Мирослав Рогић ,  редовни професор
Катедра

Катедра за аутоматизацију и механизацију

Предмети

Транспортна техника  (Први циклус)

Аутоматизација и визуализација процеса  (Први циклус)

Основе роботике  (Први циклус)

Индустријска роботнка  (Други циклус)

Сигурносна техника1  (Други циклус)

Управљачка и комуникациона техника (Fieldbus техника)  (Други циклус)

Сигурносна техника  (Други циклус)

Индустријски и мобилни роботи  (Други циклус)

Транспортна техника  (Други циклус)

Складишна техника и логистика – ИИМ  (Први циклус)

Основе микротехнике  (Други циклус)

Аутоматизација производње – 2016  (Први циклус)

Транспортни системи у индустрији – 2016  (Први циклус)

Основи транспортне технике – 2016  (Први циклус)

Складишна техника и логистика (Мех) – 2016  (Први циклус)

Складишна техника и логистика (ИИ) – 2016  (Први циклус)

Заваривање и термичка обрада (ИИ)– 2016  (Први циклус)

Управљачка и комуникациона техника – 2016  (Први циклус)

Складишна техника и логистика – Мех  (Први циклус)

Основи транспортне технике  (Први циклус)

Аутоматизација производних процеса  (Други циклус)

Аутоматизација и визуализација процеса – 2016  (Први циклус)

Роботика – 2016  (Први циклус)

Заштита при унутрашњем транспорту – 2016  (Први циклус)

Истраживачка област

Мехатроника и роботика,
Танспортна техника и логистика,
Индустријска аутоматизација.

Наставна област

Индустријски роботи, 
Трансоиртни уређаји, 
Аутоматизација производних процеса

Образовање

Машински факултет Универзитета у Бањој Луци, 1976, дип. инж. машинства
Факултет стројарства и бродоградње, Загреб, 1980, магистар техничких наука, 
Факултет стројарства и бродоградње, Загреб, 1988, доктор техничких наука
TU Darmstadt, Institut fuer Maschinendynamik, SR Njemačka, 1982/1983.g., 12 мјесеци, специјализација
Fraunhofer IPA - Institut fuer Production - und Automatisierungstechnik, Stuttgart SR Njemačka, 3 мјесеца, специјализација
Universiraet Stuttgart, Institut fuer Fordertechnik und Logistik, 2000. године, 1 мјесец, студијски боравак

Публикaције, признaње, нaгрaде

Радова 39 на домаћим и међународним конференцијама,
Радова у часописима 5 са SCI листе 2, 
Књиге 3, 
Скрипте 2, 
Студијски боравци 3, 
Позивна предавања 2.

Члaнствa у нaучним и стручним оргaнизaцијaмa

БАС – Технички комитет за стандардизацију 
БАС ТЦ 29 – предсједник Друштво за роботику БиХ

Основни подаци
 • Мирослав Рогић
 • Кабинет

  Блок Б, први спрат, кабинет Б1-02

 • Консултације

 • Телефон

  051 433 006, локал 121

 • Е-пошта

  rogicmiroslav [at] gmail.com

 • www

 • Функција

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама