Катедра на матичном факултету

Чланови катедре:  Соња Павловић-Веселиновићванредни професор   Мирослав Петковићредовни професор   Едина Михајловићванредни професор   Сања Магловстручни сарадник   Даниел А. Романоредовни професор   Тихомир Латиновићванредни професор   Биљана Војводићдоцент   Жељко Вукићвиши асистент   Драган Миловановићдоцент   Татјана Ботићванредни професор   Зоран Поповићдоцент   Дражен Брђаниндоцент   Дијана Зрнићдоцент   Игор Милуновићдоцент   Весна Палексићдоцент   Горан Бањацвиши асистент   Данијела Бањацвиши асистент   Александар Јањићвиши асистент   Дијана Ђеорђићасистент   Ивана Савковићасистент   Милан Зељковићредовни професор   Младен Кнежићдоцент   Жељко Ивановићдоцент   Избор у токудоцент   Мирослав Дринићредовни професор   Борислав Малиновићдоцент   Ђорђе Стојисављевићасистент  

Предмет Циклус студија Семестар Статус Број часова ECTS
Енглески језик I – почетни 1 1 Факултативни 0П + 2В 0
Енглески језик I – средњи 1 1 Факултативни 0П + 2В 0
Нумеричка математика 2 1 Обавезни 3П + 2В 6
Управљање индустријским отпадом 2 1 Изборни 2П + 2В 5
Радно право 1 1 Обавезни 2П + 0В 4
Инфoрмaциoни систeми 2 1 Изборни 2П + 2В 5
Математика I 1 1 Обавезни 3П + 3В 7
Математика I – 2016 1 1 Обавезни 45 + 45 8
Спорт I 1 1 Обавезни 0 + 30 0
Техничка физика 1 1 Обавезни 30 + 30 5
Физика 1 2 Обавезни 2П + 2В 4
Енглески језик II – почетни 1 2 Факултативни 0П + 2В 0
Енглески језик II – средњи 1 2 Факултативни 0П + 2В 0
Операциона истраживања 2 2 Обавезни 3П + 2В 6
Микробиологија 2 2 Изборни 2П + 2В 5
Психофизологија рада 2 2 Изборни 2П + 2В 5
Системи и средства за гашење пожара 2 2 Изборни 2П + 2В 5
Информатика 1 2 Обавезни 2П + 2В 6
Математика II 1 2 Обавезни 3П + 2В 7
Спорт II 1 2 Обавезни 0 + 30 0
Математика II – 2016 1 2 Обавезни 45 + 45 7
Енглески језик III 1 3 Факултативни 0П + 2В 0
Аналогна и импулсна техника 2 3 Изборни 3П + 1В 4
Предузетнички менаџмент 2 3 Изборни 2П + 2В 5
Основи комуникологије 2 3 Изборни 2П + 2В 5
Савремени комуникациони системи 2 3 Изборни 3П + 2В 5
Токсикологија 2 3 Обавезни 2П + 2В 5
Електротехника 1 3 Обавезни 3П + 2В 6
Енглески језик I – 2016 1 3 Обавезни 0 + 30 0
Математика III 1 3 Обавезни 2П + 2В 6
Математика III – 2016 1 3 Обавезни 45 + 45 9
Електротехника – 2016 1 3 Обавезни 30 + 30 5
Програмирање – 2016 1 3 Обавезни 30 + 30 6
Енглески језик IV 1 4 Факултативни 0П + 2В 0
Програмирање 1 4 Обавезни 2П + 2В 5
Енглески језик II – 2016 1 4 Факултативни 0 + 2 0
Технички енглески језик I 1 5 Факултативни 0П + 2В 0
Микроклима и радна околина 1 5 Обавезни 2П + 2В 5
Електроника 1 5 Обавезни 3П + В1 7
Електроника I – 2016 1 5 Обавезни 45 + 30 6
Заштита од опасног дејства електричне струје – 2016 1 5 Обавезни 30 + 30 6
Информационе технологије – 2016 1 5 Изборни 30 + 30 4
Технички енглески језик I – 2016 1 5 Обавезни 0 + 30 1
Технички енглески језик II 1 6 Факултативни 0П + 2В 0
Електроника 2 – 2016 1 6 Изборни 30 + 30 5
Маркетинг – 2016 1 6 Обавезни 30 + 30 6
Медицина рада – 2016 1 6 Обавезни 30 + 30 6
Технички енглески језик II – 2016 1 6 Обавезни 0+30 1
Објектно орјентисано програмирање – 2016 1 6 Обавезни 30 + 30 6
Управљање отпадом – ИИ – 2016 1 7 Изборни 30 + 30 4
Ергономско пројектовање – 2016 1 7 Обавезни 30 + 30 5
Хемија у индустријским погонима – 2016 1 7 Обавезни 45 + 30 5
Електромагнетно зрачење – 2016 1 7 Изборни 30 + 30 5
Информационе-комуникационе технологије – 2016 1 8 Изборни 30 + 30 5
Програмирање микроконтролера – 2016 1 8 Изборни 45 + 30 6
Погони мехатроничких система – 2016 1 8 Обавезни 45 + 30 6
Филoзoфиja науке – 2016 1 8 Изборни 30 + 0 3
Право за инжењере – 2016 1 8 Изборни 30 + 0 3
Инжењерско предузетништво – 2016 1 8 Изборни 30 + 30 3
Микробиологија – 2016 1 8 Изборни 30 + 30 3
Психофизиологија рада – 2016 1 8 Обавезни 30 + 30 5
УКУПНО: 61

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама