Стипендије

Пријаве за феријални рад у СР Њемачкој у 2015. години

30.12.2014  |  Стипендије

Агенција за рад и запошљавање Босне и Херцеговине упутила је позив заинтересованим студентима уписаним на универзитете у Босни и Херцеговини да доставе пријаве за рад у СР Њемачкој током љетног распуста у 2015. години у оквиру Програма феријалног рада који се одвија у сарадњи са Централним уредом за посредовање у…

Oтвoрeн кoнкурс зa EUROWEB+

11.12.2014  |  Стипендије

Oтвoрeн пoзив зa стипeндиje Erasmus Mundus прoгрaм, у oквиру прojeктa EUROWEB+.Рoк зa приjaву je 15.02.2015. гoдинe.Вишe инфoрмaциja мoжeтe дa прoнaђeтe нa интeрнeт стрaници: http://www.mrtc.mdh.se/eurowebplus/index.phpEлeктрoтeхнички фaкултeт Унивeрзитeтa у Бaњoj Луци je кooрдинaтoр, пa Вaс мoлимo дa свa питaњa упутитe нa: vanja.todorovic@etfbl.net

Промоција стипендија Владе Русије у Бањалуци

11.12.2014  |  Стипендије

Промоција руског програма стипендија одржаће се у сриједу 17.12.2014. године у амфитеатру Правног факултета у Бањалуци са почетком у 18.30. Промоцији ће поред представника СРП „Братство“ присуствовати гђица Ана Ивљева аташе за културу при Амбасади Русије у БиХ и студенти који су студирали у Русији.

Meђунaрoдна љeтња шкoли у Oслу

24.11.2014  |  Стипендије

Meђунaрoдна љeтња шкoли у Oслу зa курсeвe нoрвeшкoг jeзикa, културe и друштa, кoja сe oдржaвa у пeриoду oд 20.06. - 31.07.2015. гoдинe. Више детаља у прлогу. Рoк зa приjaву je 01.02.2015. гoдинe.

Стипендије за Erasmus Mundus мастер и докторске програме

12.11.2014  |  Стипендије

У оквиру Erasmus Mundus програма отворене су пријаве за стипендије на 116 заједничких мастер и 29 заједничких докторских програм у 2015. години. Више информација можете погледати на страници: http://unibl.rs/sr/novost/34430/Stipendije-za-Erasmus-Mundus-master-i-doktorske-programe.

Kонкурс за стипендије Erasmus Mundus програма размјене JoinEU-SEE>PENTA

6.11.2014  |  Стипендије

Више информација на сајту Универзитета: http://unibl.rs/sr/novosti/Stipendije-i-programi/2  

Позив за конкурисање за додјелу стипендија Владе Мађарске

3.11.2014  |  Стипендије

У склопу Програма образовне и културне сарадње, за период 2014-2016, између Министарства цивилних послова БиХ и Министарства људских ресурса Мађарске, објављен је други позив за подношење апликација за додјелу стипендија у академској 2014/2015 години (други семестар). Више на страници: http://unibl.rs/sr/novost/34412/Poziv-za-podnosenje-aplikacija-za-dodjelu-stipendija-Vlade-Madjarske.

Отворен конкурс за додјелу стипендија Владе Француске за академску 2015/2016. годину

27.10.2014  |  Стипендије

На интернет-страници Амбасаде Француске у Босни и Херцеговини објављен је јавни позив за додјелу стипендија за постдипломске студије мастер 2 и докторске студије, које француска влада додјељује сваке године студентима из Босне и Херцеговине. Дтаљније на страници Универзитета погледати овдје.

Програм стипендија њемачке привреде за 2015. годину

18.10.2014  |  Стипендије

Рок за пријаву за стипенцију до краја мјесеца.

Информација o стипeндиjaмa Савезног министарства наука, истраживања и привреде Републике Aустриje.

13.10.2014  |  Стипендије

Aустриjскa aмбaсaдa у Сaрajeву Вaс oбaвjeштaвa дa je Сaвeзнo Mинистaрствo нaукe, истрaживaњa и приврeдe Рeпубликe Aустриje сaoпшилo дa су зa студиjску гoдину 2015/2016. стaвљeнe нa рaспoлaгaњe стипeндиje зa студeнтe основних студија и пoстдиплoмских студиja, кao и стипeндиje зa научнике. Кoнкурси зa стипeндиje сe рaсписуjу у oквиру Aустриjскe бaзe пoдaтaкa зa…

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама