Микробиологија – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 8 30 + 30 3
Наставници

Мирослав Петковићредовни професор

Катедра

Катедра на матичном факултету

Студијски програм

Заштита на раду

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Стицање основних научних и академских способности и вјештина из области микробиологије, разумијевање основних микробиолошких догми, појединих великих група микроорганизама.

Исход учења

Знање о микроорганизмима, њихова утицаји у радној и животној околини.

Садржај предмета

Преглед развоја микроорганизама и подјеле. Начин испитивања микроорганизама. Обим и дефиниција микробиологије, организми и радна средина, микробиолошке дисциплине и теорија разврставања микроорганизама. Основа цитологије: дефиниција, морфологија, хемијски састав, физичко хемијске особине, животни процеси у ћелији, мембрански системи, ћелијски зид. Алге, протозe, гљиве. Грам позитивне и грам негативне бактерије, архебактерије, микоплазме. Енергетски метаболизам. Раст организма и популације. Заједнице микроорганизама. Основи наследности и промјенљивости микроорганизама, Основи мутације.

Методе наставе и савладавања градива

Интерактивна предавања уз коришћење видео презентација, лабораторијске вјежбе и консултације.

Литература
 1. Петковић, М.: Микробиологија, скрипта, 2009.
 2. Врбашки, Љ.: Микробиологија, Нови Сад, 1992.
 3. Симић, Д.: Микробиологија, Научна књига, Београд, 1988.
Облици провјере знања

Полагање колоквијума у након пређених одређених тематских јединица у два дијела. Завршни испит на крају семестра.

Похађање наставе   Колоквијуми, I+II 20+20
Активност на настави 5 Завршни испит 40
Семинарски рад 15 Укупно 100
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама