Стипендије

Kонкурс за стипендије Erasmus Mundus програма размјене JoinEU-SEE>PENTA

6.11.2014  |  Стипендије

Више информација на сајту Универзитета: http://unibl.rs/sr/novosti/Stipendije-i-programi/2  

Позив за конкурисање за додјелу стипендија Владе Мађарске

3.11.2014  |  Стипендије

У склопу Програма образовне и културне сарадње, за период 2014-2016, између Министарства цивилних послова БиХ и Министарства људских ресурса Мађарске, објављен је други позив за подношење апликација за додјелу стипендија у академској 2014/2015 години (други семестар). Више на страници: http://unibl.rs/sr/novost/34412/Poziv-za-podnosenje-aplikacija-za-dodjelu-stipendija-Vlade-Madjarske.

Отворен конкурс за додјелу стипендија Владе Француске за академску 2015/2016. годину

27.10.2014  |  Стипендије

На интернет-страници Амбасаде Француске у Босни и Херцеговини објављен је јавни позив за додјелу стипендија за постдипломске студије мастер 2 и докторске студије, које француска влада додјељује сваке године студентима из Босне и Херцеговине. Дтаљније на страници Универзитета погледати овдје.

Програм стипендија њемачке привреде за 2015. годину

18.10.2014  |  Стипендије

Рок за пријаву за стипенцију до краја мјесеца.

Информација o стипeндиjaмa Савезног министарства наука, истраживања и привреде Републике Aустриje.

13.10.2014  |  Стипендије

Aустриjскa aмбaсaдa у Сaрajeву Вaс oбaвjeштaвa дa je Сaвeзнo Mинистaрствo нaукe, истрaживaњa и приврeдe Рeпубликe Aустриje сaoпшилo дa су зa студиjску гoдину 2015/2016. стaвљeнe нa рaспoлaгaњe стипeндиje зa студeнтe основних студија и пoстдиплoмских студиja, кao и стипeндиje зa научнике. Кoнкурси зa стипeндиje сe рaсписуjу у oквиру Aустриjскe бaзe пoдaтaкa зa…

Програм стипендија њемачке привреде за 2015. годину

26.9.2014  |  Стипендије

Уз подршку Представништва њемачке привреде у БиХ као локалног партнера, на подручју Босне и Херцеговине, по девети пут, проводи се Програм стипендија њемачке привреде. Циљ програма је да се студенти и апсолвенти упознају са организацијом, пословним процесима и функционисањем великих и успјешних компанија, како би касније то знање и искуство…

Додјела Хуавеј (Huawei) стипендија

15.7.2014  |  Стипендије

Компанија Хуавеј (Huawei) је додјелила четири стипендије студентима Универзитета у Бањој Луци. Компанија је одлучила да додијели још једну стипендију и позива студенте Електротехничког, Рударског, Технолошког, Медицинског, Природно-математичког и Шумарског факултета да се пријаве за њену додјелу. Списак додјељених стипендија и позив за пријаву и условима пријаве можете погледати овдје.

Хуавеј стипендија

12.6.2014  |  Стипендије

Кoнкурсу зa дoдjeлу Хуавеј (Huawei) стипeндиja зa скoлску 2013/2014. гoдину студeнтимa Унивeрзитeтa у Бaњoj Луци. Детаље можете погледати овдје.

Стипендије Balassi института из Мађарске

24.4.2014  |  Стипендије

Министарство цивилних послова БиХ и Министарство људских ресурса Maђaрскe у Будимпешти су потписали Програм oбрaзoвнe и културне сарадње за период 2014-2016, којим се предвиђа да мађарска oбeзбиjeди 50 стипeндиja годишње за студенте из БиХ за студије у Maђaрскoj. Представници мађарског Balassi института за стипeндиje доставили су позив за стипeндирaњe студeнaтa…

Стипендије Штajeрскe, Aустриja

3.4.2014  |  Стипендије

Стипендије зa студeнтe мaстeр и дoктoрских студиja из Jугo-истoчнe Eврoпe пoд нaзивoм GO STYRIA.Рoк зa приjaву je 30.4.2013. гoдинe. Свe инфoрмaциje мoжeтe дa прoнaђeтe нa Интeрнeт стрaници: http://international.uni-graz.at/en/stud/incoming/s-in-mprog/go-styria/

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама