија за технологију обраде резањем и обрадне системе
Л-МЗ – Лабораторија за материјале и заваривање
Л-ПТП – Лабораторија за пројектовање технолошких процеса примјеном рачунара – CAPP

 

Студијски програм: ЕНЕРГЕТСКО И САОБРАЋАЈНО МАШИНСТВО

Први рок

 Дан  Предмет Вријеме Сала
 Понедјељак 23. 1.  Мотори СУС – основе 10.00 Л-МВ
     Гријање  12.00 19
     Топлотне турбо-машине (ТЕ) 12.00 Л-ЕЕ
 Уторак 24. 1.  Котлови 9.00 11
 Топлотни апарати
 Енергетска/термоенергетска постројења
 Сриједа 25. 1.  Пумпе, компресори и вентилатори 9.00 21
 Четвртак 26. 1.  Термодинамика 2 12.00 Амфитеатар
 Петак 27. 1.  Транспорт цијевима (ТТ, ТЕ) 11.00 21

 

 Дан  Предмет Вријеме Сала
 Понедјељак  30. 1.   Опрема мотора 10.00 Л-МВ
 Расхладна постројења 11.00 19
 Уторак 31. 1.  Увод у системе возила 10.00 Л-МВ
 Основи теорије одржавања 11.00 11
 Сриједа 1. 2.  Технологија одржавања мотора и возила 10.00 Л-МВ
 Климатизација 9.00 11
 Четвртак 2. 2.  Безбједност саобраћаја (СМ) 10.00 Л-МВ
 Петак 3. 2.  Моторна возила – теорија кретања (СМ) 10.00 Л-МВ
 Управљање и регулација 12.00 19

Л-МВ – Лабораторија за моторе и возила
Л-ЕЕ – Лабораторија за енергетику

Други рок

 Дан  Предмет Вријеме Сала
 Понедјељак 6. 2.  Мотори СУС – основе 13.00 Л-МВ
 Гријање  12.00 21
 Топлотне турбо-машине (ТЕ) 12.00 Л-ЕЕ
 Уторак 7. 2.  Котлови 9.00 11
 Топлотни апарати
 Енергетска/термоенергетска постројења
 Сриједа 8. 2.  Пумпе, компресори и вентилатори 9.00 11
 Четвртак 9. 2.  Термодинамика 2 12.00 Амфитеатар
 Петак 10. 2.  Транспорт цијевима (ТТ, ТЕ) 11.00 11

 

 Дан  Предмет Вријеме Сала
 Понедјељак  13. 2.   Опрема мотора 10.00 Л-МВ
 Расхладна постројења 11.00 19
 Уторак 14. 2.  Увод у системе возила 10.00 Л-МВ
 Основи теорије одржавања 11.00 11
 Сриједа 15. 2.  Технологија одржавања мотора и возила 10.00 Л-МВ
 Климатизација 9.00 11
 Четвртак 16. 2.  Безбједност саобраћаја (СМ) 10.00 Л-МВ
 Петак 17. 2.  Моторна возила – теорија кретања (СМ) 10.00 Л-МВ
 Управљање и регулација 12.00 19

Л-МВ – Лабораторија за моторе и возила
Л-ЕЕ – Лабораторија за енергетику

 

Студијски програм: МЕХАТРОНИКА

Први рок

 Дан  Предмет Вријеме Сала
 Понедјељак 23. 1.  Хидраулика и пнеуматика 9.00 19
 Уторак 24. 1.  Електроника 12.00 11
 Сриједа 25. 1.  Основи роботике 11.00 11
 Четвртак 26. 1.  Изборни предмет (2) 11.00 Л-ЕЕ/Л-МВ
 Петак 27. 1.  Аутоматизација и визуелизација процеса 11.00 19

 

 Дан  Предмет Вријеме Сала
 Понедјељак 30. 1.  Мјерна техника 12.00 11
 Уторак 31. 1.  Изборни предмет (4) 11.00 21
 Сриједа 1. 2.  Изборни предмет (1) 11.00 11
 Четвртак 2. 2.  Изборни предмет (3) 12.00 11
 Петак 3. 2.  Регулациона и управљачка техника 12.00 19

Изборни предмет (1) – Технологија машиноградње/Обрадни системи
Изборни предмет (2) – Енергетска постројења/Мотори СУС
Изборни предмет (3) – 3D-CAD Машинско конструисање/NC програмирање и флексибилна аутоматизација
Изборни предмет (4) – Основи транспортне технике/Складишна техника и логистика

Л-МВ – Лабораторија за моторе и возила
Л-ЕЕ – Лабораторија за енергетику

Други рок

 Дан  Предмет Вријеме Сала
 Понедјељак 6. 2.  Хидраулика и пнеуматика 9.00 19
 Мотори СУС 13.00 Л-МВ
 Уторак 7. 2.  Електроника 12.00 11
 Сриједа 8. 2.  Основи роботике 11.00 11
 Четвртак 9. 2.  Енергетска постројења 11.00 Л-ЕЕ
 Петак 10. 2.  Аутоматизација и визуелизација процеса 11.00 19

 

 Дан  Предмет Вријеме Сала
 Понедјељак 13. 2.  Мјерна техника 12.00 11
 Уторак 14. 2.  Изборни предмет (4) 11.00 21
 Сриједа 15. 2.  Изборни предмет (1) 11.00 11
 Четвртак 16. 2.  Изборни предмет (3) 12.00 11
 Петак 17. 2.  Регулациона и управљачка техника 12.00 19

Изборни предмет (1) – Технологија машиноградње/Обрадни системи
Изборни предмет (2) – Енергетска постројења/Мотори СУС
Изборни предмет (3) – 3D-CAD Машинско конструисање/NC програмирање и флексибилна аутоматизација
Изборни предмет (4) – Основи транспортне технике/Складишна техника и логистика

Л-МВ – Лабораторија за моторе и возила
Л-ЕЕ – Лабораторија за енергетику

 

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И МЕНАЏМЕНТ

Први рок

 Дан  Предмет Вријеме Сала
 Понедјељак 23. 1.  Технологија организације индустријских система 12.00 11
 Уторак 24. 1.  Менаџмент квалитетом 12.00 19
 Сриједа 25. 1.  Менаџмент људских ресурса 13.00 11
 Четвртак 26. 1.  Економика предузећа 12.00 Л-ИМС
 Петак 27. 1.  Комерцијално пословање 13.00 19

 

 Дан  Предмет Вријеме Сала
 Понедјељак 30. 1.  Управљање производним системима 13.00 19
 Уторак 31. 1.  Одржавање 11.00 11
 Сриједа 1. 2.  Технологија машиноградње 12.00 19
 Енергетски системи 12.00 21
 Четвртак 2. 2.  Пројектовање технолошких процеса 12.00 Л-ПТП
 Заштита животне средине и одрживи развој 12.00 21
 Петак 3. 2.  Системи аутоматског управљања 12.00 19

Л-ИМС – Лабораторија за интегрисане менаџмент системе
Л-ПТП – Лабораторија за пројектовање технолошких процеса примјеном рачунара – CAPP


Други рок

 Дан  Предмет Вријеме Сала
 Понедјељак 6. 2.  Технологија организације индустријских система 12.00 11
 Уторак 7. 2.  Менаџмент квалитетом 12.00 19
 Сриједа 8. 2.  Менаџмент људских ресурс 13.00 11
 Четвртак 9. 2.  Економика предузећа 12.00 Л-ИМС
 Петак 10. 2.  Комерцијално пословање 13.00 19

 

 Дан  Предмет Вријеме Сала
 Понедјељак 13. 2.  Управљање производним системима 13.00 19
 Уторак 14. 2.  Одржавање 11.00 11
 Сриједа 15. 2.  Технологија машиноградње 12.00 19
 Енергетски системи 12.00 21
 Четвртак 16. 2.  Пројектовање технолошких процеса  12.00 Л-ПТП
 Заштита животне средине и одрживи развој 12.00 21
 Петак 17. 2.  Системи аутоматског управљања 12.00 19

Л-ИМС – Лабораторија за интегрисане менаџмент системе
Л-ПТП – Лабораторија за пројектовање технолошких процеса примјеном рачунара – CAPP

 

Студијски програм: ЗАШТИТА НА РАДУ

Први рок

 Дан  Предмет Вријеме Сала
 Понедјељак 23. 1.  Пројектовање система и уређаја заштите 12.00 29
 Системи и уређаји заштите
 Уторак 24. 1.  Заштита од пожара и експлозија 11.00 21
 Сриједа 25. 1.  Заштита од опасног дејства електричне струје 11.00 29
 Четвртак 26. 1.  Процјена и симулација ризика 11.00 21
 Информационе технологије 13.00 21
 Петак 27. 1.  Бука и вибрације 10.00 21

 

 Дан  Предмет Вријеме Сала
 Понедјељак 30. 1.  Управљање отпадом 11.00 21
 Уторак 31. 1.  Економика заштите на раду 11.00 Л-ИМС
 Сриједа 1. 2.  Сигурносна техника 11.00 29
 Четвртак 2. 2.  Медицина рада 15.00 29
 Петак 3. 2.  Микро клима и радна средина 10.00 29

ЛИМС – Лабораторија за интегрисане менаџмент системе

 

 

 Други рок

 Дан  Предмет Вријеме Сала
 Понедјељак 6. 2.  Пројектовање система и уређаја заштите 12.00 29
 Системи и уређаји заштите
 Уторак 7. 2.  Заштита од пожара и експлозија 11.00 21
 Сриједа 8. 2.  Заштита од опасног дејства електричне струје 11.00 29
 Четвртак 9. 2.  Процјена и симулација ризика 11.00 21
 Информационе технологије 13.00 21
 Петак 10. 2.  Бука и вибрације 10.00 21

 

 Дан  Предмет Вријеме Сала
 Понедјељак 13. 2.  Управљање отпадом 11.00 21
 Уторак 14. 2.  Економика заштите на раду 11.00 Л-ИМС
 Сриједа 15. 2.  Сигурносна техника 11.00 29
 Четвртак 16. 2.  Медицина рада 15.00 29
 Петак 17. 2.  Микро клима и радна средина 10.00 29

Л-ИМС – Лабораторија за интегрисане менаџмент системе

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама