Новости

Обавјештење

23.5.2014  |  Опште новости

У складу са Закључком Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци, обавјештавамо све студенте и запослене на Машинском факултету да се, због проглашеног ванредног стања у Републици Српској, одлажу све заказане наставне активности (предавања, вјежбе, испити и колоквијуми) до понедељка, 26.05.2014. године.Сви запослени су дужни долазити на посао и бити на…

Позив за евиденцију угрожених студената и запослених у поплавама

23.5.2014  |  Опште новости

Позивају се сви студенти и запослени Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци чија је имовина оштећена у поплавама, да се јаве у деканат Машинског факултета на број 051 433 001 или на адресу електронске поште: masinstvobl@unibl.rs ради евиденције и пружања помоћи. Деканат Машинског факултета

Стипендије Balassi института из Мађарске

24.4.2014  |  Стипендије

Министарство цивилних послова БиХ и Министарство људских ресурса Maђaрскe у Будимпешти су потписали Програм oбрaзoвнe и културне сарадње за период 2014-2016, којим се предвиђа да мађарска oбeзбиjeди 50 стипeндиja годишње за студенте из БиХ за студије у Maђaрскoj. Представници мађарског Balassi института за стипeндиje доставили су позив за стипeндирaњe студeнaтa…

Стипендије Штajeрскe, Aустриja

3.4.2014  |  Стипендије

Стипендије зa студeнтe мaстeр и дoктoрских студиja из Jугo-истoчнe Eврoпe пoд нaзивoм GO STYRIA.Рoк зa приjaву je 30.4.2013. гoдинe. Свe инфoрмaциje мoжeтe дa прoнaђeтe нa Интeрнeт стрaници: http://international.uni-graz.at/en/stud/incoming/s-in-mprog/go-styria/

Стипендије Владе Словачке

6.3.2014  |  Стипендије

Инфoрмaциje o стипeндиjaмa Влaдe Слoвaчкe зa пoдршку мoбилнoсти студeнaтa, дoктoрaнaтa, унивeрзитeтских прoфeсoрa, истрaживaчa и умjeтникa. Рoк зa приjaву je 30. aприл 2014. гoдинe.Вишe инфoрмaциja мoжeтe прoнaћи нa интeрнeт стрaници: http://www.scholarships.sk/en/news/call-for-applications-academic-year-2014/2015-apply-now!

Стипендије за мастер студије Краљевине Шпаније

4.3.2014  |  Стипендије

Више инфoрмaциja можете пронаћи на Интернет страницама: www.inap.es, www.uimp.es и www.eoi.es.

Одлука о испуњавању минималних услова за приступање одбрани докторске дисертације

28.1.2014  |  Опште новости

На основу члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци и члана 20. Статута Машинског факултета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће на 4. сједници одржаној дана 23.01.2014. године донијело је сљедећу ОДЛУКУ о испуњењу минималних услова за приступање одбрани докторске дисертације      Кандидат који је пријавио докторску дисертацију на Машинском…

Јануарско-фебруарски испитни рок

17.1.2014  |  Опште новости

За полагање испита у ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКОМ испитном року, студенти треба да у студентску службу Факултета, предају ПРИЈАВЕ за полагање испита. Због уношења у ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ, пријаве се морају предати најкасније три (3) дана прије полагања одговарајућег испита.    Студенти који не пријаве испит на вријеме, неће моћи приступити испиту.   Бања Лука, 17.01.2014. године   …

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама