Испитни рок у мају

 Дан    Премет  Вријеме Сала
 Понедјељак        
 Уторак        
 Сриједа        
 Четвртак  18. 5.   Алати и прибори 1 12.00 Л-ТОР
 Трибологија 12.00 Л-ТОР
 Петак  19. 5.  Безбједност саобраћаја (СМ) 9.00 Л-МВ
 Микроклима и радна околина 9.00 Л-МВ
 Мотори СУС – основе 9.00 Л-МВ
 Технологија одржавања мотора и возила (СМ) 9.00 Л-МВ
  
 Понедјељак 22. 5.  3D CAD машинско конструисање 13.00 29
 Расхладна постројења (ТТ) 11.00 Л-ЕЕ
 Пумпе, компресори и вентилатори (ТТ, ТЕ) 11.00 Л-ЕЕ
 Уторак 23. 5.  Управљање и регулација 14.00 19
 Регулациона и управљачка техника 14.00 19
 Системи аутоматског управљања 14.00 19
 Сриједа 24. 5.   Моторна возила – теорија кретања (СМ) 9.00 Л-МВ
 Увод у системе возила (СМ) 9.00 Л-МВ
 Опрема мотора (СМ) 9.00 Л-МВ
 Основи конструисања 16.00 11
 Развој производа 16.00 11
 Сигурносна техника 16.00 11
 Четвртак 25. 5.   Механика флуида  15.00 29
 Хидраулика и пнеуматика 15.00 29
 Транспорт цијевима (ТТ, ТЕ) 15.00 29
 Пројектовање технолошких процеса 9.00 Л-ПТП
 Основе теорије одржавања 9.00 Л-ПТП
 Петак 26. 5.      
 Понедјељак 29. 5.  Заваривање и термичка обрада 16.00 11
 Мјерна техника 14.00 29
 Погонски материјали 8.00 Л-ЕЕ
 Уторак 30. 5.  Котлови 9.00 Л-ЕЕ
 Топлотни апарати (ТЕ) 9.00 Л-ЕЕ
 Генератори паре 1 9.00 Л-ЕЕ
 Термоенергетска постројења (ТЕ) 9.00 Л-ЕЕ
 Програмирање 11.00 29
 Информациони системи 9.00 29
 Сриједа 31. 5.  Технологија обраде резањем 13.00 Л-ТОР
 Електротехника 16.00 Амфитеатар
 Информационе технологије 16.00 Амфитеатар
 Четвртак 
1. 6.    Термодинамика 12.00 Амфитеатар
 Гријање (TT) 12.00 Амфитеатар
 Климатизација (TT) 12.00 Амфитеатар

 

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама