Априлски испитни рок - III година

Априлски - исптни рок у школској 2016/17. години

Студијски програм: ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО 

 Дан  Предмет Вријеме Сала
 Понедјељак 17. 4.  Нерадни дан    
 Уторак 18. 4.  Обрадни системи за обраду деформисањем 16.00 19
 Сриједа 19. 4.  Основи конструисања 17.00 Амфитеатар
 Развој производа 17.00
 Четвртак 20. 4.  Обрадни системи за обраду резањем 14.00 Л-ТОР
 Петак 21. 4.  Трибологија 9.00 Л-ТОР
 Технолигија обраде резањем 12.00  Л-ТОР
 
 Понедјељак 24. 4.  Пројектовање технолошких процеса 16.00 Л‐ПТП
 Уторак 25. 4.  Мјерна техника 14.00 19
 Сриједа 26. 4.  Алати и прибори 1 10.00 Л-ТОР
 Заваривање и термичка обрада 14.00 Л-МЗ
 Четвртак 27. 4.  Алати за обраду деформисањем 12.00 Л-ПТП
 Технологија обраде деформисањем 14.00 Л-ПТП
 Петак 28. 4.  Рачунаром интегрисана производња  14.00 19
 Хидраулика и пнеуматика 13.00 Амфитеатар

Л-ТОР – Лабораторија за технологију обраде резањем и обрадне системе
Л-ПТП – Лабораторија за пројектовање технолошких процеса примјеном рачунара
Л-МЗ– Лабораторија за материјале и заваривање

 

Студијски програм: ЕНЕРГЕТСКО И САОБРАЋАЈНО МАШИНСТВО

 Дан  Предмет Вријеме Сала
 Понедјељак 17. 4.  Нерадни дан    
 Уторак 18. 4.  Котлови 16.00 21
 Топлотни апарати 16.00
 Енергетска/термоенергетска постројења 12.00
 Сриједа 19. 4.  Пумпе. компресори и вентилатори (ТТ, ТЕ) 16.00 11
 Четвртак 20. 4.  Термодинамика 2 14.00 Амфитеатар
 Петак 21. 4.  Мотори СУС основе 12.00 Л-МВ
 Транспорт цијевима (ТТ, ТЕ) 13.00 11
 Гријање 15.00 19
 Топлотне турбо-машине 15.00 Л-ЕЕ
 
 Понедјељак 24. 4.  Опрема мотора 13.00 Л-МВ
 Расхладна постројења 15.00 11
 Уторак 25. 4.  Увод у системе возила 13.00 Л-МВ
 Основи теорије одржавања 12.00 11
 Сриједа  26. 4.   Tехнологија одржавања мотора и возила 13.00 Л-МВ
 Климатизација 14.00 11
 Четвртак 27. 4.  Безбједност саобраћаја 13.00 Л-МВ
 Управљање и регулација 16.00 19
 Петак 28. 4.  Моторна возила - теорија кретања (СМ) 13.00 Л-МВ

Л-МВ – Лабораторија за моторе и возила
Л-ЕЕ – Лабораторија за енергетику

 

Студијски програм: МЕХАТРОНИКА

 Дан  Предмет Вријеме Сала
 Понедјељак 17. 4.  Нерадни дан    
 Уторак 18. 4.  Електроника 17.00 19
 Сриједа 19. 4.  Основе роботике 16.00 11
 Четвртак 20. 4.  Обрадни системи 14.00 Л-ТОП
 Енергетска постројења 12.00 Л-ЕЕ
 Петак 21. 4.  Мотори СУС 12.00 Л-МВ
 Аутоматизација и визуелизација процеса 14.00 19
 
 Понедјељак 24. 4.  Основи транспортне технике 14.00 Л-МР
     Складишна техника и логистика 14.00 Л-МР
 Уторак 25. 4.  Мјерна техника 14.00 19
 Сриједа 26. 4.  Технологија машиноградње 14.00 19
 Четвртак 27. 4.  Регулациона и управљачка техника 16.00 19
 Петак 28. 4.  Хидраулика и пнеуматика 13.00 Амфитеатар
 3D-CAD Машинско конструисање 14.00 29
 NC програмирање и флексибилна аутоматизација 14.00 29

Л-МВ – Лабораторија за моторе и возила
Л-ЕЕ – Лабораторија за енергетику
Л-ТОП – Лабораторија за технологију пластичности и обрадне системе
Л-МР – Лабораторија за мехатронику и роботику

 

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И МЕНАЏМЕНТ

 Дан  Предмет Вријеме Сала
 Понедјељак 17. 4.  Нерадни дан    
 Уторак 18. 4.  Менаџмент квалитетом 12.00 Л-ИМС
 Сриједа 19. 4.  Менаџмент људских ресурса 9.00 Л-ИМС
 Четвртак 20. 4.  Економика предузећа 9.00 Л-ИМС
 Петак 21. 4.  Технологија организације индустријских система 9.00 Л-ИМС
 Комерцијално пословање 12.00 ЕФ ‐ Кабинет
 
 Понедјељак 24. 4.  Пројектовање технолошких процеса 16.00 Л-ПТП
 Уторак 25. 4.  Одржавање 12.00 11
 Сриједа 26. 4.  Технологија машиноградње 16.00 11
 Енергетски системи 16.00 21
 Четвртак 27. 4.  Системи аутоматског управљања 16.00 19
 Заштита животне средине и одрживи развој 9.00 21
 Петак 28. 4.  Управљање производним системима  11.00 ТФ ‐ Кабинет

Л-ИМС – Лабораторија за интегрисане менаџмент системе
Л-ПТП – Лабораторија за пројектовање технолошких процеса примјеном рачунара
 

Студијски програм: ЗАШТИТА НА РАДУ

 Дан  Предмет Вријеме Сала
 Понедјељак 17. 4.  Нерадни дан    
 Уторак 18. 4.  Пројектовање система и уређаја заштите 14.00 29
 Заштита од пожара и експлозија 16.00 21
 Сриједа 19. 4.  Заштита од опасног дејства електричне струје 16.00 29
 Четвртак 20. 4.  Процјена и симулација ризика 16.00 11
 Информацине технологије 14.00 21
 Петак 21. 4.  Бука и вибрације 15.00 29
 Системи и уређаји заштите 13.00 21
 
 Понедјељак 24. 4.  Управљање отпадом 13.00 ТФ ‐ Кабинет
 Уторак 25. 4.  Економика заштите на раду 9.00 Л-ИМС
 Сриједа 26. 4.  Сигурносна техника 16.00 29
 Четвртак 27. 4.  Медицина рада 17.00 29
 Петак 28. 4.  Микро клима и радна средина
13.00 Л‐МВ

Л-ИМС – Лабораторија за интегрисане менаџмент системе
Л-МВ – Лабораторија за моторе и возила

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама