Почетна > Наставно особље > Тихомир Латиновић

tihomir.latinovic [at] mf.unibl.org

051 433 032, локал 149

Консултације

Уторак од 10.00 до 12.00 сати Сриједа од 10.00 до 12.00 сати

Кабинет

Блок Б, први спрат, кабинет Б1-12

Библиографија
проф. др Тихомир Латиновић

Тихомир Латиновић

Ванредни професор

Образовање

1981. године дипломирао на Електротехничком факултету у Бањалуци. Научни степен магистра стекао сам одбраном магистарког рада 1991. код проф. Јовановић Велимира са Електротехничког факултета у Београду на теми “Анализа ЛАН мрежа кориштењем нових симулационих техника уз пуну примјену рачунара”. Научни степен Доктора наука из електротехнике и рачунара стекао сам одбраном докторског рада 2005. на Факултету Техничких наука при Институту за рачунаре и аутоматику у Новом Саду, код ментора Др Обрадовић Данила на теми “Фази-Адаптивни експертски систем за предиктино управљање квалитетом у индустријским процесима”

Истраживачка област

Информатика,

Програмирање,

Базе података,

Експертни системи,

Програмски језици,

Пројектовање информационих система,

Електротехника

и Индустријска електроника.

Наставна област

Електротехника,

Информатика,

Програмирање,

Структуре и базе података,

Интелигентни системи,

Пројектовање информационих система.