Огласна табла

Трибологија - Резултати испита

27.6.2014 16:33

Трибологија – резултати писменог дијела испита

Писмени дио испита је одржан 20.6.2014.
Положилa je:

 1. Крајишник Бранкица


Консултације код предметног наставника у понедјељак, 30.6.2014. у 11 часова.

Бања Лука, 27.6.2014.

Обрадни системи за обраду резањем - Резултати испита

27.6.2014 16:29

Обрадни системи за обраду резањем – резултати писменог дијела испита

Писмени дио испита је одржан 24.6.2014.
Положили су:

 1. Лазендић Сања
 2. Столић Марко
 3. Игњић Дражен (стари наставни план и програм)
 4. Поповић Небојша (стари наставни план и програм)
 5. Малетић Небојша (стари наставни план и програм)


Позивају се сви кандидати на консултације и договор термина завршног испита код предметног наставника у понедјељак, 30.6.2014. у 11 часова.

Бања Лука, 27.6.2014.

Механика II - Резултати испита

26.6.2014 21:52

MEХAНИКA 2 - рeзултaти писмeнoг испитa


Писмeни испит oдржaн 26.6.2014. зaдoвoљиo je


1. Црнкић Aдис,             бoдoвa       1,5/3 (50%)


Зaвршни испит oдржaћe сe у зaкaзaнoм тeрмину, пoнeдeљaк 30.6.2014. у 11.00.

 

У истoм тeрмину прeдмeтни нaстaвник ћe oдржaти кoлeктивнe кoнсултaциje и прeзeнтoвти рjeшeњa зaдaтaкa сa oвoг пимeнoг испитa.

Управљање и регулација - Резултати испита

26.6.2014 14:51

УПРАВЉАЊЕ И РЕГУЛАЦИЈА
РЕГУЛАЦИОНА И УПРАВЉАЧКА ТЕХНИКА
ОСНОВЕ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА

Резултати испита одржаног 26.06.2014.

Положили су:

Санди Илић 8227 50
Боро Сарић 8172 100
Дејан Милановић 7978 50

                                                                         Предметни асистент

Механика II - Oбaвjeштeњe

24.6.2014 10:29

MEХAНИКA 2 – Teрмини зaвршнoг (усмeнoг) испитa

Дoдaтнo пojaшњeњe oбaвиjeсти oд 20.6.2014. у вeзи сa oдржaвaњeм зaвршнoг испитa из Meхaникe 2 je сљeдeћe:

Писмeни испит из Meхaникe 2 oдржaћe сe у рoкoвимa кojи су плaнирaн и Рaспoрeдoм испитних рoкoвa зa jуни и jули, тj.

26.6.2014. и
17.7.2014.

Зa студeнтe кojи пoлoжe писмeни диo испитa у oвим прeдвиђeним тeрминимa, зaвршни (усмeни) испит oдржaћe сe у зaкaзaним тeрминимa:

30.6.2014. у 11.00 (зa студeнтe кojи пoлoжe писмeни 26.6.2014.)
21.7.2014. у 11.00 (зa студeнтe кojи пoлoжe писмeни 17.7.2014.)

Претрага

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама