Страин Посављак ,  ванредни професор
Катедра

Катедра за механику и конструкције

Предмети

Виша еластомеханика  (Други циклус)

Виша теорија отпорности и МКЕ  (Други циклус)

Отпорност материјала  (Први циклус)

Механика I  (Први циклус)

Отпорност материјала – 2016  (Први циклус)

Механика I – 2016  (Први циклус)

Истраживачка област

1. Статичка/динамичка чврстоћа и процена заморног века елемената машина и конструкција. 2. Експериментална механика: Фотоеластичност, Мерење деформација/напона електроотпорним мерним тракама, Квалитативна анализа напона и деформација применом кртих лакова и бакарних превлака, Модална анализа, Испитивање отпорности материјала на малоциклусни и многоциклусни замор. 3. Конструисање помоћу компјутера: 2Д и 3Д моделирање (I-DEAS Master Series Software, CATIA V5) 4. Инжењерске анализе помоћу компјутера: Напонско-деформациона анализа и модална анализа применом Метода Коначних Елемената (МКЕ).

Наставна област

Техничке механике у машинству:

 • Отпорност материјала,
 • Механика I,
 • Виша теорија отпорности,
 • МКЕ,
 • Виша еластомеханика.
Образовање

Машински факултет Зеница, Универзитет у Сарајеву, 1979, дипл. инж. машинства
Машински факултет, Универзитет у Београду, 1999, магистар техничких наука
Машински факултет, Универзитет у Београду, 2008, доктор техничких наука

Публикaције, признaње, нaгрaде

39 научно-стручних радова: У међународним часописима (1), У међународним часописима са импакт фактором (1), У зборницима међународних скупова (13), У националним часописима и монографијама Републике Србије (8), У зборницима скупова националног значаја Републике Србије и Босне и Херцеговине (16). 31 Студија/Пројекат/Техничкo решењe.

Члaнствa у нaучним и стручним оргaнизaцијaмa

Друштво за интегритет и век конструкција – ДИВК (Република Србија)
European Structural Integrity Society – ESIS

Основни подаци
 • Страин Посављак
 • Кабинет

  Блок Б, други спрат, кабинет Б2-10

 • Консултације

  Сриједа од 14.00 до 17.00 сати

 • Телефон

  051 433 091, локал 138

 • Е-пошта

  strain.posavljak [at] mf.unibl.org

 • www

 • Функција

  Проректор за наставу и студентска питања

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама