• 47. godina rada Mašinskog fakulteta

 • Mašinski fakultet - promotivni video

Novosti
 • Javna odbrana završnog rada na drugom ciklusu studija kandidatkinje Diane Bogdan

  11.12.2019  |  Studije

  Javna odbrana završnog rada II ciklusa studija kandidatkinje Diane Bogdan, dipl. inž. mašinstva, pod nazivom: „Optimizacija sistema za snabdijevanje toplom potrošnom vodom pomoću TRNSYS softvera na primjeru JU „Dom za lica sa invaliditetom“ u Prijedoru“, održaće se u srijedu, 18. 12. 2019. godine u Multimedijalnoj sali Mašinskog fakulteta Univerziteta u…

  Pročitaj

 • Odbrana završnog rada prvog ciklusa

  9.12.2019  |  Studije

  Kandidat Milan Lisica, pristupiće odbrani završnog rada pod nazivom: „Akumulatori u hidrauličnim sistemima“, u ponedjeljak, 16. 12. 2019. godine u Multimedijalnoj sali na Mašinskom fakultetu sa početkom u 12.00 časova. Komisija za odbranu završnog rada: 1. Prof. dr Aleksandar Milašinović, predsjednik2. Prof. dr Darko Knežević, mentor i3. Doc. dr Milovan…

  Pročitaj

 • Odbrana završnog rada prvog ciklusa

  9.12.2019  |  Studije

  Kandidat Darko Danilović, pristupiće odbrani završnog rada pod nazivom: „Ispitivanje tačnosti troosnog obradnog centra HURCO VMX 42 HSi“, u četvrtak, 12. 12. 2019. godine u sali br. 11 na Mašinskom fakultetu sa početkom u 11.00 časova. Komisija za odbranu završnog rada: 1. Doc. dr Branislav Sredanović, predsjednik2. Prof. dr Đorđe…

  Pročitaj

 • Odbrana završnog rada prvog ciklusa

  4.12.2019  |  Studije

  Kandidatkinja Vinka Trifunović, pristupiće odbrani završnog rada pod nazivom: „Upravljanje sistemom za balansiranje lopte na gredi pomoću mikrokontrolera”, u petak, 6. 12. 2019. godine u Multimedijalnoj sali na Mašinskom fakultetu sa početkom u 11.15 časova. Komisija za odbranu završnog rada: 1. Prof. dr Valentina Golubović Bugarski, predsjednik2. Prof. dr Mihajlo…

  Pročitaj

 • Konkurs za imenovanje članova izbornih komisija na organizacionim jedinicama i Konkurs za izbor članova Studentskog parlamenta, članova nastavno-naučnog/Umjetničkog vijeća fakulteta/Akademije umjetnosti iz reda studenata na Univerzitetu u Banjoj Luci

  3.12.2019  |  Studije

  Za sve informacije pogledati ovdje.

  Pročitaj

Više novosti

 
 

Kontakt

 • Univerzitet u Banjoj Luci
 • Vojvode Stepe Stepanovića 71
 • 78000 Banja Luka
 • Republika Srpska
 • Bosna i Hercegovina

 

 • Centrala: + 387 (0)51 433 000
 • Faks: + 387 (0)51 465 085
 • Studentska služba: + 387 (0)51 433 030

Društvene mreže

Pronađite Fakultet na društvenim mrežama