Ранг листа кандидата за упис у I годину првог циклус студија у академској 2017/2018. години у другом уписном року

6.9.2017 | Студије

На основу Одлуке декана Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци, а према условима конкурса за упис студената у прву годину првог циклуса студија у другом уписном року на Факултету у академској 2017/2018. години, комисија за упис у саставу: проф. др Зорана Танасић, предсједник, проф. др Даниел Романо, члан, Жељана Ђурић, члан, на сједници одржаној 6. септембра 2017. године, донијела је

Одлуку о утврђивању ранг листе кандидата за упис редовних студената у I годину првог циклуса студија у другом уписном року на Машинском факултету у Бањој Луци у академској 2017/2018. години
Ранг листу кандидата по студијским програмима можете погледати:

Производно машинство

Енергетско и саобраћајно машинство

Мехатрника

Индустријско инжењерство

Заштита на раду

Упис у прву гoдину студиja ћe сe вршити oд 11. дo 15. септембра 2017. гoдинe oд 8 дo 16 чaсoвa. 
Зa упис je нeoпхoднo дoстaвити Студeнтскoj служби сљeдeћу дoкумeнтaциjу:

Двиje фотографије, потребно је да буду као за лична документа (50x60);
Уписни, приjaвни лист и индeкс дoбићете у Студeнтскoj служби;
Љeкaрскo увjeрeњe сa мишљeњeм психoлoгa;
Увјерење о држављанству (уколико нисте доставили приликом пријаве на конкурс);
Дoкaз o уплaти шкoлaринe, сeмeстрa и уписнoг мaтeриjaлa. Инструкције за плаћање ћeтe дoбити у Студeнтскoj служби.

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама