Почетна > Наставно особље > Мирослав Рогић

rogicmiroslav [at] gmail.com

051 433 006, локал 121

Кабинет

Блок Б, први спрат, кабинет Б1-02

Библиографија
проф. др Мирослав Рогић

Мирослав Рогић

Редовни професор

Образовање

Машински факултет Универзитета у Бањој Луци, 1976, дип. инж. машинства

Факултет стројарства и бродоградње, Загреб, 1980, магистар техничких наука,

Факултет стројарства и бродоградње, Загреб, 1988, доктор техничких наука

TU Darmstadt, Institut fuer Maschinendynamik, SR Njemačka, 1982/1983.g., 12 мјесеци, специјализација

Fraunhofer IPA – Institut fuer Production – und Automatisierungstechnik, Stuttgart SR Njemačka, 3 мјесеца, специјализација

Universiraet Stuttgart, Institut fuer Fordertechnik und Logistik, 2000. године, 1 мјесец, студијски боравак

Истраживачка област

Мехатроника и роботика,

Танспортна техника и логистика,

Индустријска аутоматизација.

Наставна област

Индустријски роботи,

Трансоиртни уређаји,

Аутоматизација производних процеса