Почетна > Наставно особље > Гордана Тица

gordana.tica [at] mf.unibl.org

051 433 039, локал 128

Кабинет

Блок Б, први спрат, кабинет Б1-06

Библиографија
проф. др Гордана Тица

Гордана Тица

Ванредни професор

Образовање

Машински факултет Универзитета у Бањој Луци, 1989, дип. инж. машинства

Машински факултет Универзитета у Бањој Луци 2002, магистар техничких наука

Машински факултет Универзитета у Бањој Луци 2010, доктор техничких наука

Истраживачка област

Обновљиви извори енергије,

Хлађење,

Енергетска ефикасност и екологија.

Наставна област

Расхладна техника,

Пумпе и вентилатори,

Топлотне турбомашине,

Основи машинства.