Основе микротехнике
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 3 3П + 1В 4
Наставници

Мирослав Рогићредовни професор

Катедра

Катедра за механику и конструкције

Студијски програм

Мехатроника

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Упознавање са основама пројектовања, прорачуна и производње микро елемената и склопова.

Исход учења

Исход курса је да са стекну основна знања из области микротехнике, што представља подлогу за активно праћење наставе на осталим научно-стручним и стручно-апликативним предметима.

Садржај предмета

Увод. Основни појмови и дефиниције, Инструменти и метрологија (прецизна вага. електрично бројило, микрометар...) Уређаји за мјерење времена (сат, хронометар и сл.). Оптички апарати. Постројења за индустријску производњу (индустријски роботи, манипулатори...). Медицински апарати (апарати за анализу, ендоскопи....). Техничке играчке (мини возићи, авионски модели, мини аутомобили...). Апарати за пренос слике и тона (ТВ, видео).

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне, рачунарске вјежбе са рјешавањем рачунских примера из горе наведених поглавља и консултације. Самостална израда пројектног задатака.

Литература
Облици провјере знања

Преглед и оцјена рачунских задатака, Преглед и оцјена пројектног задатка. Колоквијуми са оцењивањем, Тест са оцењивањем, Завршни испит.

Похађање наставе 5 бод. Колоквијуми 40 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 30 бод.
Пројект 20 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама