Почетна > Новости > Настава елeктронским путем

Настава елeктронским путем

На основу инструкција надлежног Министарства о организовању наставе на даљину и Препоруке из Кабинета ректора УНИБЛ обавјештавамо студенте Машинског факултета који редовно похађају предавања у текућој академској години је формирана електронска пошта за студенте I и II циклуса студија:
Студентима друге, треће и четврте студија, као и студентима другог циклуса су отворени налози електронске поште које можете користити. Студентима прве године ће бити отворени налози до суботе.

Приступ налогу електронске поште је преко gmail.com адресе.
Адреса је у форми:
Корисничко име: ime.prezime@student.mf.unibl.org
Лозинка: masinskixxxx (xxxx је број индекса)

Име и презиме у адреси су написани латиницом и слова č, ć, ž, š, đ и dž су написана са c, z, s, dj и dz. Број индекса студента другог циклуса у лозинци xxxx су формата 0xxx или 00xx гдје су x конкретни бројеви.

По пријављивању извршите промијену лозинку. Ако неко од студената не може да приступи своме налогу може контактирати на адресу milivoj.stipanovic@mf.unibl.org.

Предметни наставници и сарадници ће вас обавијестити о начину организовања наставе на даљину.
Студенти који не добију инструкције за своје предмете, треба да се јаве наставницима и сарадницима са поруком „име и презиме, година студија, предмет који слушате“. Електронске поште наставника и сарадника су ime.prezime@mf.unibl.org.