Информационе-комуникационе технологије – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 8 30 + 30 5
Наставници

Тихомир Латиновићванредни професор

Катедра

Катедра на матичном факултету

Студијски програм

Производно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ проучавања овог предмета је да студент усвоји концептуална знања о различитим IC технологијама и њиховој интеграцији у производним предузећима.

Исход учења

По завршетку обавеза на овом предмету студент ће моћи да:

 • наведе најважније IC технологије у производним предузећима и сортира их према фазама животног циклуса производа,
 • закључи који се подаци могу размјењивати између два конкретна CAx система те истражи и опише софтверска рјешења за трансфер и конверзију података,
 • разради идејно рјешење за комуникацију између дистрибуираних апликација,
 • опише концепте. карактеристике и елементе „smart“ и „cloud“ производње,
 • самостално дубље проучава поједине ICT системе да би донио одлуку о избору најприкладнијег за дато пословно окружење.
Садржај предмета

Интегрисани информациони системи предузећа (ERP, SAP). PLM концепт интеграције. Веза PLM система са системима за развој и производњу (CAD, CAE, CAM, CNC). Размјена података између уређаја и апликација. Рачунарске комуникационе мреже и протоколи. Индустријске комуникационе мреже и протоколи: Fieldbus, Profibus, CAN, Industrial Ethernet. Комуникација путем интернета. Конкурентно (колаборативно) инжењерство. Објектно-оријентисане информационе технологије. Комуникација између дистрибуираних софтверских компоненти (RPC, COM, CORBA). Дистрибуирана производња. Виртуелна производња. Интеракција између виртуелних и физичких компоненти. „Internet of things“ (IoT). „Cloud manufacturing“.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, лабораторијске (рачунарске) вјежбе, консултације.

Литература
 1. Wing, L., Enterprise architecture and Integration, IGI Global, 2007.
 2. Radhakrishnan, P. , Subramanyan, S., Raju, V., CAD/CAM/CIM, New Age International, 2008.
 3. Schaefer, D., Cloud-Based Design and Manufacturing, Springer, 2014.
Облици провјере знања

Студент полаже један тест и ради један домаћи задатак. Завршни испит је усмени и може укључити демонстрацију на рачунару.

Активност на настави 5    
Домаћи задатак 15 Завршни испит 60
Тест 20 Укупно 100
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама