Катедра на матичном факултету

Чланови катедре:  Соња Павловић-Веселиновићванредни професор   Татјана Ботићдоцент   Мирослав Петковићредовни професор   Едина Михајловићванредни професор   Александар Јањићвиши асистент   Сања Магловстручни сарадник   Даниел А. Романоредовни професор   Дијана Ђеорђићасистент   Ивана Савковићасистент   Тихомир Латиновићванредни професор   Биљана Војводићдоцент   Жељко Вукићвиши асистент   Драган Миловановићдоцент  

Предмет Циклус студија Семестар Статус Број часова ECTS
Енглески језик I – почетни 1 1 Факултативни 0П + 2В 0
Енглески језик I – средњи 1 1 Факултативни 0П + 2В 0
Нумеричка математика 2 1 Обавезни 3П + 2В 6
Управљање индустријским отпадом 2 1 Изборни 2П + 2В 5
Радно право 1 1 Обавезни 2П + 0В 4
Инфoрмaциoни систeми 2 1 Изборни 2П + 2В 5
Математика I 1 1 Обавезни 3П + 3В 7
Техничка физика 1 1 Обавезни 30 + 30 5
Математика I – 2016 1 1 Обавезни 45 + 45 8
Спорт I 1 1 Обавезни 0 + 30 0
Физика 1 2 Обавезни 2П + 2В 4
Енглески језик II – почетни 1 2 Факултативни 0П + 2В 0
Енглески језик II – средњи 1 2 Факултативни 0П + 2В 0
Операциона истраживања 2 2 Обавезни 3П + 2В 6
Микробиологија 2 2 Изборни 2П + 2В 5
Психофизологија рада 2 2 Изборни 2П + 2В 5
Системи и средства за гашење пожара 2 2 Изборни 2П + 2В 5
Информатика 1 2 Обавезни 2П + 2В 6
Математика II 1 2 Обавезни 3П + 2В 7
Спорт II 1 2 Обавезни 0 + 30 0
Математика II – 2016 1 2 Обавезни 45 + 45 7
Енглески језик III 1 3 Факултативни 0П + 2В 0
Аналогна и импулсна техника 2 3 Изборни 3П + 1В 4
Предузетнички менаџмент 2 3 Изборни 2П + 2В 5
Основи комуникологије 2 3 Изборни 2П + 2В 5
Савремени комуникациони системи 2 3 Изборни 3П + 2В 5
Токсикологија 2 3 Обавезни 2П + 2В 5
Електротехника 1 3 Обавезни 3П + 2В 6
Електротехника – 2016 1 3 Обавезни 30 + 30 5
Програмирање – 2016 1 3 Обавезни 30 + 30 6
Енглески језик I – 2016 1 3 Обавезни 0 + 30 0
Математика III 1 3 Обавезни 2П + 2В 6
Математика III – 2016 1 3 Обавезни 45 + 45 9
Енглески језик IV 1 4 Факултативни 0П + 2В 0
Програмирање 1 4 Обавезни 2П + 2В 5
Енглески језик II – 2016 1 4 Факултативни 0 + 2 0
Технички енглески језик I 1 5 Факултативни 0П + 2В 0
Микроклима и радна околина 1 5 Обавезни 2П + 2В 5
Електроника 1 5 Обавезни 3П + В1 7
Технички енглески језик I – 2016 1 5 Обавезни 0 + 30 1
Електроника I – 2016 1 5 Обавезни 45 + 30 6
Технички енглески језик II 1 6 Факултативни 0П + 2В 0
УКУПНО: 42

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама