Априлски испитни рок - други циклус - друга година

Априлски испитни рок школске 2015/16. године

Студијски програм: ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО

 Дан  Предмет Вријеме Сала
 Понедјељак 18. 4.      
 Уторак 19. 4.      
 Сриједа 20. 4.      
 Четвртак 21. 4.  Нaнoтeхнoлoгиje 13.00 19 
 Петак 22. 4.      
 
 Понедјељак 25. 4.  Програмирање нумеричких машина 13.00 РЦМФ
 Специјалне машине и механизми 17.00 19
 Уторак 26. 4.      
 Сриједа 27. 4.      
 Четвртак 28. 4.  Аутоматизација производних процеса 13.00 ЛА
 Петак 29. 4.      
 
 Уторак 3. 5.  Организација производње 15.00 ЛИМС 

ЛA – Лабораторија за аутоматизацију
РЦМФ – Рачунарски центар Машинског факултета
ЛИМС – Лабораторија за интегрисане менаџмент системе

 

Студијски програм: ЕНЕРГЕТСКО И САОБРАЋАЈНО МАШИНСТВО

 Дан  Предмет Вријеме Сала
 Понедјељак 18. 4.  Системи управљања и регулације 13.00 ЛА
 Уторак 19. 4.  Двофазно струјање 15.00 ЛЕ
 Алтернативни погонски системи 17.00 ЛМВ
 Сриједа 20. 4.      
 Четвртак 21. 4.      
 Петак 22. 4.      
 
 Понедјељак 25. 4.  Симулација струјно-термичких процеса 18.00 11
 Уторак 26. 4.      
 Сриједа 27. 4.      
 Четвртак 28. 4.  Конструисање помоћу рачунара 13.00 РЦМФ
 Пројектовање и изградња термоенергетских постројења 17.00 ЛЕ
 Мехатроника мотора и возила 17.00 ЛМВ
 Петак 29. 4.      
 
 Уторак 3. 5.  Обновљиви извори енергије 17.00 11
 Енергетска ефикасност 18.00 19

ЛA – Лабораторија за аутоматизацију
РЦМФ – Рачунарски центар Машинског факултета
ЛМВ – Лабораторија за моторе и возила
ЛЕ – Лабораторија за енергетику

 

Студијски програм: МЕХАТРОНИКА

Први рок

 Дан Предмет Вријеме Сала
 Понедјељак 18. 4.      
 Уторак 19. 4.      
 Сриједа 20. 4.  Механизми 14:00 ЛА
 Четвртак 21. 4.      
 Петак 22. 4.      
 
 Понедјељак 25. 4.  Прoгрaмирaњe микрoпрoцeсoрa 9:00 ЛА
 Уторак 26. 4.  Прoгрaмирaњe и примjeнa PLC 15:00 ЛА
 Сриједа 27. 4.  Индустријски и мобилни роботи 15:00 ЛА
 Четвртак 28. 4.  Интелигентни системи 13:00 ЛА
 Teхничкa aкустикa 15:00 ЛА
 Петак 29. 4.  Празник    
 
 Уторак 3. 5.      

ЛA – Лабораторија за аутоматизацију

 

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И МЕНАЏМЕНТ

 Дан  Предмет Вријеме Сала
 Понедјељак 18. 4.      
 Уторак 19. 4.      
 Сриједа 20. 4.      
 Четвртак 21. 4.      
 Петак 22. 4.      
 
 Понедјељак 25. 4.  Управљање пројектима 17.00 21
 Уторак 26. 4.  Интегрисани менаџмент системи и пословна изврсност 17.00 21
 Сриједа 27. 4.  Управљање знањем 17.00 21
 Четвртак 28. 4.  Рачунаром интегрисана производња 15.00 21
 Петак 29. 4.  Празник     
 
 Уторак 3. 5.  Савремени комуникациони системи 17.00 21

 


Студијски програм: ЗАШТИТА НА РАДУ

 Дан  Предмет Вријеме Сала
 Понедјељак 18. 4.      
 Уторак 19. 4.      
 Сриједа 20. 4.      
 Четвртак 21. 4.      
 Петак 22. 4.  Пројектовање система заштите од пожара и експлозија 9.00 ЛЕ
 
 Понедјељак 25. 4.  Биомеханика 17.00 29
 Бeзбиjeднoст oпрeмe и прoизвoдa 15.00 ЛПТППР
 Уторак 26. 4.  Oпрeмa зa интeрвeнциje и спaшaвaњe 13.00 29
 Сриједа 27. 4.  Токсикологија 18.00 29
 Четвртак 28. 4.  Методологија научно-истраживачког рада 13.00 29
 Петак 29. 4.  Празник     
 
 Уторак 3. 5.  Техничка експертиза 17.00 29

ЛЕ – Лабораторија за енергетику  
ЛПТППР – Лабораторија за пројектовање технолошких процеса примјеном рачунара – CAPP

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама