Студије

Анкетирање студената у зимском семестру академске 2018/2019. године

15.1.2019  |  Студије

Правилником о анкетирању студената о квалитету наставног процеса (даље: Правилник), који је 11.2.2015. године усвојио Сенат Универзитета у Бањој Луци, регулише се студентско анкетирање као специфичан вид студентског вредновања квалитета наставног процеса. Студентским анкетирањем о квалитету наставног процеса стичу се сазнања о мишљењу студената у погледу квалитета студија, што чини…

Инструкције за плаћање

10.1.2019  |  Студије

Обавјештавају се студенти Машинског факултета да прилоком било које уплате на Машински факултет не користе старе инструкције за уплату због промјене броја буџетске организације.Нови број буџетске организације гласи:1250006, остали дио инструкције остаје непромјењен. Све детаљније информацију студенти могу добити у Студентској служби Машинског факултета.

Одбрана завршног рада првог циклуса

27.12.2018  |  Студије

Кандидат Предраг Кресојевић, приступиће одбрани завршног рада под називом: „Технологија израде алата за гравуру на бетонским производима”, дана 28. 12. 2018. године у Мултимедијалној сали на Машинском факултету са почетком у 10.00 часова. Комисија за одбрану завршног рада: 1. Проф. др Младен Тодић, предсједник2. Проф. др Драгослав Добраш, ментор и3.…

Одбрана завршног рада првог циклуса

24.12.2018  |  Студије

Кандидат Игор Златковић, приступиће одбрани завршног рада под називом: „Пројектовање и симулација роботских ћелија програмским пакетом CIROS Robotics“, дана 26. 12. 2018. године у Мултимедијалној сали на Машинском факултету са почетком у 12.00 часова. Комисија за одбрану завршног рада: 1. Проф. др Михајло Стојчић, предсједник,2. Проф. др Мирослав Рогић, ментор…

Одбрана завршног рада првог циклуса

24.12.2018  |  Студије

Кандидат Вујадин Митровић, приступиће одбрани завршног рада под називом: „Процјена и симулација ризика на турбинама“, дана 28. 12. 2018. године у Мултимедијалној сали на Машинском факултету са почетком у 13.30 часова. Комисија за одбрану завршног рада: 1. Доц. др Винко Бабић, предсједник,2. Проф. др Младен Тодић, ментор и3. Проф. др…

Одбрана завршног рада првог циклуса

17.12.2018  |  Студије

Кандидат Марко Радаковић, приступиће одбрани завршног рада под називом: „Даљински надзор коморе за чување воћа помоћу микроконтролера ESP8266“, дана 21. 12. 2018. године у Мултимедијалној сали на Машинском факултету са почетком у 11.00 часова. Комисија за одбрану завршног рада: 1. Проф. др Симо Јокановић, предсједник2. Проф. др Михајло Стојчић, ментор…

Одбрана завршног рада првог циклуса

26.11.2018  |  Студије

Кандидат Марко Вуковић, приступиће одбрани завршног рада под називом: „Реконструкција расхладног торња ТЕ „Гацко“, дана 30. 11. 2018. године у Мултимедијалној сали на Машинском факултету са почетком у 12.00 часова. Комисија за одбрану завршног рада: 1. Проф. др Здравко Миловановић, предсједник2. Доц. др Винко Бабић, ментор и3. Проф. др Мирко…

Одбрана завршног рада првог циклуса

19.11.2018  |  Студије

Кандидат Драган Стаменић, приступиће одбрани завршног рада под називом: „Идејна конструкција апкант пресе“, дана 23. 11. 2018. године у Мултимедијалној сали на Машинском факултету са почетком у 12.00 часова. Комисија за одбрану завршног рада: 1. Проф. др Живко Бабић, предсједник2. Проф. др Младен Тодић, ментор и3. Проф. др Тихомир Латиновић,…

Одбрана завршног рада првог циклуса

19.10.2018  |  Студије

Кандидаткиња Весна Медић, приступиће одбрани завршног рада под називом: „Инсталација за гријање мотела”, дана 23. 10. 2018. године у Мултимедијалној сали на Машинском факултету са почетком у 13.00 часова. Комисија за одбрану завршног рада: 1. Доц. др Винко Бабић, предсједник,2. Проф. др Перо Петровић, ментор и3. Проф. др Мирко Добрњац,…

Коначна ранг листа кандидата за упис у I годину другог циклус студија у академској 2017/2018. години

19.10.2018  |  Студије

Кoнaчну листу зa упис у прву гoдину другог циклусa студиja у aкaдeмскoj 2018/2019. гoдини мoжeтe погледати прeузимањем фајла. Упис je нeoпхoднo дoстaвити сљeдeћу дoкумeнтaциjу: Двиje фотографије (50x60) величине као за лична документа; Уписни, приjaвни лист и индeкс кojи ћeтe дoбити у Студeнтскoj служби; Дoкaз o уплaти шкoлaринe, сeмeстрa и уписнoг…

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама