Винко Бабић ,  ванредни професор
Катедра

Катедра за хидро и термоенергетику

Предмети

Економија енергије  (Други циклус)

Процеси неконтролисаног сагоријевања  (Други циклус)

Постројења и инсталације под притиском  (Други циклус)

Пројектовање система заштите од пожара и експлозија  (Други циклус)

Енергетска постројења  (Први циклус)

Котлови  (Први циклус)

Основи котлова – 2016  (Први циклус)

Заштита од пожара и експлозије – 2016  (Први циклус)

Топлотни апарати – 2016  (Први циклус)

Хидромеханичка опрема – 2016  (Први циклус)

Топлотни апарати  (Први циклус)

Термоенергетска постројења  (Први циклус)

Основи енерго снабдијевања – 2016  (Први циклус)

Процес неконтролисаног сагоријевања – 2016  (Први циклус)

Економија енергије – 2016  (Први циклус)

Постројења за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије – 2016  (Први циклус)

Управљање пројектима у енергетици – 2016  (Први циклус)

Енергетски парни котлови – 2016  (Први циклус)

Истраживачка област

Парни и вреловодни котлови, Генератори паре, Сагоријевање, Постројења за производњу угљеног праха и сагоријевање угљеног праха, Заштита околине од продуката сагоријевања у ложиштима котлова, Принципијелне топлотне шеме термоенергетских постројења, Топлане и термоелектране, Заштита у енергетици, Процеси неконтролисаног сагоријевања, Заштита од пожара и експлозија.

Наставна област

Котлови, Енергетски парни котлови, Генератори паре, Топлотни апарати, Енергетска постројења, Основи термоенегетике, Термоенергетска постројења, Изградња термоенергетских постројења, Заштита од пожара и експлозија, Процеси неконтролисаног сагоријевања.

Образовање

Машински факултет Универзитета у Сарајеву, 1978, дип. инж. машинства
Машински факултет Универзитета у Београду, 2002, магистар техничких наука
Машински факултет Универзитета у Београду, 2013, доктор техничких наука

Публикaције, признaње, нaгрaде

Радова 32 на домаћим и међународним конференцијама.
Већи број идејних и изведбених пројеката и надзор над извођењем радова.

Члaнствa у нaучним и стручним оргaнизaцијaмa

Савез енергетичара РС,
Удружење топлана РС,
Друштво одржавалаца средстава за рад РС.

Основни подаци
 • Винко Бабић
 • Кабинет

  Блок Б, други спрат, кабинет Б2-03

 • Консултације

  Сриједа од 10.00 до 12.00 сати Четвртак од 14.00 до 15.00 сати

 • Телефон

  051 433 098, локал 143

 • Е-пошта

  vinkobabic [at] mf.unibl.org

 • www

 • Функција

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама