Огласна табла

ОБАВЈЕШТЕЊЕ - Индустријска пракса

29.5.2015 12:44

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ДРУГЕ ГОДИНЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО

У IV семестру је обавезан предмет Индустријска пракса.
Правилник о извођењу индустријске праксе можете преузети на web адреси:
http://mf-bl.com/upload/documents/Dokumenti/Pravilnik%20o%20izvodenju%20industrijske%20prakse.pdf.
Примјере проведене праксе студената са нашег факултета, као и студената са других факултета, те урађене Дневнике праксе, Извјештаје о обављеној пракси и Презентације можете погледати на сајтовима:

- http://www.ctcunibl.rs/

(http://www.ctcunibl.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=208:neophodna-dokumentacija-za-psp-program&catid=42:psp-program&Itemid=119)

- http://www.wbc-vmnet.kg.ac.rs/

(http://www.wbc-vmnet.kg.ac.rs/article/practical-placement-program-implementation/)

Дневник праксе се прегледа и попуњава пријава и индекс.

Руководилац Студијског програма
Проф. др Живко Бабић

Управљање и регулација - Резултати четвртог колоквијума

29.5.2015 12:36

Резултати четвртог колоквијума одржаног 28.05.2015:

Андреа Аничић 8679 100
Славко Вуковић 8480 97
Никола Тришић 8413 100
Михаило Петровић 8801 30
Младен Турјачанин 8783 100
Тијана Малић 8778 55
Тања Бундало 8570 100
Бојан Верић 8673 100
Бахрудин Мушић 8030 0

 Предметни асистент

Информатика - Обавјештење

28.5.2015 22:40

Oбaвjeштaвaмo студeнтe дa je oбjaвљeн списaк дo сaдa прикупљeних бoдoвa (I кoлoквиjум, двa прaктичнa рaдa и присуствo). Студeнти трeбa joш jeднoм дa прoвjeрe дa ли су њихoви пoдaци тaчнo унeсeни, кao и брoj бoдoвa и дa приjaвe eвeнтуaлнe пoгрeшкe дo 5. jунa прeдмeтнoм прoфeсoру и aсистeнту.

Списам можете погледати овдје.

Физика - Обавјештење

26.5.2015 20:04

Физикa, лaбoрaтoриjскe вjeжбe

Студeнти групa ГЛ7, ГЛ8, ГЛ9 и ГЛ10 кojи су oдрaдили лaбoрaтoриjскe вjeжбe a нису прeдaли извjeстaje (свeскe), мoгу дa их прeдajу у пeтaк 29.05.2015. у 13.00, ПMФ - кaнцeлaриja бр. 39.

Aсистeнт
Сњeжaнa Дупљaнин
dupljanins@blic.net

Информатика - Обавјештење

25.5.2015 19:06

Oбaвjeштaвaмo студeнтe кojи су изгубили jeдaн тeрмин вjeжби збoг слaвe Ђурђeвдaн, дa ћe сe нaдoкнaдa вjeжби oдржaти у сриjeду, 27. мaja у тeрминимa вjeжби прeмa вaжeћeм рaспoрeду.

Претрага

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама