Јануарско-фебруарски - III година

Јануарско-фебруарски – исптни рокови у школској 2017/18. години

Студијски програм: ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО

Први рок

 Дан  Предмет Вријеме Сала
 Понедјељак 29. 1.  Рачунаром интегрисана производња 9.00 19
 Уторак 30. 1.  Обрадни системи за обраду деформисањем 9.00 19
 Сриједа 31. 1.  Основи конструисања 9.00 19
 Развој производа 12.00
 Четвртак 1. 2.  Обрадни системи за обраду резањем 10.00 Л-ТОР
 Петак 2. 2.  Трибологија 9.00 Л-ТОР
 Технолигија обраде резањем 12.00 Л-ТОР

 

 Дан  Предмет Вријеме Сала
 Понедјељак 5. 2.  Мјерна техника 12.00 11
 Уторак 6. 2.  Технологија обраде деформисањем 12.00 19
 Сриједа 7. 2.  Заваривање и термичка обрада 10.00 Л-МЗ
 Алати и прибори 1 10.00 Л-ТОР
 Четвртак 8. 2.  Алати за обраду деформисањем 9.00 19
 Пројектовање технолошких процеса 12.00 Л-ПТП
 Петак 9. 2.  Хидраулика и пнеуматика 9.00 19

Л-ТОР – Лабораторија за технологију обраде резањем и обрадне системе
Л-МЗ – Лабораторија за материјале и заваривање
Л-ПТП – Лабораторија за пројектовање технолошких процеса примјеном рачунара – CAPP 

 

Други рок

 Дан  Предмет Вријеме Сала
 Понедјељак 12. 2.  Рачунаром интегрисана производња 9.00 11
 Уторак 13. 2.  Обрадни системи за обраду деформисањем 9.00 19
 Сриједа 14. 2.  Основи конструисања 9.00 19
 Развој производа 12.00
 Четвртак 15. 2.  Обрадни системи за обраду резањем 10.00 Л-ТОР
 Петак 16. 2.  Трибологија 9.00 Л-ТОР
 Технолигија обраде резањем 12.00 Л-ТОР

 

 Дан  Предмет Вријеме Сала
 Понедјељак 19. 2.  Мјерна техника 12.00 11
 Уторак 20. 2.  Технологија обраде деформисањем 12.00 19
 Сриједа 21. 2.  Заваривање и термичка обрада 10.00 Л-МЗ
 Алати и прибори 1 10.00 Л-ТОР
 Четвртак 22. 2.  Алати за обраду деформисањем 9.00 19
 Пројектовање технолошких процеса 12.00 Л-ПТП
 Петак 23. 2.  Хидраулика и пнеуматика 9.00 19

Л-ТОР – Лабораторија за технологију обраде резањем и обрадне системе
Л-МЗ – Лабораторија за материјале и заваривање
Л-ПТП – Лабораторија за пројектовање технолошких процеса примјеном рачунара – CAPP

 

Студијски програм: ЕНЕРГЕТСКО И САОБРАЋАЈНО МАШИНСТВО

Први рок

 Дан  Предмет Вријеме Сала
 Понедјељак  29. 1.   Топлотне турбо-машине (ТЕ) 12.00 Л-ЕЕ
 Уторак 30. 1.  Котлови 9.00 11
 Топлотни апарати
 Енергетска/термоенергетска постројења 12.00
 Сриједа 31. 1.  Пумпе, компресори и вентилатори 9.00 11
 Четвртак 1. 2.  Термодинамика 2 12.00 Амфитеатар
 Гријање
 Климатизација
 Петак 2. 2.  Мотори СУС – основе 11.00 Л-МВ
 Транспорт цијевима (ТТ, ТЕ) 12.00 Амфитеатар

 

 Дан  Предмет Вријеме Сала
 Понедјељак  5. 2.   Опрема мотора 10.00 Л-МВ
 Расхладна постројења 11.00 19
 Уторак 6. 2.  Увод у системе возила 10.00 Л-МВ
 Основи теорије одржавања 11.00 11
 Сриједа 7. 2.  Технологија одржавања мотора и возила 10.00 Л-МВ
 Четвртак 8. 2.  Безбједност саобраћаја (СМ) 10.00 Л-МВ
 Управљање и регулација 12.00 19
 Петак 9. 2.  Моторна возила – теорија кретања (СМ) 10.00 Л-МВ

Л-МВ – Лабораторија за моторе и возила
Л-ЕЕ – Лабораторија за енергетику

Други рок

 Дан  Предмет Вријеме Сала
 Понедјељак 12. 2.  Топлотне турбо-машине (ТЕ) 12.00 Л-ЕЕ
 Уторак 13. 2.  Котлови 9.00 11
 Топлотни апарати
 Енергетска/термоенергетска постројења 12.00
 Сриједа 14. 2.  Пумпе, компресори и вентилатори 9.00 11
 Четвртак 15. 2.  Термодинамика 2 11.00 Амфитеатар
 Гријање 
 Климатизација
 Петак 16. 2.  Мотори СУС – основе 11.00 Л-МВ
 Транспорт цијевима (ТТ, ТЕ) 12.00 Амфитеатар

 

 Дан  Предмет Вријеме Сала
 Понедјељак  19. 2.   Опрема мотора 10.00 Л-МВ
 Расхладна постројења 11.00 19
 Уторак 20. 2.  Увод у системе возила 10.00 Л-МВ
 Основи теорије одржавања 11.00 11
 Сриједа 21. 2.  Технологија одржавања мотора и возила 10.00 Л-МВ
 Четвртак 22. 2.  Безбједност саобраћаја (СМ) 10.00 Л-МВ
 Управљање и регулација 12.00 19
 Петак 23. 2.  Моторна возила – теорија кретања (СМ) 10.00 Л-МВ

Л-МВ – Лабораторија за моторе и возила
Л-ЕЕ – Лабораторија за енергетику

 

Студијски програм: МЕХАТРОНИКА

Први рок

 Дан  Предмет Вријеме Сала
 Понедјељак 29. 1.  3D-CAD Машинско конструисање 9.00 19
 NC програмирање и флексибилна аутоматизација
 Уторак 30. 1.  Електроника 12.00 19
 Сриједа 31. 1.  Основи роботике 11.00 11
 Четвртак 1. 2.  Енергетска постројења 11.00 Л-ЕЕ
 Обрадни системи 11.00 Л-ТОР
 Петак 2. 2.  Мотори СУС – основе 11.00 Л-МВ
 Аутоматизација и визуелизација процеса 11.30 19

 

 Дан  Предмет Вријеме Сала
 Понедјељак 5. 2.  Мјерна техника 12.00 11
 Уторак 6. 2.  Основи транспортне технике 11.00 21
 Складишна техника и логистика
 Сриједа 7. 2.  Технологија машиноградње 12.00 11
 Четвртак 8. 2.  Регулациона и управљачка техника 12.00 19
 Петак 9. 2.  Хидраулика и пнеуматика 9.00 19

Л-МВ – Лабораторија за моторе и возила
Л-ЕЕ – Лабораторија за енергетику

 

Други рок

 Дан  Предмет Вријеме Сала
 Понедјељак 12. 2.  3D-CAD Машинско конструисање 9.00 19
 NC програмирање и флексибилна аутоматизација
 Уторак 13. 2.  Електроника 12.00 19
 Сриједа 14. 2.  Основи роботике 11.00 11
 Четвртак 15. 2.  Енергетска постројења 11.00 Л-ЕЕ
 Обрадни системи 11.00 Л-ТОР
 Петак 16. 2.  Мотори СУС – основе 11.00 Л-МВ
 Аутоматизација и визуелизација процеса 11.30 19

 

 Дан  Предмет Вријеме Сала
 Понедјељак 19. 2.  Мјерна техника 12.00 11
 Уторак 20. 2.  Основи транспортне технике 11.00 21
 Складишна техника и логистика
 Сриједа 21. 2.  Технологија машиноградње 12.00 11
 Четвртак 22. 2.  Регулациона и управљачка техника 12.00 19
 Петак 23. 2.  Хидраулика и пнеуматика 12.00 19

Л-МВ – Лабораторија за моторе и возила
Л-ЕЕ – Лабораторија за енергетику

 

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И МЕНАЏМЕНТ

Први рок

 Дан  Предмет Вријеме Сала
 Понедјељак 29. 1.  Технологија организације индустријских система 12.00 11
 Уторак 30. 1.  Менаџмент квалитетом 14.00 11
 Сриједа 31. 1.  Менаџмент људских ресурса 13.00 Л-ИМС
 Четвртак 1. 2.  Економика предузећа 12.00 Л-ИМС
 Петак 2. 2.  Комерцијално пословање 13.00 29

 

 Дан  Предмет Вријеме Сала
 Понедјељак 5. 2.  Заштита животне средине и одрживи развој 14.00 19
 Уторак 6. 2.  Одржавање 11.00 11
 Сриједа 7. 2.  Технологија машиноградње 12.00 11
 Енергетски системи 12.00 21
 Четвртак 8. 2.  Пројектовање технолошких процеса 12.00 Л-ПТП
 Системи аутоматског управљања 12.00 19
 Петак 9. 2.  Управљање производним системима  12.00 11

Л-ИМС – Лабораторија за интегрисане менаџмент системе
Л-ПТП – Лабораторија за пројектовање технолошких процеса примјеном рачунара – CAPP


Други рок

 Дан  Предмет Вријеме Сала
 Понедјељак 12. 2.  Технологија организације индустријских система 12.00 19
 Уторак 13. 2.  Менаџмент квалитетом 14.00 11
 Сриједа 14. 2.  Менаџмент људских ресурс 13.00 Л-ИМС
 Четвртак 15. 2.  Економика предузећа 12.00 Л-ИМС
 Петак 16. 2.  Комерцијално пословање 13.00 19

 

 Дан  Предмет Вријеме Сала
 Понедјељак 19. 2.  Заштита животне средине и одрживи развој 13.00 19
 Уторак 20. 2.  Одржавање 11.00 11
 Сриједа 21. 2.  Технологија машиноградње 12.00 11
 Енергетски системи 12.00 21
 Четвртак 22. 2.  Пројектовање технолошких процеса  12.00 Л-ПТП
 Системи аутоматског управљања 12.00 19
 Петак 23. 2.  Управљање производним системима  12.00 11

Л-ИМС – Лабораторија за интегрисане менаџмент системе
Л-ПТП – Лабораторија за пројектовање технолошких процеса примјеном рачунара – CAPP

 

Студијски програм: ЗАШТИТА НА РАДУ

Први рок

 Дан  Предмет Вријеме Сала
 Понедјељак 29. 1.  Пројектовање система и уређаја заштите 12.00 29
 Системи и уређаји заштите
 Уторак 30. 1.  Заштита од пожара и експлозија 11.00 21
 Сриједа 31. 1.  Заштита од опасног дејства електричне струје 11.00 29
 Четвртак 1. 2.  Процјена и симулација ризика 11.00 21
 Информационе технологије 13.00 21
 Петак 2. 2.  Бука и вибрације 10.00 21

 

 Дан  Предмет Вријеме Сала
 Понедјељак 5. 2.  Управљање отпадом 11.00 21
 Уторак 6. 2.  Економика заштите на раду 11.00 Л-ИМС
 Сриједа 7. 2.  Сигурносна техника 11.00 29
 Четвртак 8. 2.  Медицина рада 15.00 29
 Петак 9. 2.  Микро клима и радна средина 15.00 29

ЛИМС – Лабораторија за интегрисане менаџмент системе

 

 Други рок

 Дан  Предмет Вријеме Сала
 Понедјељак 12. 2.  Пројектовање система и уређаја заштите 12.00 29
 Системи и уређаји заштите
 Уторак 13. 2.  Заштита од пожара и експлозија 11.00 21
 Сриједа 14. 2.  Заштита од опасног дејства електричне струје 11.00 29
 Четвртак 15. 2.  Процјена и симулација ризика 11.00 21
 Информационе технологије 13.00 21
 Петак 16. 2.  Бука и вибрације 10.00 21

 

 Дан  Предмет Вријеме Сала
 Понедјељак 19. 2.  Управљање отпадом 11.00 21
 Уторак 20. 2.  Економика заштите на раду 11.00 Л-ИМС
 Сриједа 21. 2.  Сигурносна техника 11.00 29
 Четвртак 22. 2.  Медицина рада 15.00 29
 Петак 23. 2.  Микро клима и радна средина 15.00 29

Л-ИМС – Лабораторија за интегрисане менаџмент системе

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама