Конкурс за упис студената у прву годину првог циклуса студија и прву годину другог циклуса студија у академској 2016/2017. години

18.6.2016 | Опште новости

Машински факултет Универзитета у Бањој Луци извршиће упис студената у прву годину првог циклуса студија у академску 2016/2017. годину према КОНКУРСУ.

Пријављивање кандидата почиње 20. јуна 2016. године, а завршава 24. јуна 2016. године. Пријем докумената се врши сваки радни дан од 8.00 до 16.00 часова.
Образац пријаве и инструкцију за уплату за полагање пријемног испита за упис можете преузети у Студентској служби Машинског факултета.

Приликом пријаве на конкурс за први циклус студија кандидати су дужни доставити:

 • извод из матичне књиге рођених,
 • оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања и оригинал диплому о положеном матурском испиту,
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Полагање пријемног испита одржаће се 27. јуна 2016. године са почетком у 9.00 часова у амфитеатру Машинског факултета.

Објављивање резултата конкурса је 29. јуна 2016. године до 14.00 часова.

Упис примљених кандидата почиње 4. јула 2016. године, а завршава се 8. јула 2016. године.


Приликом пријаве на конкурс за други циклус студија кандидати су дужни доставити:

 • Родни лист
 • Оригинал или овјерену копију дипломе (увјерења ако диплома није уручена)
 • Увјерење о положеним испитима
 • Овјерен Настани план и програм (за студенте са других факултета)
 • Уплата 70 КМ.

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама