Конкурс за упис студената у прву годину првог и другог циклуса студија у академској 2019/2020. години на Универзитету у Бањој Луци у другом уписном року

21.8.2019 | Студије

Машински факултет Универзитета у Бањој Луци извршиће упис студената у прву годину првог и другог циклуса студија у академску 2019/2020. годину према КОНКУРСУ.

Пријављивање кандидата почиње 26. августа до 6. септембра 2019. године. Пријем докумената се врши сваки радни дан од 8.00 до 16.00 часова.
Образац пријаве и инструкцију за уплату за полагање пријемног испита за упис можете преузети у Студентској служби Машинског факултета.

Приликом пријаве на конкурс за први циклус студија кандидати су дужни доставити:

 • извод из матичне књиге рођених,
 • увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци,
 • оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања и оригиналну диплому о положеном матурском, односно завршном испиту,
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Полагање пријемног испита одржаће се 9. септембра 2019. године са почетком у 9.00 часова у просторијама Машинског факултета.

Објављивање резултата конкурса је 11. септембра 2019. године до 14.00 часова.

Упис примљених кандидата почиње 16. а завршава се 20. септембра 2019. године.

Конкурс за кандидате за упис у други циклус студија је отворен до 16. октобра 2019.

Приликом пријаве на конкурс за други циклус студија кандидати су дужни доставити:

 • извод из матичне књиге рођених,
 • увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци,
 • оригинал или овјерену копију дипломе (увјерења) првог циклуса (основног студија),
 • увјерење о положеним испитима на првом циклусу студија односно основном студију,
 • овјерен Наставни план и програм завршених студија (за студенте са других факултета),
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

За све додатне информације контактирати на број телефона: 051/433-030
или на адресу електронске поште: studentska.mf@unibl.rs

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама