Почетна > Наставно особље > Снежана Петковић

petkovic1961 [at] gmail.com

051 464 361, 051 460 199, 051 433 008, локали 104 и 122

Кабинет

Блок Б, приземље, кабинет Б2-14

Библиографија
проф. др Снежана Петковић

Функција

Шеф катедре

Снежана Петковић

Редовни професор

Образовање

Машински факултет Универзитета у Бањој Луци, 1984, дип. инж. машинства

Машински факултет Универзитета у Бањој Лука, 1997, магистар техничких наука

Машински факултет Универзитета у Бањој Луци, 2005, доктор техничких наука

Истраживачка област

Моделирање термодинамичких процеса у моторима сус.

Погон возила на алтернативна горива етанол и биодизел.

Рјешавање проблема издувне емисије мотора сус.

Наставна област

Мотори сус, Опрема мотора, Моторна возила – тероија кретања, Безбједност саобраћаја, Технологија одржавања мотора и возила, Увод у системе возила, Технички прописи за возила – сертификација, Динамика и конструкција мотора, Екологија возила, Системи преноса снаге и управљања на возилима, Системи ослањања и кочења на возилима, Сагоријевање и пренос топлоте у моторима сус, Натпуњени мотори, Динамика возила, Мотори на алтернативна горива и хибридни погон.