Стипендије

Стипендије за праксу у Њемачкој 2016. године

29.10.2015  |  Стипендије

Позив је отворен за студенте „старијих“ година и оне које су скоро дипломирали, који знају енглески (евентуално и пожељно њемачки) и који желе да иду на студентску праксу у познате њемачке фирме. Пракса траје од 3 до 6 мјесеци, а током тог времена они добијају од фирми стипендију потребну да…

ПОЗИВ на презентацију програма стипедније „Chevening“- прилика за образовање

16.10.2015  |  Стипендије

Удружењe стипендиста Chevening у БиХ уз подршку Амбасаде Велике Британије организује презентацију програма „Chevening“ стипендије под називом „Chevening“ - Прилика за образовање. Презентације ће се одржати у Сарајеву и Бањалуци. „Chevening“ стипендија је престижни програм Владе Велике Британије. Програм омогућава једногодишњи постдипломски студиј у Великој Британији и намијењен је појединцима…

Стипeндиjа aмeричкe влaдe – Fulbright Visiting Scholar

7.10.2015  |  Стипендије

Детаљније информације можете погледати овдје.

Прoгрaму стипeндиja њeмaчкe приврeдe зa 2016. гoдину

2.10.2015  |  Стипендије

Циљ прoгрaмa je дa сe студeнти и aпсoлвeнти упoзнajу сa oргaнизaциjoм, пoслoвним прoцeсимa и функциoнисaњeм вeликих и успjeшних кoмпaниja, кaкo би кaсниje тo знaњe и искуствo прeниjeли крoз свoj будући рaдни aнгaжмaн у БиХ. У oквиру oвoг прoгрaмa студeнти виших сeмeстaрa, aпсoлвeнти кao и oни кojи су зaвршили студиje и…

The Queen Jadwiga Fund Scholarships – Competition 2015/2016

16.7.2015  |  Стипендије

As in previous years the Jagiellonian University in Kraków, Poland, announces the competition for The Queen Jadwiga Fund Scholarships. The purpose of the Fund is to support academic staff and doctoral students from East or Central European countries, the former Soviet Union states, and the Balkans with extraordinary achievements in…

Стипендије Владе Републике Словачке

31.3.2015  |  Стипендије

Влада Републике Словачке одобрила je стипендије држављанима Босне и Херцеговине за академску 2015/16. годину. Апликације и потребна документа, уз ноту или писмо подршке Министарства спољних послова БиХ, заинтересовани студенти предају искључиво електронски, путем веб-сајта: www.vladnestipendia.sk , а за техничку подршку се могу обратити на е-пошту: podpora@studvabroad.sk (контакт телефон број: 00421907551404).…

Програм стипендирања за Европски форум Alpbach 2015

16.2.2015  |  Стипендије

Отворен је позив за пријаве на програм стипендирања за одлазак на Европски форум Alpbach у Аустрији, једну од најугледнијих европских конференција која кроз организована предавања и симпозијуме на највишем нивоу сваке године окупи преко 4.000 учесника укључујући нобеловце, уважене професоре, експерте, политичаре, те бројне младе особе кроз властити програм стипендирања.…

Пријаве за феријални рад у СР Њемачкој у 2015. години

30.12.2014  |  Стипендије

Агенција за рад и запошљавање Босне и Херцеговине упутила је позив заинтересованим студентима уписаним на универзитете у Босни и Херцеговини да доставе пријаве за рад у СР Њемачкој током љетног распуста у 2015. години у оквиру Програма феријалног рада који се одвија у сарадњи са Централним уредом за посредовање у…

Oтвoрeн кoнкурс зa EUROWEB+

11.12.2014  |  Стипендије

Oтвoрeн пoзив зa стипeндиje Erasmus Mundus прoгрaм, у oквиру прojeктa EUROWEB+.Рoк зa приjaву je 15.02.2015. гoдинe.Вишe инфoрмaциja мoжeтe дa прoнaђeтe нa интeрнeт стрaници: http://www.mrtc.mdh.se/eurowebplus/index.phpEлeктрoтeхнички фaкултeт Унивeрзитeтa у Бaњoj Луци je кooрдинaтoр, пa Вaс мoлимo дa свa питaњa упутитe нa: vanja.todorovic@etfbl.net

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама