Заштита при унутрашњем транспорту – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 8 30 + 30 3
Наставници

Мирослав Рогићредовни професор

Бранислав Средановићдоцент

Катедра

Катедра за аутоматизацију и механизацију

Студијски програм

Заштита на раду

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Стицање теоријских и практичних знања о транспортним средствима и системима заштите при унутрашњем транспорту.

Исход учења

Посједовање знања о транспортним средствима прекидног и непрекидног дејства, опреми и системима заштите при унутрашњем транспорту.

Садржај предмета

Увод. Основни појмови. Средстава унутрашњег транспорта, подјела, погон, оптерећење. Уређаји за вјешање терета (кука, узенгија, траверза). Уређаји за захватање комадног терета (грабилице, електромагнети, помоћна носећа средства). Ужад, ланци, котурови, добоши и котураче. Кочнице и устављачи. Механизам за дизање терета, кретање и промјену дохвата. Дизалице (мостовске, рамне, окретне, кабловске, пловне, претоварени мостови), подизачи. Граничници кретања, закошења, дохвата стријеле. Статичко и динамичко испитивање дизалица. Кабина дизаличара, конструкција, уређење, захтјеви безбједности. Индустријска моторна возила (виљушкари, тегљачи), ручно руковање материјалом. Машине непрекидног транспорта, транспортери (тракасти, плочасти, грабуљасти, завојни, инерцијални, ваљкасти), елеватори, конвејери. Пнеуматски транспорт.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне вјежбе и консултације. Самостална израда семинарског рада. Посјета произвођача транспортера.

Литература
  1. Рогић, М.: Основи транспортне технике, скрипта, Машински факултет Бањалука, 2010.
  2. Мartin, H., Roemisch, P., Weidlich. A.: Materialflusstechnik, 9. Auflage, Viewegs Fachbuecher der Technik, 2008.
Облици провјере знања

Полагање колоквија након пређених одређених тематских јединица у два дијела. Завршни испит на крају семестра.

Похађање наставе   Колоквијуми, I+II 20+20
Активност на настави 5 Завршни испит 50
Семинарски рад 5 Укупно 100
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама