Погонски материјали – 2016 -  Лабораторијске вјежбе

7.6.2019 11:05

Термини предаје и одбране графичког рада и лабораторијских вјежби су:

I термин предаје: 17. 6. 2019. 12-13 h
I термин одбране: 25. 6. 2019. од 12 h

II термин предаје: 25. 6. 2019. 11-12 h
II термин одбране: 4. 7. 2019. oд 12 h

За лабораторијске вјежбе припремити извјештаје за сљедеће вјежбе*:

1. Гранулометријска анализа
2. Одређивање топлотне моћи
3. Техничка анализа горива
4. Одређивање криве испаравања
5. Одређивање карактеристика течних горива
6. Анализа воде
7. Мјерење састава гасова

*Напомена: У терминима кад су рађене двије лаб. вјежбе, извјештај се пише за сваку одвојено. Извјештај и графички рад се ради графитном оловком на А4 папиру. Графички и извјештаји са лаб. вјежби се предају у фасцикли. Извјештај са сваке вјежбе треба да садржи теоретски увод, опис вјежбе, цртеж/скицу апаратуре, прорачун/резултате вјежбе.

Предметни асистент

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама