Зорана Танасић

Катедра за индустријско инжењерство и менаџмент

Шеф катедре: Зорана Танасићванредни професор

Чланови катедре:  Горан Јотићвиши асистент   Горан Јањићванредни професор  

Предмет Циклус студија Семестар Статус Број часова ECTS
Маркетинг 2 1 Обавезни 2П + 2В 5
Системско инжењерство 2 1 Обавезни 3П + 2В 6
Симулација процеса рада 2 1 Изборни 2П + 2В 5
Развој производа и процеса 2 2 Обавезни 3П + 2В 6
Теорија oдлучивања 2 2 Изборни 2П + 2В 5
Управљање инвестицијама 2 2 Изборни 2П + 2В 5
Организација производње 2 3 Обавезни 2П + 2В 5
Управљање квалитетом 2 3 Изборни 2П + 2В 5
Менаџмент у транспортном инжењерству и механизацији 2 3 Изборни 3П + 2В 6
Управљање пројектима 2 3 Обавезни 2П + 3В 6
Интегрисани менаџмент системи и пословна изврсност 2 3 Обавезни 3П + 2В 6
Управљање знањем 2 3 Обавезни 3П + 2В 5
Индустријски менаџмент 1 3 Обавезни 2П + 1В 4
Мјерна техника 1 4 Обавезни 3П + 2В 6
Инжењерска статистика 1 4 Обавезни 2П + 2В 5
Мјерна техника – ИИМ 1 4 Обавезни 3П + 2В 6
Основи теорије мјерења – 2016 1 4 Обавезни 2 + 2 5
Технологија организације индустријских система 1 5 Обавезни 3П + 2В 7
Економика предузећа 1 5 Обавезни 3П + 2В 7
Мјерна техника – ПМ 1 5 Обавезни 2П + 2В 6
Мјерења у мехатроници – 2016 1 5 Обавезни 45 + 30 6
Менаџмент квалитетом 1 6 Обавезни 3П + 2В 7
Менаџмент људским ресурсима 1 6 Изборни 2П + 2В 5
Пословно-производни информациони системи 1 6 Изборни 2П + 2В 5
Мјерна техника – ЗНР 1 6 Изборни 2П + 2В 5
Комерцијално пословање 1 6 Изборни 2П + 2В 5
УКУПНО: 26

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама