Студенти у објезбјеђењу квалитета наставног процеса

27.12.2017 | Опште новости

Дана 26. 12. 2017. године у 12.00 часова у амфитеатру Машинског факултета одржана је презентација за све студенте Машинског факултета о процесу анкетирања и улози студената у осигурању квалитета и управљању високошколским установама.
Продекан за наставу проф. др Зорана Танасић упознала је студенте са процедуром анкетирања студената у зимском семестру 2017. године и роковима за провођење анкете. Нагласила је важност што већег одзива студената у попуњавању анкетних образаца за унапрјеђење квалитета наставног процеса.

 

Представник Студентске организације Машинског факултета Зоран Граховац се обратио колегама студентима и истакао остварене резултате у побољшању квалитета наставног процеса проистекле из претходних анкетирања студената. Такође, нагласио је студентима да је у поступку анкетирања обезбјеђена њихова потпуна анонимност.

Координатор за квалитет Машинског факултета проф. др Горан Јањић одржао је презентацију „Студенти у фокусу: Студенти као партнери у управљању високим образовањем и обезбјеђењу квалитета“ којом је упознао студенте о њиховој улози и учешћу у управљању високошколским установама и побољшању квалитета наставног процеса.

 

Кроз презентацију пренио им је искуства студената из Шкотске, Израела и Казахстана изнесена на HERE семинару „Students in focus: Students as partners in higher education governance and quality assurance” одржаном у Казахстану 5. и 6. априла 2017. године. Дата искуства су везана за активно учешће студената наведених земаља у међународним пројектима из студентске проблематике и обуке за унапрјеђење њихових знања и компетенција из области обезбјеђења квалитета.

Презентација: Студенти у фокусу – Студенти као партнери у управљану и обезбјеђењу квалитета

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама